Analiza techniczna

podstawy analizy technicznej - zajmuje się badaniem tego, co już się wydarzyło na rynku, a nie tego, co może się wydarzyć.

Analityk techniczny bada zatem poziom cen i obrotów danego instrumentu finansowego w przeszłości i dzięki tak zebranym danym tworzy wykresy obrazujące zachowania graczy na rynku. Wykresy te stanowią jego podstawowe narzędzie. Poprzez analizę wykresu prognozuje zmiany kursów.

W odróżnieniu od analityka „fundamentalisty” nie interesują go dane makro wpływające na rynek - koncentruje się wyłącznie na wykresach ilustrujących zachowania danego instrumentu.

Analiza techniczna opiera się na trzech założeniach:

Handluj Forex, akcje, ETF i Opcje
76.4% CFD rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty

Rynek dyskontuje wszystko,

czyli wszelkie czynniki, które mają wpływ na cenę, są już w niej uwzględnione, np. poziom podaży i popytu, czynniki polityczne czy nastrój na rynku. Analityka technicznego interesują jedynie ruchy cen, a nie ich przyczyny.

Ceny podlegają trendom

Analitycy techniczni identyfikują modele zachowań rynku, które od dawna uznaje się za znaczące. Ich wystąpienie łączy się z wysokim prawdopodobieństwem określonych rezultatów. Istnieją modele, które powtarzają się w sposób regularny.

Historia się powtarza

Wykresy są przedmiotem analiz już od ponad 100 lat i można stwierdzić, że wiele modeli zachowań rynku powtarza się. Nasuwa to wniosek, że powtarzalne są również warunkujące je modele ludzkich zachowań.

Narzędzia stosowane w analizie technicznej:

✅Indykatory (oscylatory, np. RSI, Indeks siły względnej)

✅Teorie liczb (ciąg Fibonacciego, liczby Ganna)

✅Fale (teoria fal Elliotta)

✅Luki (kursy najwyższe i najniższe, kursy otwarcia i zamknięcia)

✅Trendy (średnia ruchoma)

✅Formacje (trójkąty, głowy i ramiona, kanały)