Handel forex

Zalety handlu forex

W porównaniu z innymi rynkami finansowymi forex oferuje wiele zalet, takich jak np. handel całodobowy, bez prowizji i na podstawie depozytu zabezpieczającego. Poniżej podajemy najważniejsze zalety handlu na rynku forex.

Forex to pod względem rozmiarów i płynności zdecydowanie największy rynek na świecie, jednak dotychczas inwestorzy jednosesyjni (daytraders) poszukiwali zysków koncentrując się głównie na rynku akcji i kontraktów terminowych futures. Podstawową przyczyną jest ograniczony serwis, jaki banki oferują w dostępie do forexu.

Handel spot na rynku Forex posiada wiele zalet w porównaniu z handlem na rynku akcji i kontraktów terminowych. Poniżej podajemy najważniejsze z nich:

Handluj Forex, akcje, ETF i Opcje
76.4% CFD rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty

Bez górnych i dolnych limitów

Rynki futures charakteryzują się ograniczeniami liczby i rodzajów transakcji, które można przeprowadzać przy określonych cenach. Kiedy cena danej waluty wzrasta bądź spada, przekraczając pewne ustalone dzienne limity, inwestorzy nie mogą otwierać nowych pozycji, mogą jedynie likwidować pozycje istniejące.

Mechanizm ten ma na celu stabilizację rynku w danym dniu, lecz ceny na rynku futures tak czy inaczej podążają za cenami rynku spot. Następnego dnia na rynku futures może pojawić się „luka” (ceny kontraktów futures po prostu dostosowują się do cen transakcji spot).

Na rynku pozagiełdowym ograniczenia te nie istnieją, a inwestorzy prowadzą grę wg dowolnie obranej strategii. Mają oni możliwość zabezpieczania pozycji przed skutkami nieoczekiwanych skoków cenowych składając zlecenia z limitem straty, co w rezultacie wpływa na stabilizację rynku.

Widełki cenowe pomiędzy ceną kupna i sprzedaży (spready)

W ostatnich latach spready uległy znacznemu zawężeniu. Większość brokerów oferuje spready w wys. 3 pipsów lub więcej na parze EURUSD, która jest parą walut o najwyższej płynności. Dla pary EURUSD tylko 0,5 - 2 pipsa. W obrocie na rynku akcji wąskie spready oferowane są jedynie w przypadku akcji o największej płynności.

Często spready te kształtują się na poziomie 0,04 % - 0,06 % wartości akcji. Dla porównania 1,8-3 pipsów dla najważniejszych par walut, co równa się 0,014% i 0,023% bazowej wartości w dolarach.

Na rynku kontraktów z dostawą terminową (futures) spready wahają się od 2 do 5 pipsów, przy czym w warunkach niskiej płynności na rynku są wyższe (co zdarza się zdecydowanie częściej niż na rynku kontraktów futures na waluty).

Handel całodobowy

Rynek forex funkcjonuje 24 godziny na dobę – handel rozpoczyna się w niedzielę na rynkach azjatyckich ok. godz. 24:00 CET i kończy się na rynku amerykańskim w piątek około godz. 23:00 CET (Czasu środkowoeuropejskiego). Na rynku akcji i futures istnieją wprawdzie sieci komunikacji elektronicznej, jak np. Globex, umożliwiające przeprowadzane transakcji po zamknięciu rynków, lecz często płynność jest wówczas niska, a ceny mało konkurencyjne.

Sprzedaj, zanim kupisz

Brokerzy akcji oferują klientom bardzo niekorzystne warunki dot. depozytu przy sprzedaży „ krótkiej”. Oznacza to, iż klient nie posiada płynności, której wymaga sprzedaż akcji przed zakupem. W kwestii depozytu zabezpieczającego uczestnik rynku spot ma identyczne możliwości bez względu na to, czy otwiera pozycję kupna, czy też sprzedaży. Sprzedając walutę na rynku spot, automatycznie kupuje inną.