Akcje brytyjskie

Akcje brytyjskie : Aktualne notowania brytyjskich akcji na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Lista akcji na brytyjskiej giełdzie (główny indeks FTSE 100). Posortowane według najwyższej ceny. Po przycięciu przejdziesz do szczegółów każdej akcji - gdzie znaleźć (ceny bieżące, wykresy, dywidendy, ceny historyczne i inne informacje o poszczególnych akcjach)
Giełda w Wielkiej Brytanii i Indeks : Brytyjskie notowania akcji indeksu FTSE 100, podstawowe informacje o spółkach notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółki wchodzące w skład indeksu FTSE 100 reprezentują około 80% całego rynku brytyjskiego. Indeks powstał 3 stycznia 1984 r., a jego wartość została ustalona na 1000 punktów. Ten angielski indeks giełdowy obejmuje 100 najlepszych spółek (tzw. blue chip) według kapitalizacji rynkowej notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wykorzystywany jest głównie jako baza dla innych produktów inwestycyjnych, takich jak instrumenty pochodne i fundusze. Indeks giełdowy FTSE 100 należy do szerokiej grupy indeksów giełdowych FTSE, międzynarodowych, krajowych, regionalnych lub branżowych. FTSE to skrót od Financial Times Stock Exchange. Indeks giełdowy FTSE 100 jest najczęściej używanym wskaźnikiem giełdowym w Wielkiej Brytanii.

Realne Akcje - Bez Prowizji

Objaśnienie: Oprócz handlu i handlu kontraktami CFD masz również możliwość kupowania i posiadania prawdziwych akcji od tych brokerów, a tym samym otrzymywania, na przykład, dywidend, a także jesteś ubezpieczony od upadłości tych firm.