Akcje o małej kapitalizacji

Spółki SMALL-CAP to akcje o małej lub niskiej kapitalizacji rynkowej. Dla celów oceny spółek o małej kapitalizacji ich kapitalizacja waha się od 300 mln USD do ok. 2 mld USD. Kapitalizacja rynkowa jest równa bieżącej cenie akcji pomnożonej przez liczbę akcji pozostających w obrocie. Należy pamiętać, że niniejsza lista akcji o małej kapitalizacji może nie być kompletna i może ulec zmianie.

Realne Akcje - Bez Prowizji

Objaśnienie: Oprócz handlu i handlu kontraktami CFD masz również możliwość kupowania i posiadania prawdziwych akcji od tych brokerów, a tym samym otrzymywania, na przykład, dywidend, a także jesteś ubezpieczony od upadłości tych firm.