Czym jest Trend?

Na chwilę odejdźmy od indykatorów technicznych i skupmy się na podstawowym elemencie analizy technicznej, którym jest rozpoznanie trendu. Trend powinien być podstawą analizy technicznej, do którego oceny używa się wybranych indikatorów. Innymi słowami, zanim zaczniesz z indykatorami, ustal trend.

O co właściwie chodzi z tym trendem? Rozpoznawanie kilku trendów w zależności od okresu czasowego, czyli grafu. Trendy rozróżniamy na główny, średniookresowy oraz krótkookresowy. Ważne jest więc to, z czym chcemy handlować – jakim sposobem. W praktyce może się zdarzyć, że główny trend jest wzrastający-byczy, w nim jest średniookresowy trend spadający-niedźwiedzi i w nim jest w tej chwili obecny krótkookresowy trend ponownie byczy. Chodzi więc o to, przez jak długi okres chcemy utrzymać pozycje. Jak już wspominaliśmy, może chodzić o trend w trendzie.

Handluj Forex, akcje, ETF i Opcje
76.4% CFD rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty

Podstawowa reguła handlowców brzmi „trend jest Twoim przyjacielem“ (Trend to pędzący pociąg i przede wszystkim na rynku Forex ma ogromną moc – z tego powodu omijaj handlowanie przeciwko trendowi). To znaczy, o ile identyfikujemy właściwy trend i jesteśmy w pozycji z rynkiem, zostawiamy zyski biegnąć do maksimum i korygujemy ewentualny obrót za pomocą polecenia handlowego stop-loss. Odwrotnie, o ile jesteśmy przeciwko trendowi, staramy się wejść, idealnie z przynajmniej jakimś zyskiem.

Często jednak dochodzi do sytuacji, gdy rynek porusza sią wewnątrz kanału, gdzie jest tymczasowo zamknięty. Podskakuje w górę i w dół, jednak w ramach linii-kanału nie dostaje się nawet przez lub pod daną linię. W takim przypadku bardzo trudno w właściwy sposób identyfikować kierunek trendu. Pewne jest jednak to, że po takim ruchu rynek gwałtownie wyruszy w jednym kierunku – UP lub DOWN.

Jakie mamy trendy?

Następnym podziałem trendów jest podział na trendy typu trending oraz trend-less. Najpierw zatrzymamy się przy trendzie, który jest nam bliższy i przede wszystkim lepiej przewidywany - trending.

UPTRENDS – ten określamy jako wyższe maksimum (highs) oraz wyższe minimum (lows) – po prostu rynek w określonym czasie w optyczny sposób wzrasta – rośnie.

DOWNTRENDS – określamy jako wzór niższych highs i niższych lows – rynek spada w dół. Uptrend i downtrend można w grafie dobrze identyfikować i można na nich użyć własnych strategii.

TREND-LESS - (znikający trend…), to ruch nierównych odcinków, które w różnorodny sposób dygotają. Ponownie rózróżniamy tutaj dwa modele, którymi są choppy (nierówny) – to nierówny ruch wyższych highs i niższych lows oraz sideways (z boku) – wąski pas niższych highs i wyższych lows. (Takie informacje mogą się pojawiać przy trendzie w kanale).