Najważniejsze rynki walutowe

Handel walutą odbywa się zasadniczo na dwa sposoby. Za pośrednictwem giełd oraz OTC, czyli „over the counter”. Handel walutą na giełdach stanowi jedynie niewielki odsetek całości rynku – większość transakcji jest przeprowadzana pomiędzy bankami i innymi uczestnikami rynku walutowego w trybie „over the counter”.

Handel walutą na giełdach

W przypadku handlu zorganizowanego w trybie giełdowym np. na amerykańskiej giełdzie Chicago Mercantile (CME) prowadzony jest obrót kontraktami walutowymi o standardowej wielkości i określonej wartości na rynku International money market (IMM).

Transakcje pomiędzy kupującymi i sprzedającymi są obsługiwane przez centralną izbę rozrachunkową.

Handel kontraktami terminowymi typu futures posiada wiele stron ujemnych, więcej informacji na ten temat podano w sekcji Zalety handlu na rynku forex.

Rynek walutowy

Na rynku „over the counter” transakcje przeprowadzane są na całym świecie przez cały szereg uczestników rynku, wybór jednego z nich jest podyktowany poziomem cen, renomą i oferowanymi warunkami handlu. Prawdopodobnie jest to światowy rynek, na których panuje największa konkurencja – brokerzy muszą spełnić oferować usługi na najwyższym poziomie i spełniać standardy rynkowe, aby pozyskiwać nowych klientów i utrzymać obecnych.

Wg badania przeprowadzonego w 2007 r. przez Bank for International Settlements (BIS), globalne obroty dealerów w nim uczestniczących wyniosły 3,2 bln. USD dziennie, co w porównaniu z rokiem 2004 stanowiło wzrost o 60%.

Wśród światowych ośrodków finansowych na pierwszej pozycji w dziedzinie obrotu walutą plasuje się Wlk. Brytania, pomimo, że obrót walutą tego kraju – funtem brytyjskim – jest mniejszy niż obrót szeregiem innych walut. Jak pokazano na wykresie poniżej, na Wlk. Brytanię przypada ok. 34% światowych obrotów, USA plasuje się na drugiej pozycji (jedynie 17%). Na trzecim miejscu znalazła się Szwajcaria (6,1%) a na czwartym Japonia (6%).