Analiza techniczna i fundamentalna

Które podejście do inwestowania jest lepsze? Analiza techniczna czy fundamentalna? Do czego służy analizy?

Analiza techniczna to metoda przewidywania ruchów cen i przyszłych trendów rynkowych na podstawie wykresów, oscylatorów i innych wskaźników zbudowanych na bazie historycznych danych o kursach walutowych i obrotach na rynku, a w przypadku rynku futures otwartych pozycji na instrumentach finansowych.

Analiza fundamentalna to metoda przewidywania przyszłych ruchów cen instrumentu finansowego na podstawie czynników i danych ekonomicznych, politycznych i środowiskowych, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na poziom podaży i popytu na dany instrument.

W praktyce inwestorzy najczęściej stosują jednocześnie narzędzia i techniki należące do obu rodzajów analiz. Jedną z zalet analizy technicznej jest jej uniwersalny charakter: doświadczony analityk może prognozować ruchy wielu rynków i instrumentów; w przypadku analizy fundamentalnej niezbędna jest dogłębna znajomość danego rynku.

Handluj Forex, akcje, ETF i Opcje
76.4% CFD rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty

Podstawowe różnice pomiędzy analizą fundamentalną i techniczną:

Analiza fundamentalna

Prognozuje potencjalne zachowania rynku. Czynniki brane pod uwagę:

✅ Podaż i popyt

✅ Cykle sezonowe

✅ Warunki klimatyczne

✅ Polityka rządów

Analiza techniczna

Koncentruje się na tym, co rzeczywiście się dzieje na rynku.

Wykresy bazują na takich danych rynkowych jak:

✅ Cena

✅ Obroty

✅ Otwarte pozycje (tylko futures)