Akcje o małej kapitalizacji

Micro-CAP Akcje o małej lub niskiej kapitalizacji rynkowej (penny stocks) odnoszą się do spółek o kapitalizacji rynkowej poniżej 250 lub 300 mln USD, często określanych jako "micro-cap stocks" - chociaż wiele z nich ma kapitalizację rynkową znacznie niższą. Należy pamiętać, że niniejsza lista akcji spółek o małej kapitalizacji może nie być kompletna i może ulec zmianie.

Realne Akcje - Bez Prowizji

Objaśnienie: Oprócz handlu i handlu kontraktami CFD masz również możliwość kupowania i posiadania prawdziwych akcji od tych brokerów, a tym samym otrzymywania, na przykład, dywidend, a także jesteś ubezpieczony od upadłości tych firm.