Jak działa forex?

Na rynku Forex gracze mogą kupować i sprzedawać waluty spekulując na różnicach kursowych. Zawieranie transakcji foreksowych jest proste: obowiązują tu takie same zasady jak na innych rynkach, przestawienie się na handel walutą nie stanowi zatem problemu dla większości inwestorów.

Osoba pragnąca rozpocząć handel na rynku forex zaznajomić się z jego specyfiką. Rynek ten umożliwia generowanie zysków zarówno przy sprzedaży jak i kupnie.

Handel nie jest obciążony prowizją, obowiązują jednak tzw. spready- czyli różnica pomiędzy cenami kupna a sprzedaży. Poniżej zamieściliśmy wyczerpujące informacje na temat rynku forex.

Handluj Forex, akcje, ETF i Opcje
76.4% CFD rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty

Czym jest rynek obrotu walutami (Forex, FX)?

Online’owe usługi obrotu walutami inwestorom pragnącym spekulować na różnicach kursowych walut.

Kursy te mogą podlegać zmianom pod wpływem wydarzeń ekonomicznych i politycznych, rozbieżności notowań, jak również wielu innych czynników, takich jak ekstremalne zjawiska meteorologiczne (huragany) czy zamachy terrorystyczne.

Forex jest największym rynkiem na świecie: codziennie z rąk do rąk przechodzi na nim ponad 1,8 tryliona dolarów; to jeden z najatrakcyjniejszych i najbardziej lukratywnych rynków w skali światowej.

Inaczej niż przewidywano, zastąpienie wielu walut narodowych przez euro wpłynęło na wzmocnienie i popularyzację transakcji walutowych na rynku forex jako instrumentu inwestycyjnego, hedgingowego i spekulacyjnego. Ważną rolę pełni proces „ demokratyzacji” detalicznego rynku forex, zmniejszenie spreadów i zdecydowana poprawa warunków handlu oferowanych drobnym graczom.

Niemal wszystkie rodzaje inwestycji na rynkach akcji, futures czy opcji wiążą się z transakcjami walutowymi. Także w handlu międzynarodowym, transakcjach importowo-eksportowych i praktycznie w każdej innej branży niemal zawsze przeprowadzana jest jakaś transakcja walutowa.

Nie dziwi zatem fakt, że rynek forex jest zdecydowanie największym rynkiem na świecie, jego obroty są 32,5 razy większe niż łączne obroty wszystkich światowych rynków akcji.

Kwotowanie walut

Kursy walut podawane są w parach, np.– EUR/USD lub USD/JPY.

Waluta podana jako pierwsza to waluta bazowa, jako druga – przeciwna.

Waluta bazowa stanowi “bazę” dla operacji kupna i sprzedaży.

Dla przykładu: przy zakupie pary EUR/USD nabywasz euro sprzedając dolary. Transakcji takiej dokonujesz, jeśli przewidujesz, że kurs euro wzrośnie w stosunku do dolara. Kurs może być także podany dla pary USD/EUR, lecz ta metoda kwotowania jest stosowana niezwykle rzadko.

Każda transakcja musi zawierać 2 operacje – kupna i sprzedaży (lub sprzedaży i kupna). Oznacza to, iż nie ma możliwości zakupu 100.000 EUR/USD, a następnie wymiany tej pary na inną parę walut (np.: EUR/JPY) bez uprzedniego zamknięcia pierwszej pozycji.

Zwróć także uwagę, iż nie zostanie dokonana fizyczna dostawa waluty. W celu otrzymania waluty po najkorzystniejszym kursie należy zwrócić się do wyspecjalizowanych firm i banków.

Godziny funkcjonowania

Rynek forex opiera się na transakcjach natychmiastowych (spot) i w porównaniu z wszystkimi pozostałymi rynkami globalnymi posiada unikalną cechę: handel odbywa się 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu.

Handel może odbywać się w sposób ciągły (z wyjątkiem krótkiej przerwy weekendowej), ponieważ w różnych częściach świata zawsze czynne są centra finansowe, a banki i inne instytucje wymieniają waluty dla różnych celów.

W przypadku świąt, takich jak np. Boże Narodzenie czy Nowy Rok, godziny handlu mogą ulec skróceniu.

Depozyty zabezpieczające

Wielu inwestorów tradycyjnych mylnie sugeruje, iż depozyt zabezpieczający to wpłata gotówki dla zakupu akcji. W rzeczywistości depozyt taki stanowi zabezpieczenie przed stratą w wyniku dokonywanych operacji. Umożliwia on graczom otwieranie pozycji, których wielkość znacznie przekracza limity ich rachunków i zwiększa ich siłę nabywczą.

Jeśli w wyniku dokonywanych operacji wielkość środków na rachunku spada poniżej ustalonego poziomu, twoje pozycje zostaną automatycznie zamknięte bez uprzedniego zawiadomienia. Dzięki temu nie istnieje ryzyko powstania salda ujemnego w wyniku nagłych zmian na rynku.