Spekulacja i inwestowanie

Osoba zamierzająca podjąć grę na rynku forex powinna być świadoma rozróżnienia pomiędzy pojęciem spekulacji a inwestowania. Handel na rynku walutowym ma charakter spekulacyjny. Rynki walutowe należą do najbardziej niestabilnych na świecie, a handel z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego jest ich najbardziej niestabilnym segmentem.

Handel jednosesyjny na rynku forex (day trading) może przynosić wysokie zyski, a gracze gotowi ponosić wysokie ryzyko zyskują niekiedy ogromne sumy w ciągu jednej doby. Należy jednak pamiętać, że daytrading jest zajęciem dla nielicznych: wymaga wyjątkowych cech osobowościowych i odporności na stres.

Daytrading

polega głównie na spekulacji, a daytraderzy zajmują się nią w sposób profesjonalny. Większość osób podejmujących się handlem walutami nie jest natomiast profesjonalnymi daytraderami.

Handluj Forex, akcje, ETF i Opcje
76.4% CFD rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty

Wiele osób korzystających z usług brokerów forex to profesjonaliści różnych branż. Grając na rynku okazjonalnie nie stają się profesjonalnymi daytraderami. Ten rodzaj uczestnictwa w rynku to także spekulacja i nie należy jej mylić z inwestowaniem.

Podsumowując, należy podkreślić, że handel walutami na rynku forex nie ma charakteru inwestycyjnego – może stanowić pole dla spekulacji i hedgingu (stosowanego także na instrumentach rynku futures). Inwestycje długofalowe są na rynku forex możliwe, lecz wymagają zaangażowania znacznych środków przy niskiej dźwigni.

Rynek forex jest najbardziej płynnym rynkiem na świecie. Składanie zleceń jest niezwykle proste: wybierz parę walut, kwotę waluty bazowej i zdecyduj czy chcesz dokonać kupna czy sprzedaży. Jeśli korzystasz z platformy online wystarczy tylko jedno kliknięcie i gotowe!

Ale co najważniejsze pozycja, którą zajmujesz na rynku musi być zgodna z twoim wyczuciem trendów na rynku, założonym horyzontem czasowym i twoimi możliwościami finansowymi – nazywamy to handlem forex na podstawie strategii.