Historia forex

Aby w pełni zrozumieć funkcjonowanie współczesnego rynku forex, warto przyjrzeć się przyczynom jego powstania.

Pełna prezentacja procesów historycznych, które ukształtowały rynek walutowy, nie ma praktycznego znaczenia dla dzisiejszych inwestorów, z przyjemnością ominiemy zatem obszerne wyjaśnienia dotyczących takich wydarzeń jak porozumienie Bretton Woods i skoncentrujemy się na roli walut jako środka umożliwiającego wymianę towarów i usług.

Handluj Forex, akcje, ETF i Opcje
76.4% CFD rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty

Początki forex

Pierwotnie nasi przodkowie prowadzili handel wymienny. Był z oczywistych powodów mało efektywny: dokonanie jakiejkolwiek transakcji wymagało długotrwałych negocjacji i poszukiwań. Z czasem jako środka ułatwiającego wymianę towarową zaczęto używać metali takich jak brąz, srebro i złoto w standaryzowanych jednostkach wielkości, a następnie i jakości (czystość kruszca).

Metale upowszechniły się jako środek wymiany ze względu na swoją trwałość i łatwy sposób przechowywania. W późnym średniowieczu jako środka wymiany zaczęto używać różnych rodzajów papierów dłużnych.

Z upływem wieków papiery wartościowe powoli zdobywały uznanie – wobec konieczności transportowania worków z metalami posiadały bezsporne zalety. Z czasem stabilność polityczna pozwoliła wprowadzić pieniądz papierowy, którego wartość wspierały rezerwy złota.

System ten nosił nazwę parytetu złota. W lipcu 1944 r. zawarto porozumienie Bretton Woods, wg którego ustalono parytet wymiany dolara na złoto (1 uncja = 35 USD) i innych walut wobec dolara amerykańskiego. W 1971 r. prezydent Nixon zawiesił wymienialność dolara na złoto i pozwolił na fluktuacje waluty amerykańskiej wobec pozostałych walut.

Od tego czasu międzynarodowy rynek obrotu walutami stale się rozwijał, stając się największym rynkiem na świecie; obecnie jego dzienne obroty sięgają ok.1,5 tryliona USD. Początkowo rynek ten zdominowany był przez graczy instytucjonalnych (transakcje międzybankowe), jednak wraz z popularyzacją handlu forex on-line wśród użytkowników indywidualnych nastąpiła „demokratyzacja” i poszerzenie rynku detalicznego.