Największe akcje i spółki w Kanadzie

Kanadyjskie akcje i największe kanadyjskie spółki w kompleksowym zestawieniu. Głównym indeksem giełdowym w Kanadzie jest S&P/TSX w Toronto. Indeks ten śledzi wartości największych firm i ich akcji w Kanadzie. Indeks ten obejmuje około 95% kanadyjskiego rynku akcji. Wartość bazowa S&P/Toronto Stock Exchange Composite Index wynosiła 1.000 punktów 1 stycznia 1975 roku.

Realne Akcje - Bez Prowizji

Objaśnienie: Oprócz handlu i handlu kontraktami CFD masz również możliwość kupowania i posiadania prawdziwych akcji od tych brokerów, a tym samym otrzymywania, na przykład, dywidend, a także jesteś ubezpieczony od upadłości tych firm.