Strategia handlu forex

Jak zachowuje się rynek? Jakie panują na nim trendy? Jakie są zakresy wahań? Czy trend ma charakter silny, czy słaby, czy panuje na rynku od dawna, czy jest nowym zjawiskiem? Właściwy obraz rynku to podstawa sukcesu.

Ktokolwiek twierdzi, że generuje zyski na każdej transakcji walutowej, mija się z prawdą. Rynek ten jest z natury bardzo zmienny, a handel z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego zmienność tę dodatkowo pogłębia.

Mamy zatem do czynienia z rynkiem niezwykle „ szybkim” i naturalnie niekonsekwentnym. Nie ulega wątpliwości, że aby osiągać zyski, gracz musi przeanalizować zarówno dane techniczne, jak i fundamentalne, a następnie podjąć świadomą decyzję na podstawie własnego rozpoznania nastroju i oczekiwań rynku. Prawdopodobnie najistotniejszy czynnik decydujący o powodzeniu to wybór odpowiedniego momentu dla przeprowadzenia transakcji. Wybór ten nie może być każdorazowo trafny, nie należy zatem oczekiwać zysku z każdej transakcji.

Handluj Forex, akcje, ETF i Opcje
76.4% CFD rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty

Gra na rynku forex ma charakter spekulacyjny i może przynieść straty; jest także zajęciem fascynującym, a niekiedy może nawet prowadzić do uzależnienia. Im poważniejsze konsekwencje może mieć utrata środków, tym większy stopień zaangażowania i tym trudniej o racjonalne decyzje. Wszystkie zarobione przez ciebie pieniądze są równie cenne, lecz pieniądze niezbędne do przeżycia nigdy nie powinny posłużyć do gry na rynku forex.

Oto podstawowe zasady, których przestrzeganie zwiększa szanse na wygraną:

Wybieraj racjonalne wielkości transakcji

Handel na podst. depozytu zabezpieczającego umożliwia inwestorowi rynku forex skorzystanie z bardzo wysokiej dźwigni, przy pełnym wykorzystaniu depozytu może przynieść bardzo wysokie zyski lub straty na rachunku. W większości przypadków wybór odpowiednich wielkości transakcji, które umożliwią ponowne wejście na rynek innych par walut stanowi racjonalną strategię gry rynkowej.

Mówiąc w skrócie: nie przeprowadzaj zbyt dużych transakcji, które mogą cię wyeliminować z gry rynkowej. Lub inaczej: nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę.

Oceń nastrój rynku

Nastrój rynku to podzielane przez większość jego uczestników przewidywania co do jego zachowań. Nastrój odzwierciedla zatem to, co na rynku się dzieje i będzie działo. W istocie chodzi o trafne przewidywanie trendu.

Powiedzenie „ the trend is your friend ” (trend twoim przyjacielem) streszcza sedno zagadnienia: jeśli poruszasz się zgodnie z silnym trendem, wygrywasz. Oczywiście nie należy zapominać, że trend może się w każdej chwili załamać. Dane techniczne i fundamentalne mogą jednak wskazać, kiedy się rozpoczął i jaka jest jego trwałość.

Korzystaj z narzędzi, z których korzystają inni

Gdyby istniał rynek idealny, wszyscy gracze analizowaliby wykres 14-dniowy i na nim opierali swoje decyzje. Przy spadku RSI poniżej wartości 30 zaczynaliby kupować, powodując zwyżkę cen.

Na rynku rzeczywistym gracze korzystają z różnorakich wskaźników technicznych i prognozują różnorakie trendy oraz poziomy wsparcia i oporu. Wielość opinii i stosowanych technik niesie ze sobą wielość możliwych ruchów cen.

Większość graczy posługuje się jednak tym samym zestawem narzędzi technicznych, najczęściej stosowanymi są: 9 i 14-dniowe wykresy RSI, wyraźne linie trendów i poziomy wsparcia, ciąg Fibonnacciego, MACD oraz 9, 20 i 40- dniowe eksponencjalne średnie ruchome.

Im lepiej przewidujesz zachowania pozostałych graczy, tym trafniejsze są twoje. Decydują tu proste prawa arytmetyki: przy określonym kursie większa liczba kupujących niż sprzedających oznacza wzrost ceny, i na odwrót.

Oczekiwania rynku

Są to przewidywania większości jego uczestników dotyczące publikacji danych. Jeśli oczekiwany wzrost stóp procentowych rzeczywiście następuje, rynek zazwyczaj nie reaguje znacznymi ruchami, ponieważ czynnik ten został już wzięty pod uwagę – rynek dyskontuje wszystko; jeśli natomiast ma miejsce sytuacja odwrotna do oczekiwanej, rynek zazwyczaj reaguje bardzo gwałtownie.

Zdecyduj, jaki jest twój horyzont czasowy.

Wielu graczy wchodzi na rynek nie zastanawiając się, kiedy zamierzają z niego wyjść – „ w końcu chodzi o zysk”. To prawda, ale wchodząc na rynek gracz musi przyjąć horyzont czasowy, w którym mają spełnić się jego przewidywania.

Mieści się w nim przyjęty scenariusz ewolucji ceny. Wiąże się z nim pojęcie ceny wyjścia z rynku. Gracz powinien zdecydować, o ile gra. Nie jest w stanie dokładnie przewidzieć momentu wyjścia z rynku, może natomiast zdecydować, czy jego celem jest „ scalping” (zdobycie kilku punktów w ciągu jednego dnia), czy też gra na dłuższą metę. Decyzja ta ma wpływ na to, jakie fragmenty wykresów będzie analizował.

Dla gracza przeprowadzającego wiele transakcji tego samego dnia najprawdopodobniej bezcelowa byłaby techniczna analiza wykresu całodniowego, zazwyczaj wystarcza analiza danych z ostatnich 30 minut lub wykresu jednogodzinnego. Należy jednak pamiętać o różnicach czasowych pomiędzy poszczególnymi ośrodkami handlu na światowym rynku forex: godziny ich otwarcia i zamknięcia mają wpływ na stabilność i płynność rynku.

Wybierz odpowiedni moment

Nawet jeśli gracz prawidłowoprzewidział trend rynkowy, to może okazać się, że źle wybrał moment wejścia na rynek. Publikacja wskaźnika cen produktów i usług (CPI), danych nt. obrotów w handlu detalicznym czy decyzji Rezerwy Federalnej USA mogą dany trend pogłębić.

Wybór momentu wejścia wymaga wiedzy, które czynniki i możliwości należy brać pod uwagę. W prognozowaniu czasu i zakresu ruchów cen pomocna może być analiza techniczna, której przyjrzymy się nieco później.