admiral_markets
admiral_markets
neo

NEO kurs, NEO

NEO kurs 321 PLN
Zmiana ceny (24h) 21.59 %
Kapitalizacja 22 bil. PLN
Min. / Max. 264 PLN323 PLN
Wolumen 8 bil. PLN
Zmiana kursu 7 dni NaN %

(NEO) Aktualny wykres i rozwój cen

Wykres

Gdzie kupić kryptowalutę NEO

Giełda Wolumen

NEO kalkulator


NEO Kursy historyczne

Data Min. / Max. Wolumen

Wiadomości związane z kryptowaluty NEO

Nowości Server Data

menu

NEO kurs 2. NEO » interaktywny wykres 3. NEO kurs – prognozy 4. Jak kupić NEO 4. Jak partycypować w zmianie kursu NEO 5. NEO kalkulator » konwersja ceny (NEO)

NEO » interaktywny wykres

Zmiana ceny (NEO) na wykresie w stosunku do USD / PLN / EUR / NEO


Handlować kryptowalutami u Plus500

76,4% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

NEO kurs – prognozy

Przewidywanie lub prognozy ceny przy pomocy analizy technicznej. Czy cenę NEO można w ogóle przewidzieć? Zobaczcie prognozę kierunkowej zmiany ceny kryptowaluty NEO na podstawie 24 wskaźników analizy technicznej. Liczby w widżecie przedstawiają, ile z zastosowanych wskaźników zaleca zakup NEO » (BUY) = niebieskie liczby, ile sprzedaż (SELL) = czerwone liczby. Wskaźniki te mogą także prognozować brak zmiany ceny (NEUTRAL) = szare liczby.


Objaśnienie: Wykorzystanie analizy technicznej może pomóc w określeniu trendów w zakresie zmiany ceny kryptowaluty NEO NEO. Narzędzie to obejmuje 24 wskaźniki analizy technicznej i służy przede wszystkim do oszacowania kierunku i skali wzrostu ceny. Jest to więc zaawansowane narzędzie pokazujące zalecenia (sygnał BUY lub SELL) na podstawie wskaźników technicznych. Ocena wyświetlana jest w czasie rzeczywistym w skali od 1 minuty do 1 miesiąca.
Uwaga: Narzędzie to umożliwia tylko przybliżone i orientacyjne szacowanie trendu w zakresie zmiany ceny kryptowaluty NEO. Zdecydowanie nie zalecamy obrotu NEOmi lub ich zakupu na podstawie tego narzędzia, ponieważ na cenę NEO i jej zmiany wpływa wiele innych czynników – na przykład wiadomości z całego świata o znaczeniu fundamentalnym, wydarzenia geopolityczne oraz inne zagrożenia, których nikt nie może z góry przewidzieć, a więc narzędzie to w zrozumiały sposób nie uwzględnia ich w swoich prognozach.

Jak kupić NEO

Istnieją trzy możliwości zakupu kryptowaluty NEO. Można ją kupić bezpośrednio na giełdzie/w kantorze – ich lista znajduje się w górnej części strony pod linkiem „Gdzie kupić NEOy". Kolejną możliwością jest wydobycie NEO, niemniej jednak w dzisiejszych czasach taka możliwość dla osób indywidualnych jest już bardzo ograniczona. Ponadto istnieją różne kraniki kryptowalut (faucety), jednak wiele z nich jest wykorzystywanych do oszustw, dlatego należy przy nich uważać.

NEO można więc kupić (ewentualnie wymienić) za tradycyjne waluty (przede wszystkim dolar amerykański i euro) lub także bezpośrednio za Bitcoin. Spośród znanych giełd i kantorów można wymienić w szczególności Bitfinex lub Binance. Lista pozostałych kantorów, w których można kupić kryptowalutę, znajduje się w górnej części strony „Gdzie kupić NEOy".

Jak partycypować w zmianie kursu NEO

CFD, czyli kontrakt na różnice kursowe, umożliwia przeprowadzanie transakcji z wykorzystaniem ruchów cen instrumentu finansowego – w realnych warunkach rynkowych – bez konieczności jego posiadania. CFD są oferowane dla takich aktywów, jak: waluty (Forex), akcje, towary i surowce, indeksy, kryptowaluty i inne. CFD wykorzystują dźwignię finansową, co oznacza, że można wykorzystać stosunkowo niewielką ilość kapitału, określaną jako depozyt zabezpieczający, w celu zwielokrotnienia inwestycji. Przykładowo wskaźnik dźwigni 1:2 oznacza, że handel można otworzyć w wartości dwukrotności posiadanego kapitału.

Jak działa dźwignia finansowa?

Powiedzmy, że cena NEO rośnie o 5% lub spada. Spodziewając się wzrostu ceny, można otworzyć transakcję kupna. Natomiast spodziewając się spadku ceny, można otworzyć transakcję sprzedaży. Uzyskany zysk lub stratę stanowi różnica pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia transakcji pomnożona przez liczbę kontraktów. A więc jeżeli dźwignia finansowa wynosi 1:2 to „transakcja” nie zakończy się na plusie 5%, ale 10%.

A więc jakie są główne cechy transakcji CFD?

W celu zwielokrotnienia wielkości swojej pozycji można wykorzystać dźwignię finansową. Otwarcie pozycji sprzedaży jest tak samo proste jak otwarcie pozycji kupna, można więc spekulować także na spadek kursu NEO. Do rozpoczęcia handlu wymagana jest stosunkowo niewielka ilość pieniędzy.

Handlować kryptowalutami u Plus500

76,4% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

NEO kalkulator » konwersja ceny (NEO)

Kalkulator do konwersji kursu NEO na waluty narodowe poszczególnych państw. Można z niego skorzystać w celu konwersji kursu NEO na ponad 5 walut, w tym polski złoty. Kalkulator liczy też odwrotnie, czyli dokonuje konwersji z walut narodowych na kryptowaluty, przykładowo NEO na PLN lub PLN na NEO. Kursy konwersji kryptowalut są aktualne – aktualizacja odbywa się co minutę.