Trailing stop

Trailing stop je Inteligentní dynamický příkaz - Trailing stop nám dává možnost eliminovat ztráty vyplývající z prudkých pohybů na trhu a tím nám umožňuje snížit rizika velkých ztrát a zároveň vydělávat na růstu či poklesu cen.

Příkaz Trailing stop (jedná se o novější typ pokynu, než dnes již zastaralý pokyn - Stop loss) umožňuje využívat systém, který se automaticky upravuje - posouvá vzhůru či dolů za danou pozicí tak, aby mohly být uzamčeny zisky, pokud se cena vyvíjí v náš prospěch. Jedná se tedy o pohyblivý (dynamický) - posuvný pokyn Stop loss.

Obchoduj Forex & akcie nebo ETF czflag
79% CFDs účtů je ztrátových

Jak používat pokyn Trailing stop

Neobchodujte zejména na delších time-frame pouze se Stop lossem ale jen s Trailing stopem. Používáním zastaralého Stop lossu přicházíte o značné finanční prostředky - vzhledem k tomu, že např. v noci, kdy nekontrolujete vývoj pozice, tak NEPOSOUVÁTE "ručně" Stop loss.

To se týká i průběhu dne, kdy nemáte čas kontrolovat trh, na kterém dochází k silným pohybům (zejména u zpráv) ve váš prospěch, které se nakonec otočí proti vám a vamažou téměř celý zisk.Pamatujte - Trailing stop chrání a vytváří Vaše zisky !!!

Stejně jako u Stop-Loss pokynu je u Trailing Stop pokynu cena při prodeji nastavena pod aktuální tržní hodnotou. Rozdíl mezi obyčejným Stop lossem a Trailing Stop pokynem je ten, že při Trailing Stop pokynu je Stop cena nastavena v určité vzdálenosti od aktuální tržní hodnoty instrumentu daného měnového páru. To znamená, že průběžně sleduje pohyb trhu v klientův prospěch, i v případě, že se trh pohne pouze o 1/10 pipu.

Pokud se ale kurz pohybuje v neprospěch klienta, pokyn “Trailing Stop“ zůstává na stejné úrovni (viz. níže detailní popis).

Prodejní a nákupní Trailing stop

U prodejního Trailing Stop pokynu dochází ke změně stop ceny směrem vzhůru tehdy, když dojde v průběhu platnosti pokynu k růstu kurzu na nové maximum. Pokud cena poklesne nebo zůstane beze změny, ke změně stop ceny nedochází a zůstane zachována na poslední nejvyšší dosažené hodnotě.


U nákupního Trailing Stop pokynu dochází ke změně stop ceny o stanovenou odchylku směrem dolů tehdy, když dojde v průběhu platnosti pokynu k poklesu ceny na nové minimum. Pokud kurz vzroste nebo zůstane beze změny, ke změně stop ceny nedojde a zůstane zachována na poslední nejnižší dosažené hodnotě.

Na co si dát pozor - Obchodování pomocí Trailing stop

Při růstu ceny instrumentu se Trailing Stop automaticky posouvá proporčně vzhůru, avšak při poklesu ceny instrumentu se Stop cena nemění, což je při obchodování s obyčejným Stop lossem na 4H grafu velmi problematické - zejména v noci ale i v průběhu dne, kdy nemůžeme soustavně sledovat a ručně posouvat "zastaralý" Stop loss a tím může docházet k velkým ztrátám z již dosažených zisků!

Zásadní věc, kterou je třeba si uvědomit při použití Trailing stop (TS) je fakt, že TS např. v platformě MetaTrader4 chrání vaši pozici pouze tehdy, je-li v provozu váš počítač a client Terminal. Jinými slovy – TS se neregistruje na serveru brokera, jako je tomu u klasického Stop Lossu. Programové řešení TS - je možné přenášet úpravou parametrů otevřené pozice TS na server. Tuto možnost musíte komunikovat s brokerem - Virtuální privátní server (VPS).

Ještě jedna poznámka - možnost Trailing Stopu na MT4 neposkytuje každý broker, proto je nutné tuto skutečnost zkontrolovat před samotným obchodováním dotazem na brokera.