Co je to Trend?

Na chvíli opustíme technické indikátory, a zaměříme se na základní veličinu technické analýzy a to je rozpoznání trendu. Trend by měl být základem technické analýzy, na jejíž vyhodnocení se dále používají vybrané indikátory. Jinými slovy, dříve než začnete s indikátory, stanovte si trend.

Ale jak to s tím trendem vlastně je. Rozeznáváme několik trendů v závislosti na časovém období a tudíš i grafu. Trendy dělíme na hlavní, střednědobý a krátkodobý.

Důležité tedy je, co vlastně chceme obchodovat – jakým způsobem. V praxi se může stát, že hlavní trend je vzrůstající-býčí, v něm je střednědobý trend klesající-medvědí a v něm je momentálně aktuální krátkodobý trend opět býčí. Takže jde o to, jak dlouho chcete držet pozice. Jak jsme již zmiňovali, může se jednat o trend v trendu.

Základním pravidlem obchodníků je trend je tvůj přítel (Trend je rozjetý vlak a obzvlášť na Forexu má ohromnou sílu – Proto se vyhýbejte obchodování proti trendu). To znamená, že pokud identifikujeme správný trend a jsme v pozici s trhem, necháváme zisky běžet do maxima a korigujeme případný obrat obchodním příkazem stop-loss. Naopak, když jsme proti trendu, snažíme se vystoupit, nejlépe s alespoň nějakým ziskem.

Často ale nastává situace, že trh se pohybuje uvnitř kanálu, kde je dočasně uzamčen. Vyskakuje nahoru a dolu, ale v rámci linie-kanálu se nedostává ani přes, ani pod tuto linii. V takovém případě je velice těžké identifikovat správně směr trendu. Co je ale jisté, že po takovémto pohybu trh vyrazí razantně jedním směrem - UP or DOWN.

Obchoduj Forex & akcie nebo ETF czflag
79% CFDs účtů je ztrátových

Jaké máme trendy?

Další dělení trendů je na trendy typu trending a trend-less. Nejprve se zastavíme u trendu, který je nám bližší a je předvídatelnější trending.

UPTRENDS - ten definujeme jako vyšší maxima (highs) a vyšší minima (lows) - prostě trh se na grafu za daný čas opticky zvedá - roste.

DOWNTRENDS – definujeme jako vzor nižších highs a nižších lows - trh padá směrem dolů. Uptrend a downtrend jsou na grafu dobře identifikovatelné a můžete na ně nasadit své strategie.

Trend-Less
(ztrácející se trend...), je pohyb nevyrovnaných úseků, které různě kmitají. Opět zde rozeznáváme dva modely a tím jsou choppy (kostrbatý) - je to nevyrovnaný pohyb vyšších highs a nižších lows a sideways (bokem) – úzký pás nižších highs a vyšších lows. Takovéto formace se mohou vyskytovat při trendu v kanále.