Forex strategie

Jak můžete obchodovat – základní forex strategie

Dá se říci, že existují dvě základní obchodní strategie na forexu. Jsou jimi spekulace na růst ceny a spekulace na pokles ceny. Nyní si je vysvětlíme podrobněji.

Spekulace na růst ceny

Tato strategie je nejpoužívanější a většina investorů volí právě ji. Strategie spočívá v tom, že nakupujete finanční nástroje v domnění, že je po určitém čase prodáte dražší. Rozdíl mezi cenou nákupu a cenou prodeje představuje Váš zisk.

Investoři, kteří používají strategii spekulace na růst ceny se v „burzovní terminologii“ nazývají býci, nebo anglicky bulls. Pozice otevíráte příkazem Koupit.

Spekulace na pokles ceny

Strategie spekulace na pokles ceny funguje přesně naopak jako strategie spekulace na růst ceny. Očekáváte pokles ceny finančního nástroje. Cílem je tedy nejprve něco draze prodat a pak když to poklesne to nakoupíte. Funguje to tak, že si finanční nástroj půjčíte, prodáte a pak když ho koupíte za nižší cenu ho vrátíte.

Váš zisk představuje rozdíl mezi prodejní cenou a nákupní cenou. Pozice otevíráte tlačítkem prodat, případně zkrátit pozici. Investoři, kteří používají strategii spekulace na pokles ceny se v „burzovní terminologii“ nazývají medvědi, nebo anglicky bears.

Obchoduj Forex & akcie nebo ETF czflag
79% CFDs účtů je ztrátových

Jaká je vaše strategie, Váš obchodní styl?

Obchodní styl investorů určuje doba, během níž mají otevřené pozice. V závislosti na různé doby držení pozice rozdělujeme obchodní styly na:

1. Investování stylem koupit a držet

2. Poziční obchodování ve směru trendu

3. Denní obchodování

4. Scalping – minutové obchody

Nyní si nejpoužívanější styly stručně popíšeme.

Investování stylem koupit a držet

Tento styl je v podstatě již historií. Aplikováním tohoto stylu zbohatl například jeden z nejbohatších investorů resp. burzovních obchodníků Warren Buffett. V současnosti, což můžeme interpretovat i jako v době obchodování s deriváty av období různých ekonomických krizí (hospodářská, dluhová) je téměř nepoužitelná. Je tomu tak právě proto, že ceny mohou kolísat příliš prudce a tím ohrozit zisk z pozice nabytý během minulých let.

Poziční obchodování ve směru trendu

Tato strategie je založena na identifikaci trendu a obchodování v jeho směru. Úkolem pozičního obchodníka je najít a provést správný vstup do pozice. Následně je třeba zkoumat, zda se daný trend nechýli ke konci a nepřichází trend opačný.

Denní obchodování

Denní obchodník drží pozice maximálně 1 den resp. během denních obchodovacích hodin. Při obchodování s deriváty je výhodou vyhnutí se poplatkům za zapůjčení finančních prostředků resp. za držení pozic během noci. Poplatky závisí na nabízené páky – leverage. Obchodování je založeno na různých technických indikátorech, případně na fundamentálních událostech během dne.

Scalping – minutové obchody

Minutové obchodování nedoporučuje aplikovat především začínajícím obchodníkům. Svou povahou bychom ho mohli spíše přirovnat k hazardu, kvůli většímu riziku.

Money management na forexu

Money management rozložíme na dvě části:

1. Řízení rizik

2. Rozložení kapitálu

Řízení rizik spočívá ve vhodně umístěných stop-loss, které chrání Váš kapitál před prudkými cenovými výkyvy neočekávaným směrem. Každý chce dosahovat velké zisky, avšak málokdo si uvědomuje, že obchody s vysokým výnosem jsou často více rizikové než obchody s menším výnosem.

Diverzifikace portfolia nebo rozložení kapitálu je stejně důležitou součástí money managementu jako řízení rizik. Ochranný mechanismus spočívá v tom, že kapitál investujeme do více trhů, čímž zůstane chráněni případě rapidní změny cen na jednom trhu. Investor by měl diverzifikovat svůj kapitál iz časového hlediska – otevírat krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé pozice.

Jak můžete obchodovat - základní forex strategie

Dá se říci, že existují dvě základní investiční strategie. Jsou jimi spekulace na růst ceny a spekulace na pokles ceny. Nyní si je vysvětlíme podrobněji.

Spekulace na růst ceny

Tato strategie je nejpoužívanější a většina investorů volí právě ji. Strategie spočívá v tom, že nakupujete finanční nástroje v domnění, že je po určitém čase prodáte dražší. Rozdíl mezi cenou nákupu a cenou prodeje představuje Váš zisk.

Investoři, kteří používají strategii spekulace na růst ceny se v "burzovní terminologii" nazývají býci, nebo anglicky bulls. Pozice otevíráte příkazem Koupit.

Spekulace na pokles ceny

Strategie spekulace na pokles ceny funguje přesně naopak jako strategie spekulace na růst ceny. Očekáváte pokles ceny finančního nástroje. Cílem je tedy nejprve něco draze prodat a pak když to poklesne to nakoupíte. Funguje to tak, že si finanční nástroj půjčíte, prodáte a pak když ho koupíte za nižší cenu ho vrátíte.

Váš zisk představuje rozdíl mezi prodejní cenou a nákupní cenou. Pozice otevíráte tlačítkem prodat, případně zkrátit pozici. Investoři, kteří používají strategii spekulace na pokles ceny se v "burzovní terminologii" nazývají medvědi, nebo anglicky bears.

Jaký je Váš obchodní styl?

Obchodní styl investorů určuje doba, během níž mají otevřené pozice. V závislosti na různé doby držení pozice rozdělujeme obchodní styly na:

investování stylem koupit a držet poziční obchodování ve směru trendu denní obchodování scalping - minutové obchody

Nyní si nejpoužívanější styly stručně popíšeme.

Investování stylem koupit a držet

Tento styl je v podstatě již historií. Aplikováním tohoto stylu zbohatl například jeden z nejbohatších investorů resp. burzovních obchodníků Warren Buffett. V současnosti, což můžeme interpretovat i jako v době obchodování s deriváty av období různých ekonomických krizí (hospodářská, dluhová) je téměř nepoužitelná. Je tomu tak právě proto, že ceny mohou kolísat příliš prudce a tím ohrozit zisk z pozice nabytý během minulých let.

Poziční obchodování ve směru trendu

Tato strategie je založena na identifikaci trendu a obchodování v jeho směru. Úkolem pozičního obchodníka je najít a provést správný vstup do pozice. Následně je třeba zkoumat, zda se daný trend nechýli ke konci a nepřichází trend opačný.

denní obchodování

Denní obchodník drží pozice maximálně 1 den resp. během denních obchodovacích hodin. Při obchodování s deriváty je výhodou vyhnutí se poplatkům za zapůjčení finančních prostředků resp. za držení pozic během noci. Poplatky závisí na nabízené páky - leverage. Obchodování je založeno na různých technických indikátorech, případně na fundamentálních událostech během dne.

Scalping - minutové obchody

Minutové obchodování nedoporučuje aplikovat především začínajícím obchodníkům. Svou povahou bychom ho mohli spíše přirovnat k hazardu, kvůli většímu riziku.

Dodržujte Váš money management

Money management rozložíme na dvě části:

řízení rizik rozložení kapitálu

Řízení rizik spočívá ve vhodně umístěných stop-loss, které chrání Váš kapitál před prudkými cenovými výkyvy neočekávaným směrem. Každý chce dosahovat velké zisky, avšak málokdo si uvědomuje, že obchody s vysokým výnosem jsou často více rizikové než obchody s menším výnosem.

Diverzifikace portfolia nebo rozložení kapitálu je stejně důležitou součástí money managementu jako řízení rizik. Ochranný mechanismus spočívá v tom, že kapitál investujeme do více trhů, čímž zůstane chráněni případě rapidní změny cen na jednom trhu. Investor by měl diverzifikovat svůj kapitál iz časového hlediska - otevírat krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé pozice.