Fundamentální analýza

Fundamentální analýza, ať už se jí říká forexová nebo jakákoli jiná vychází z analyzování ekonomických údajů o zemi či firmě. Následně se snaží najít odpovědi na to jaký vliv bude mít konkrétní ukazatel na pohyb měny v dané zemi.

Stav ekonomiky a následně i hodnotu měnového kurzu ovlivňuje několik faktorů. Mezi nejdůležitějších faktorů bychom mohli zmínit měnovou politiku centrální banky, stav zaměstnanosti, inflace a hrubý domácí produkt.

Fundamentální Analýza byla nejprve použita pro identifikaci pod - nebo nadhodnocených společností a predikci a zisk z budoucích cenových pohybů na akciovém trhu. Abyste mohli aplikovat fundamentální přístup na devizový trh Forex, měli byste vnímat krajinu jako společnost a zohledňovat síly, které ovlivňují ekonomiku země. Tento fundamentální přístup se tvoří širokou škálou prvků.

Jako příklad vezměme měnu země "X". Fundamentalista by analyzoval ekonomické indikátory (např. úrokové sazby, stav nezaměstnanosti a HDP), vládní politiku (is vládní vedení nakloněné pravicově nebo levicově, jak bezpečné je setrvání nynější vlády, geopolitické tlaky na vládu atd. ...) a společenské tlaky (Jsou lidé kupci, nebo Sporic?

Jak vnímají ekonomiku země X a jejích hospodářských institucí?). Dostupné informace jsou obrovská stále se měnící mozaika a je možné říci, že je nemožné zůstat na vrcholu nad vším. První věc, kterou je třeba mít na paměti je, že čím více rešerší uděláte a čím více se učíte, tím více pochopíte křehkou dynamiku trhu. Druhá věc, na kterou byste namlít zapomínat je vybrat si, které indikátory nejvíce indikují. Jediný způsob jak učinit správné rozhodnutí je hledat, poslouchat a učit se od zkušenějších obchodníků.

Zprávy o ekonomických indikátorech

jsou zverjňované ve stanovených časech a mají tržní dopad na chování obchodníků, takže ignorování těchto údajů znamená, že mnohé z pohybů se stanou zcela nevysvětlitelnými. Je proto důležité znát kdy mají být zprávy zveřejněny a jaké implikace budou mít. Informováni byste měli množstvím informací, které jsou dostupné na internetu. Navštivte stránky centrálních bank jmen, o kterých uvažujete, podívejte se jejich kalendáře ekonomických indikátorů a vytvořte si jasnou představu jak to ovlivní danou měnu.

Obecně považuje za efektivní metodu předpovídání hospodářských podmínek, ale méně přesnou když přijde na načrtávání ziskové obchodní strategie. Obchodník musí derivovat jeho nebo její vlastní responzivní strategii. Pamatujte také, že nejsou důležité jen čísla, ale i to, jak se tato čísla hodí do očekávání.

Jeden hlavní rozdíl mezi fundamentální analýzou na akciovém trhu a fundamentální analýzou na Forexu je, že na trhu Forex musíte zohledňovat dvě měny, protože jsou stále dvě strany každého obchodu. Je důležité, abyste si svůj domácí úkol udělali pro obě měny.

Základní analýza je interpretace statistických zpráv a ekonomických ukazatelů. Věci jako změny úrokových sazeb, zprávy o zaměstnanosti a nejnovější inflační ukazatele spadají do oblasti fundamentální analýzy.

Forex obchodníci musí věnovat pozornost ekonomickým ukazatelům, které mohou mít přímý a do jisté míry předvídatelný vliv na hodnotu národní měny na forexovém trhu.

Vzhledem k dopadu těchto ukazatelů na směnné kurzy je důležité vědět předem, kdy jsou tyto zprávy vydávany. Je také pravděpodobné, že kuzry jendotlivých měnových párů budou volatilní v době vydání zprávy o stavu důležitého ukazatele.

Proto by obchodníci měli pravidelně sledovat ekonomický kalendář událostí, který uvádí datum a čas vydání zprávy pro každý ukazatel.

Přehled aktuálních ekonomických událostí, které ovlivňují dění na forexovém trhu najdete na naší stránce v části Ekonomický kalendář.

Ukazatele zaměstnanosti


Ukazatele zaměstnanosti odrážejí celkové zdraví ekonomiky. Pro pochopení fungování ekonomiky je důležité vědět, kolik pracovních míst se vytváří a kolik ruší, jaké procento práceschopného obyvatelstva aktivně pracuje a kolik nových lidí žádá o podporu v nezaměstnanosti. V ekonomickém kalendáři na našem webu slouží k měření nezaměstnanosti například tyto ukazatele:

Obchoduj Forex & akcie nebo ETF 
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Unemployment Claims (žádosti o podporu v nezaměstnanosti)

Employment Change (změna zaměstnanosti)

Unemployment Rate (Míra nezaměstnanosti)

Non-Farm Employment Change (Změna zaměstnanosti mimo zemědělství)

Ukazatel je známý také jako Non-farm Payrolls, nebo NFP, zveřejňuje se první pátek v měsíci a má na trh výrazný vliv.

ADP Non-Farm Employment Change

ukazatel představuje odhad NFP a zveřejňuje se dva dny před NFP

Vliv nezaměstnanosti je na forex trh jednoznačný. Vyšší procento nezaměstnaných než očekávání způsobuje obvykle krátkodobý pokles měny na devizovém trhu a naopak.

Pokud se budeme držet ekonomických modelů, tak situace se vyvine následovně:

Více zaměstnaných způsobí primárně nižší výdaje státu na "dávky" ale i vyšší spotřebu pod vlivem, že v práci člověk vydělá více než dostane na "dávkách". Tím pádem spotřebitel může více utrácet a roste tak spotřeba.

Tento růst bude pravděpodobně provázet růst cenové hladiny - inflace. Vliv růstu inflace jsme již rozebrali v článku Inflace a její měření.

Zároveň klesá, nebo může klesat míra zadlužování státu a tak se stát a státní měna stává investory zajímavější.

Podobně by se mohly dopracovat k opačnému scénáři, kdy klesne počet zaměstnaných.

Co je inflace

Inflace se ekonomicky definuje jako růst cenové hladiny. Americký ekonom Milton Friedman tvrdí, že inflace je výhradně peněžním jevem a její výše závisí především na množství nových peněz v oběhu (měnového růstu).

Existují i jiné názory na to, co způsobuje inflaci - právě sem bychom mohli zařadit odbory, které tlačí na zvýšení mezd, nízkou produktivitu nebo tvrzení, že je dovezena ze zahraničí.

Více informací o vlivu inflace na forex trh najdete v samostatném článku Co je to Inflace.