Fundamentální analýza

Fundamentální analýza, ať už se jí říká forexová nebo jakákoli jiná vychází z analyzování ekonomických údajů o zemi či firmě. Následně se snaží najít odpovědi na to jaký vliv bude mít konkrétní ukazatel na pohyb měny v dané zemi.

Stav ekonomiky a následně i hodnotu měnového kurzu ovlivňuje několik faktorů. Mezi nejdůležitějších faktorů bychom mohli zmínit měnovou politiku centrální banky, stav zaměstnanosti, inflace a hrubý domácí produkt.

Základní analýza je interpretace statistických zpráv a ekonomických ukazatelů. Věci jako změny úrokových sazeb, zprávy o zaměstnanosti a nejnovější inflační ukazatele spadají do oblasti fundamentální analýzy.

Forex obchodníci musí věnovat pozornost ekonomickým ukazatelům, které mohou mít přímý a do jisté míry předvídatelný vliv na hodnotu národní měny na forexovém trhu.

Vzhledem k dopadu těchto ukazatelů na směnné kurzy je důležité vědět předem, kdy jsou tyto zprávy vydávany. Je také pravděpodobné, že kuzry jendotlivých měnových párů budou volatilní v době vydání zprávy o stavu důležitého ukazatele.

Proto by obchodníci měli pravidelně sledovat ekonomický kalendář událostí, který uvádí datum a čas vydání zprávy pro každý ukazatel.

Přehled aktuálních ekonomických událostí, které ovlivňují dění na forexovém trhu najdete na naší stránce v části Ekonomický kalendář.

Ukazatele zaměstnanosti


Ukazatele zaměstnanosti odrážejí celkové zdraví ekonomiky. Pro pochopení fungování ekonomiky je důležité vědět, kolik pracovních míst se vytváří a kolik ruší, jaké procento práceschopného obyvatelstva aktivně pracuje a kolik nových lidí žádá o podporu v nezaměstnanosti. V ekonomickém kalendáři na našem webu slouží k měření nezaměstnanosti například tyto ukazatele:

Investiční konference zdarma 
79% CFDs účtů je ztrátových

Unemployment Claims (žádosti o podporu v nezaměstnanosti)

Employment Change (změna zaměstnanosti)

Unemployment Rate (Míra nezaměstnanosti)

Non-Farm Employment Change (Změna zaměstnanosti mimo zemědělství)

Ukazatel je známý také jako Non-farm Payrolls, nebo NFP, zveřejňuje se první pátek v měsíci a má na trh výrazný vliv.

ADP Non-Farm Employment Change

ukazatel představuje odhad NFP a zveřejňuje se dva dny před NFP

Vliv nezaměstnanosti je na forex trh jednoznačný. Vyšší procento nezaměstnaných než očekávání způsobuje obvykle krátkodobý pokles měny na devizovém trhu a naopak.

Pokud se budeme držet ekonomických modelů, tak situace se vyvine následovně:

Více zaměstnaných způsobí primárně nižší výdaje státu na "dávky" ale i vyšší spotřebu pod vlivem, že v práci člověk vydělá více než dostane na "dávkách". Tím pádem spotřebitel může více utrácet a roste tak spotřeba.

Tento růst bude pravděpodobně provázet růst cenové hladiny - inflace. Vliv růstu inflace jsme již rozebrali v článku Inflace a její měření.

Zároveň klesá, nebo může klesat míra zadlužování státu a tak se stát a státní měna stává investory zajímavější.

Podobně by se mohly dopracovat k opačnému scénáři, kdy klesne počet zaměstnaných.

Co je inflace

Inflace se ekonomicky definuje jako růst cenové hladiny. Americký ekonom Milton Friedman tvrdí, že inflace je výhradně peněžním jevem a její výše závisí především na množství nových peněz v oběhu (měnového růstu).

Existují i jiné názory na to, co způsobuje inflaci - právě sem bychom mohli zařadit odbory, které tlačí na zvýšení mezd, nízkou produktivitu nebo tvrzení, že je dovezena ze zahraničí.

Více informací o vlivu inflace na forex trh najdete v samostatném článku Co je to Inflace.