Take Profit a Stop Loss

Pokyn Take Profit“ (TP) je předvolení příkaz pro automatické uzavření obchodních pozic s cílem realizovat zisk. Tento mechanismus slouží jako protiklad k stop lossu, který je nastavován pro omezení ztrát. Klíčovým aspektem take profitu je jeho správné nastavení: pro dlouhé pozice musí být umístěn nad aktuální tržní cenou, zatímco pro krátké pozice pod ní. Je důležité si uvědomit, že i přes nastavení TP nemusí být každý obchod automaticky ziskový. Často se využívá pro minimalizaci ztrát, když obchodníci očekávají obrat trendu.

Na druhé straně, stop loss, často označovaný zkratkou SL, je nástroj, který určuje hranici pro automatické uzavření pozice na trhu, avšak v případě ztráty. Tato strategie je klíčová pro správu rizik, protože umožňuje obchodníkům vystoupit z trhu s přijatelnou ztrátou, která je předem definována v souladu s pravidly money managementu. Použití SL pomáhá obchodníkům kontrolovat a omezovat potenciální ztráty, což je základním kamenem pro úspěšné obchodování.

Take profit

Take profit (TP) je nástroj používaný v obchodování k automatickému uzavření pozice, když dosáhne určité úrovně zisku. Tento mechanismus se často používá jako prevence proti ztrátám z nečekaných tržních pohybů a jako způsob, jak zajistit realizaci a výběr zisků z otevřených pozic.

  • Nastavení: Pro dlouhé pozice by měl být nastaven nad aktuální tržní cenou, zatímco pro krátké pozice pod ní.
  • Využití: TP se používá k zajištění zisků, a to i v situacích, kdy trh může nabídnout nejistotu nebo omezený ziskový potenciál.
  • Strategické důvody pro použití: Například když se cena blíží k úrovni podpory nebo odporu nebo když je obchodníkem stanovený specifický cílový zisk.

Základem pro efektivní nastavení TP je, aby byl pro dlouhé (nákupní) pozice umístěn nad současnou tržní cenou a pro krátké (prodejní) pozice pod současnou cenou. Je to proto, aby byl zajištěn zisk v případě, že se trh bude pohybovat ve prospěch obchodníka. Není však garantováno, že každá pozice uzavřená na TP přinese zisk. V některých případech může obchodník nastavit TP tak, aby minimalizoval ztrátu, pokud se očekává nepříznivý pohyb trhu a potenciální aktivace stop lossu (SL).

Příklady využití

Příklady použití TP zahrnují situace, jako je očekávání, že cena dosáhne určité úrovně odporu nebo podpory a poté se vrátí, nebo když obchodník má přesně definovaný cílový zisk v rámci svého obchodního plánu. TP je také užitečný v situacích, kdy se trh pohybuje v určitém cenovém kanálu, a obchodník chce využít jeho horní nebo dolní hranici.

Take profit v obchodní aplikaci

Částečný take profit

  • Zajištění Zisku: Umožňuje realizovat zisk z části obchodní pozice, zatímco zbytek zůstává otevřený pro další možný zisk.
  • Flexibilita: Poskytuje vyvážený přístup mezi zajištěním zisku a možností využít dalšího příznivého tržního pohybu.

Částečný take profit umožňuje obchodníkům realizovat zisk z části své obchodní pozice, zatímco zbytek pozice zůstává otevřený s potenciálem dalšího zisku. Tento přístup je často využíván v situacích, kdy obchodník chce zajistit určitou část zisku v případě, že trh dosáhne jeho cílové úrovně. Zároveň chce nechat otevřenou možnost většího zisku, pokud by trh pokračoval v příznivém směru.

Při použití částečného take profitu obchodník určí dvě nebo více úrovní TP. Když trh dosáhne první TP úrovně, obchodník uzavře část své pozice, zajišťuje si tak zisk. Zbytek pozice zůstává otevřený a čeká na dosažení další TP úrovně nebo na aktuální reakci trhu.

Nevýhody využití Take profitu

Přesto existují důvody, proč nemusí být take profit vždy vhodný. Například pokud trh vykazuje silný trend s vysokým potenciálem pro další pohyb ve prospěch obchodníka, může být nevýhodné uzavřít pozici předčasně. Dále, pokud TP není součástí obchodního plánu nebo se obchoduje na základě hedgingových strategií, může být jeho použití nevhodné.

  • Tržní potenciál: V případě, že trh vykazuje silný trend s velkým potenciálem, může být předčasné uzavření pozice pomocí TP nevýhodné.
  • Strategické rozhodnutí: Pokud TP není součástí obchodního plánu nebo se obchoduje podle strategie hedgingu, nemusí být vhodné jej používat.
Podobné:   Jsou největší Čínské automobilky zajímavá investice?

V obou případech, jak pro take profit, tak pro stop loss, je důležité, aby byly tyto nástroje používány v souladu s celkovou obchodní strategií a správou rizik. Obchodníci by měli pečlivě zvážit své cíle, toleranci rizika a tržní podmínky při nastavování těchto parametrů.

Stop loss

Stop loss (SL) je nástroj, který umožňuje obchodníkům stanovit předem určenou úroveň ztráty, při jejímž dosažení se jejich obchodní pozice automaticky uzavře. Tento nástroj je zásadní pro efektivní řízení rizik a je klíčovým prvkem v strategii každého obchodníka, bez ohledu na jeho zkušenosti či obchodní styl.

  • Zásadní Role: SL je klíčový pro správu rizik a omezení ztrát v obchodní strategii.
  • Význam: SL je zásadní pro obchodníky, kteří si přejí kontrolovat a omezovat své potenciální ztráty.

Hlavním účelem Stop lossu je omezit potenciální ztráty obchodníka. Tímto způsobem se obchodníci mohou ochránit před neočekávanými a někdy dramatickými pohyby na trhu, které by mohly způsobit výrazné finanční ztráty. Zvláště v nestabilních tržních podmínkách, kdy ceny mohou rychle kolísat, je použití tohoto pokynu klíčové.

Příklady využití

Stop loss je obvykle nastaven na základě konkrétní strategie a analýzy trhu. Například, obchodník může použít technickou analýzu, jako je křížení klouzavých průměrů (EMA), pro identifikaci bodů, kde by mohl nastavit SL. To umožňuje obchodníkovi uzavřít pozici dříve, než dojde k větší ztrátě, pokud se trh pohybuje proti jeho předpokladům.

Využití pokynu Stop-loss k zastavení ztrát

V praxi, při použití SL, obchodník určí hranici ztráty, kterou je ochoten přijmout, a nastaví SL na této úrovni. Pokud tržní cena dosáhne této úrovně, pozice se automaticky uzavře, což obchodníka chrání před dalším zvýšením ztrát.

SL je často používán v kombinaci s take profit (TP) objednávkami, kde TP slouží k automatickému uzavření obchodu v případě, že se trh pohybuje ve prospěch obchodníka. Tato kombinace umožňuje obchodníkům vytvořit vyvážený přístup k řízení rizik, kde SL chrání před většími ztrátami a TP umožňuje realizovat zisky.

Známé obchodní rčení „Cut your losses and let your profits run“ (česky „své ztráty včas uzavřete a zisky nechte běžet“) dobře vystihuje důležitost použití SL. Tento přístup pomáhá obchodníkům udržet své ztráty pod kontrolou, zatímco dává prostor pro růst zisků, což je zásadní pro úspěšné obchodování.

Závěr a shrnutí

Pokyny „Stop Loss“  a „Take Profit“ jsou základními a nezbytnými nástroji v arzenálu každého obchodníka na finančních trzích. SL slouží jako kritická obrana proti nekontrolovaným ztrátám, umožňující obchodníkům vystoupit z trhu, když ceny dosáhnou určené hranice ztráty. TP na druhou stranu umožňuje obchodníkům automaticky uzavřít pozice, když dosáhnou specifické úrovně zisku, což zajišťuje realizaci zisků a zabraňuje ztrátě potenciálních výnosů v případě neočekávaného obratu trhu.

Společné využití SL a TP poskytuje obchodníkům strategický rámec, kde mohou efektivně řídit jak potenciální ztráty, tak i zisky. V praxi je důležité, aby obchodníci pečlivě nastavili SL a TP v souladu se svým obchodním plánem, analytickými predikcemi a osobní tolerancí k riziku. Použití těchto nástrojů pomáhá vytvořit vyvážený a disciplinovaný přístup k obchodování, což je klíčem k dlouhodobému úspěchu na finančních trzích. Obchodní rčení „své ztráty včas uzavřete a zisky nechte běžet“ dobře vystihuje tuto filozofii, zdůrazňující důležitost aktivního řízení jak ztrát, tak zisků.

Krpenský Martin
Latest posts by Krpenský Martin (see all)
Ověření brokeři na akcie, etf i krypto

Reálné akcie a kryptoměny

Nízký minimální vklad 100 USD
Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
76% CFDs účtů retailových je ztrátových

Reálné akcie a ETF

Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz