Registrujte si neomezený demo účet zdarma>> U 80,6% účtů došlo ke vzniku finanční ztráty

High Frequency Trading

HFT neboli vysoko frekvenční obchodování je založeno především na krátkodobých pohybech trhu, kde jsou vyhledávány jakékoliv krátkodobé trendy tak, aby realizovaly zisk z těchto malých pohybů trhu.

Vysokofrekvenční obchodníci se vyznačují zejména použitím algoritmů a velmi rychlých počítačů, na základě čehož realizují obchody na forexu s akciemi, opcemi, deriváty atd.

Vysokofrekvenční obchodování je zpravidla charakterizováno dle několika rozlišovacích znaků:


HFT obvykle pracují na trzích s vysokou likviditou.


Investiční pozice se koná pouze za velmi krátkou dobu, mluvíme zde o obchodech, které jsou otevřené v milisekundách, v řádu stovek, tisíců pozic denně.


HTF systémy jsou velmi citlivé na rychlost zpracování trhů a vlastního přístupu na trh.


Mnoho vysokofrekvenčních obchodníků poskytuje také likviditu trhu.

▶Rychlost při scalpingu je důležitá

Vysokofrekvenční obchodníci soutěží mezi sebou na základě rychlosti s jinými HFT obchodníky, ne s dlouhodobými investory (kteří obvykle hledají příležitosti v období několika týdnů, měsíců event. roků), a přitom bojují o velké množství malých zisků. V důsledku toho bylo u vysokofrekvenčního obchodování prokázáno, že mají potenciální Sharpe Ratio mnohonásobně vyšší, než tradiční buy-and-hold strategie.

Existuje několik významných rizik při provozu na HFT programu. Přestože mnoho nejlepších světových programátorů pracují na vývoji HFT, je možné zaznamenat u těchto systémů mnoho potenciálních problémů.

Algoritmické obch. a HFT byly předmětem veřejné debaty před US Securities and Exchange Commission a Commodity Futures Trading Commission, kdy tyto sdělily svůj závěr, že vysokofrekvenční systémy přispěly k nezvyklé volatilitě během 6. 5. 2010, tzv. Crash Flash, když Dow Jones Industrial Average utrpěl druhý největší vnitrodenní pokles s následným návratem (viz. seznam největších denních změn v indexu Dow Jones Industrial Average), což potvrdila v červenci 2011 zpráva IOSCO.


▶Počty obchodů až v desítkách za sekundu

Obchodníci využívající algoritmické (vysokofrekvenční) obchodování, uskutečňují typicky obrovské množství obchodů za sekundu a za stejnou dobu zpracovávají další tisíce příchozích zpráv. Rychlost tohoto zpracování je naprosto zásadní a je jí podřízeno síťové, hardwarové i softwarové vybavení .

Tvůrci HFT strategií si zachovávají k obchodování pragmatický přístup. Nejsou omezeni fundamentální analýzou. Ze základních obchodních stylů je snaha vybírat indikátory, které jsou zásadní v konkrétním čase. Nesnaží se hledat stoprocentně fungující bezchybnou strategii. Hlavním cílem je vstupovat do velkého počtu obchodních příležitostí s menším kapitálem, při zachování přijatelného poměru rizika k potencionální návratnosti.

Přísně tajné algoritmy sestavené matematickými génii umožňují, aby počítačové systémy hodnotily namísto lidí, jaké měny, akcie atd. nakoupit nebo prodat, a to ve velmi krátkých časových frekvencích. Tyto algoritmy patří k největším tajemstvím, jež mají vysokofrekvenční makléřské firmy k dispozici a těmi také mezi sebou bojují o "mikroskopické" zisky na kapitálových trzích. Jak již bylo řečeno, algoritmické obchodování je založeno na algoritmech schopných reagovat v řádu milisekund, které jsou velmi důkladně a často velmi rigorózně vyvíjeny a testovány na matematických modelech.

V případě matematických modelů je důležité, aby tyto byly dostatečně robustní (paralela s běžným obchodováním). Finanční trhy nejsou stacionární a proto je nutné provádět častou změnu parametrických dat, která se přizpůsobují aktuální situaci v trhu. Tento optimální modelovací přístup je daným kompromisem mezi statistickou odchylkou příslušného odhadu a nestacionaritou finančního trhu. Pro minimalizaci těchto statistických chyb odhadu je nutné (opětovně paralela s běžným obchodováním) pro sofistikovanou analýzu použít co nejvíce dat.