High Frequency Trading

HFT neboli vysoko frekvenční obchodování je založeno především na krátkodobých pohybech trhu, kde jsou vyhledávány jakékoliv krátkodobé trendy tak, aby realizovaly zisk z těchto malých pohybů trhu.

Vysokofrekvenční obchodníci se vyznačují zejména použitím algoritmů a velmi rychlých počítačů, na základě čehož realizují obchody na forexu s akciemi, opcemi, deriváty atd.

Vysokofrekvenční obchodování je zpravidla charakterizováno dle několika rozlišovacích znaků:


HFT obvykle pracují na trzích s vysokou likviditou.


Investiční pozice se koná pouze za velmi krátkou dobu, mluvíme zde o obchodech, které jsou otevřené v milisekundách, v řádu stovek, tisíců pozic denně.


HTF systémy jsou velmi citlivé na rychlost zpracování trhů a vlastního přístupu na trh.


Mnoho vysokofrekvenčních obchodníků poskytuje také likviditu trhu.

Obchoduj Forex & akcie nebo ETF
U 76 % retailových účtů došlo ke vzniku ztráty.

▶Rychlost při scalpingu je důležitá

Vysokofrekvenční obchodníci soutěží mezi sebou na základě rychlosti s jinými HFT obchodníky, ne s dlouhodobými investory (kteří obvykle hledají příležitosti v období několika týdnů, měsíců event. roků), a přitom bojují o velké množství malých zisků. V důsledku toho bylo u vysokofrekvenčního obchodování prokázáno, že mají potenciální Sharpe Ratio mnohonásobně vyšší, než tradiční buy-and-hold strategie.

Existuje několik významných rizik při provozu na HFT programu. Přestože mnoho nejlepších světových programátorů pracují na vývoji HFT, je možné zaznamenat u těchto systémů mnoho potenciálních problémů.

Algoritmické obch. a HFT byly předmětem veřejné debaty před US Securities and Exchange Commission a Commodity Futures Trading Commission, kdy tyto sdělily svůj závěr, že vysokofrekvenční systémy přispěly k nezvyklé volatilitě během 6. 5. 2010, tzv. Crash Flash, když Dow Jones Industrial Average utrpěl druhý největší vnitrodenní pokles s následným návratem (viz. seznam největších denních změn v indexu Dow Jones Industrial Average), což potvrdila v červenci 2011 zpráva IOSCO.


▶Počty obchodů až v desítkách za sekundu

Obchodníci využívající algoritmické (vysokofrekvenční) obchodování, uskutečňují typicky obrovské množství obchodů za sekundu a za stejnou dobu zpracovávají další tisíce příchozích zpráv. Rychlost tohoto zpracování je naprosto zásadní a je jí podřízeno síťové, hardwarové i softwarové vybavení .

Tvůrci HFT strategií si zachovávají k obchodování pragmatický přístup. Nejsou omezeni fundamentální analýzou. Ze základních obchodních stylů je snaha vybírat indikátory, které jsou zásadní v konkrétním čase. Nesnaží se hledat stoprocentně fungující bezchybnou strategii. Hlavním cílem je vstupovat do velkého počtu obchodních příležitostí s menším kapitálem, při zachování přijatelného poměru rizika k potencionální návratnosti.

Přísně tajné algoritmy sestavené matematickými génii umožňují, aby počítačové systémy hodnotily namísto lidí, jaké měny, akcie atd. nakoupit nebo prodat, a to ve velmi krátkých časových frekvencích. Tyto algoritmy patří k největším tajemstvím, jež mají vysokofrekvenční makléřské firmy k dispozici a těmi také mezi sebou bojují o "mikroskopické" zisky na kapitálových trzích. Jak již bylo řečeno, algoritmické obchodování je založeno na algoritmech schopných reagovat v řádu milisekund, které jsou velmi důkladně a často velmi rigorózně vyvíjeny a testovány na matematických modelech.

V případě matematických modelů je důležité, aby tyto byly dostatečně robustní (paralela s běžným obchodováním). Finanční trhy nejsou stacionární a proto je nutné provádět častou změnu parametrických dat, která se přizpůsobují aktuální situaci v trhu. Tento optimální modelovací přístup je daným kompromisem mezi statistickou odchylkou příslušného odhadu a nestacionaritou finančního trhu. Pro minimalizaci těchto statistických chyb odhadu je nutné (opětovně paralela s běžným obchodováním) pro sofistikovanou analýzu použít co nejvíce dat.