Čo sú to CFDs akcie?

Pod skratkou CFDs sa skrýva anglický výraz Contract for diferencie, čo je zmluva medzi dvoma stranami, čiže kupujúcim a predávajúcim.

CFD akcie sú veľmi dôležitým a hojne využívaným inštrumentom pre investovanie nielen online. Prináša nám pákový efekt a flexibilitu. V odbornej terminológii sú finančným derivátom, ktorý sa odvodzuje od finančného nástroja daného podkladového aktíva - môže ním byť akcie, komodity, indexy, ale aj akciový index, na ktorý sa viaže.

Cena CFDs akcie sa určuje podľa ponuky a dopytu podkladového aktíva, čiže zrkadlia pohyb jeho ceny.

Prečo obchodovať s CFD akciami?

Vďaka CFD sa totiž môžete zúčastniť obchodovania s cennými papiermi či komodity a nemusíte ani jedno z týchto podkladových aktív vlastniť. Oproti priamemu obchodovanie s akciami sa u CFD akcie neplatí celá cena, ale iba jej časť. V praxi sa najčastejšie jedná o 10% z ceny akcie. Investor tak získava značnú finančnú páku, kedy aj po malom raste ceny akcie dokáže vygenerovať vysoký zisk. Na druhej strane mince je samozrejme možná aj vysoká strata, ktoré sa dosahuje tiež veľmi ľahko. Dôležité tak je, pamätať pri obchodovaní s CFD akcie aj na toto riziko.

CFD sú môžu vyhovovať tým investorom, ktorí sa chcú zabezpečiť proti strate z otvorených pozícií akcií, alebo v druhom prípade z vlastníctva iných investičných nástrojov. Rovnako sú CFD zaujímavé pre investorov, ktorí špekulujú na pokles či rast akcií. V poslednej rade je možno odporučiť agresívnym investorom hľadajúci vysoké zisky či straty.

Zaujímavosťou je, že CFD nie sú povolené v Spojených štátoch amerických. Môžu za to reštrikcie komisie USSEC pre OTC (Over the Counter) finančné inštrumenty.

Ako prebieha obchodovanie s CFD?

Ak máte v pláne obchodovať s CFD, mali by ste tiež poznať priebeh takéhoto obchodovania. U CFD obchodu sa nestretnete so štandardnými zmluvnými podmienkami. Každý poskytovateľ si môže vytvoriť vlastný, pričom podstatná časť týchto podmienok je spoločná.

V prví fáze sa takzvane obchod s určitým inštrumentom otvára medzi kupujúcim a predávajúcim. Na základe toho sa otvára pozície inštrumentu, ktorú uzavrieme až spätným obchodom, pretože CFD nemá žiadnu expirácii. Aby došlo k uzavretiu pozície, je nutné najskôr vykonať vyrovnanie, čiže platbu medzi zmluvnými stranami (realizácia zisku či straty).

Počítajte tiež s možnosťou prítomnosti poplatkov u daného poskytovateľa obchodovania. CFD neexspirujú, preto poskytovateľ môže inkasovať poplatky v podobe rozpätie nákup / predaj, provízií, nočných poplatkov, ale takisto aj poplatkov za správu účtu. Tie prakticky môžete inkasovať aj vy, záleží na tom, akú zmluvnú stranu tvoríte.

Výhody CFD oproti obchodovanie s akciami:

*Účasť v obchodovaní s cennými papiermi bez priameho vlastníctva *vysoká flexibilita *Vysoká finančná páka - vysoké zisky aj pri malom raste ceny akcie *Špekulácie na pokles či rast ceny akcií *Bez limitu množstvo obchodovaných CFD *Obchodovanie aj s menším kapitálom