Volatilita

Volatilita udává rychlost změny ceny podkladového aktiva. Obecně platí, že akcie s vysokou volatilitou se pohybují v širokých pásmech, zatímco akcie s nízkou volatilitou se pohybují v úzkých pásmech.

Volatilita je teda štandardná odchýlka aktuálnej ceny akcie. To znamená, aké hodnoty môže cena akcie dosiahnuť za určité obdobie.

Cena akcií sa pohybuje v tvare zvona. Základom je vrchol a štandardná odchýlka. Vrcholom nie je nič iné ako aktuálna cena akcií. Štandardná odchýlka nám hovorí, kde a s akou pravdepodobnosťou by sa mala akcia v určitom časovom rámci pohybovať.

Šírka tvaru zvona je pre každú akciu iná, pretože akcie s vyššou volatilitou sa budú pohybovať v širších pásmach, a preto bude tvar širší a naopak. Není důležité zabývat se podrobnostmi. Dôležité je, aby sme vedeli, že rozoznávame tri štandardné odchýlky:

Ukazovatele volatility

Volatilita vo všeobecnosti znamená volatilitu trhu. S rastúcou volatilitou sa zvyšuje cenové rozpätie, v ktorom sa trh pohybuje.

Ukazovatele volatility: volatilné trhy môžu v krátkom čase priniesť väčšie zisky, pretože sa na nich uskutočňujú veľké cenové pohyby. Ukazovatele, ktoré z toho matematicky vyplývajú, sa nazývajú ukazovatele volatility. Ich princípom je porovnať aktuálnu volatilitu (mieru zmeny) trhu s predchádzajúcim vývojom a v prípade rastúcej nerovnováhy nám dať signál o možnom zvrate trendu.

Medzi najznámejšie ukazovatele volatility patria:

  • Bolingerove pásy (BB)
  • Priemerný skutočný rozsah (ATR)

Typy volatility

Historická volatilita - ukazuje, aké volatilné bolo podkladové aktívum v minulosti.

Implikovaná volatilita - hovorí o tom, aké sú očakávania trhu týkajúce sa budúcej volatility. Jsou to skutečné peníze v opcích.