Technická analýza

Hovorí sa, že technická analýza je najpresnejší spôsob odhadovanie vývoja cien forex trhov. Je ideálne ju kombinovať s prihliadnutím na analýzu fundamentálne. Ktoré tri body by sme mali poznať skôr, než vstúpime do trhov:

história sa opakuje (bariéry na grafoch odrážajú zhodné vzory)

ceny sa pohybujú v trendoch

akákoľvek prevratná správa už je obsiahnutá v cene kontraktu na trhu

Netvrdíme vám, že keď budete dôkladne používať technickú analýzu, stanete sa milionári, ale štatistika hovorí, že úspešní obchodníci na forexe používajú technickú analýzu. A prečo majú taký úspech? Verí vo tri spomínané body. Takže ako vám môže technický rozbor pomôcť určovať trend, pohyb a predpokladanú cenu. Ako zistíte, že máte obchodovať s trendom, alebo proti trendu. To je zložitejšie.

Záleží to na mnohých faktoroch. Jedným z nich môže byť fakt, či ste obchodník krátkodobý alebo dlhodobý. Pretože sa môžete pozerať na kontrakt, ktorý je z dlhodobého pohľadu v raste - takže ide o jasný trend vzostupe, ale krátkodobo (napríklad na päťminútovom grafe je trend opačný). Proste je to trend v trende. Potom si okrem iného musíte uvedomiť, aký je vlastne štýl vášho obchodovania a aké sú vaše ciele.

Obchoduj s Akciami & Forex alebo ETF
73% CFDs účtov je stratových

Správne analyzovať trhy vezme nejaký čas a je potreba dosť skúseností. Niekedy nie je zlé použiť aj sedliacky rozum. Ale v rámci nášho rozprávanie o technickej analýze berieme do úvahy pomocníkov, akými sú indikátory a kĺzavé priemery. Indikátorov je veľa a my sa zameriame na niektoré najpoužívanejšie nástroje na analýzu. Majte na pamäti, že tieto indikátory by mali byť len pomôckou a nie samotným nástrojom, indikátorov je celý rad !!!

kĺzavé priemery

Sú nápomocné hlavne v obchodom so smerom trendu. Indikujú vám priemer zatváracích cien v danom bode a čase vo zvolenom časovom intervale. Tieto indikátory však nutne nemusí signalizovať zmenu trendu. Pre analýzu krátkodobých obchodov sa používa zvyčajne 5ti a 20tich denných priemerov, pri dlhodobých sa môže použiť aj 40tich a 200 ťa denný priemer.

Kĺzavé priemery sledujeme tak, že pokiaľ dôjde k spojeniu - preťatie indikátora s cenou grafu, značí to nový smer. Ak sa pretne smerom hore, je predpoklad vzostupný signálov a ak sa krížia pod, predpokladáme zostupne tendenciu.

Máme tri druhy týchto priemerov: jednoduchý-základné, exponencionální a lineárne.

SMA je základnou verziou MA - kĺzavého priemeru

(Angl: MA - simple moving Averages - jednoduché kĺzavé priemery) jej hodnotou je prostý aritmetický priemer hodnôt v sledovanom období. Ak napr. Hovoríme o 5ti denný SMA, potom ide o súčet zatváracích hodnôt za posledných 5 obchodných dní a ich aritmetický priemer.

Ako zjednodušený príklad uveďme výpočet SMA pre titul XXX, ktorý za posledných 5 dní uzavrel svoje obchodovanie na hodnotách: 10,11,12,13,14, SMA vypočítaná k záveru posledného dňa bude: súčet (60) / počtom dní (5) = 12, teda 5-dňové SMA pre titul XXX je po závere posledného dňa 12. Väčšinou sa to označuje ako SMA (5) = 12.

Kĺzavým priemerom sú tieto indikátory nazývané preto, že ich hodnota sa v postupujúcim čase mení. Akonáhle dôjde k uzavretiu ďalšieho obchodného dňa, je hodnota kĺzavého priemeru prepočítaná a to tak, že zo zoznamu hodnôt pre výpočet priemeru sa vypustí najstaršia hodnota a doplní sa hodnotou najnovšie.

MACD indikátory

Je vlastne metóda, ktorá zobrazuje rozdiel medzi 26 dňovým kĺzavým priemerom a 12 tich denným kĺzavým priemerom. Ako základ sa berie 9 dňové priemer. Indikuje nám, že ak sa spomínané priemery krížia pod základné linkou, ide o predajné signály, pokiaľ sa krížia nad linkou, ide o nákupné signály. Ak MACD robí vyššie minimá je to signál k vzostupu. Keď robí naopak nižšia maxima (Highs), predpokladá sa predajné smer.

Bollingerovho pásma

Primárne tieto pásma slúži na identifikáciu volatility trhu. Všeobecne platí, že čím sú pásma vzdialenejšie od seba, tým je väčšia volatilita. Ak sa pásma naopak približujú, volatilita klesá a čaká sa výkyv trhu na jednu stranu.

Tento indikátor je zvyčajne používaný ako doplnok k nejakému ďalšiemu, ako potvrdzovací nástroj trendu alebo vstupu či výstupu do pozície.

Signál k nákupu alebo predaji je u tohto indikátora vnímaný ako prekríženie aktuálne ceny a jednej z hraníc Bollingerových pásiem.

Nákupný signál: ak sa cena priblíži k dolnej hranici pásma, ale neklesne pod ňu-alebo sa zase vráti späť

Predajný signál: ak sa cena priblíži k hornej hranici pásma, ale nedostane sa nad ňu.

U forexových platforiem nájdete najčastejšie nastavenia tohto pásma v perióde 20 a ohraničenie pásma hodnotou 2. Pre intradenné obchody sa tieto hodnoty ešte znižujú-treba na polovicu. Ďalej tu využívame nákupov alebo predajov pri dvojitých dňoch alebo vrcholoch.

Nákup pri dvojitom dne identifikujeme tým, že cena prerazí dolnej pásmo, ale následne vytvorené dno zostane nad týmto pásmom-vnútri.

Naopak predaj pri dvojitom vrchole spoznáme tak, že cena prerazí vrchná pásmo, ale nový vrchol zostane opäť vnútri pásma.

MOMENTUM indikátor

Ide o jeden zo základných indikátorov, ktoré vyjadrujú silu trhu v daný okamih alebo predikciu.

Ukazuje nám silu trendu a vyjadruje momentálnu náladu na trhoch. Graficky nám zobrazuje silu trendu. Keď trend naberá na sile, momentum je vysoko a naopak. Keď momentum slabne, vyjadruje to buď korekciu, obrat trendu, alebo dočasnú stagnáciu. U tohto indikátora môžeme zvoliť periódu - interval. ten sa pohybuje zvyčajne v hodnote 10, ale ako vždy možno ľubovoľne nastaviť, podľa potreby.

Nákupný signál predpokladáme, keď indikátor momentum prekročí základná - nulovú čiaru smerom zospodu nahor.

Predajný signál keď cena pretne nulovú čiaru z vrchu nadol.

Vhodnú kombináciu týchto signálov si musíte odskúšať sami na základe skúseností. Ako vždy, nič nie je isté a často sa objavujú falošné signály, kedy Scalper vidí stopp losy umiestnené v trhu a zámerne pošlú trh na chvíľu na druhú stranu.