Riziká obchodovanie na forexu

Pred vstupom na reálny trh je nutné uvedomiť si všetky riziká obsiahnutá v obchodovaní s cudzou menou. Je v našom záujme vám tieto riziká vopred objasniť, aby ste sa mohli fundovane rozhodnúť, či je takéto obchodovanie pre Vás vhodné a či zodpovedá Vašim finančným možnostiam pri vzniku prípadných strát.

Zvážte prosím ďalej uvedené okolnosti obchodovanie na menovom trhu:

Riziko straty vkladu

V prípade neúspechu môžete utrpieť stratu celého počiatočného vkladu aj prípadných ďalších prostriedkov, ktoré vložíte na zriadenie alebo udržiavanie pozície (pozícií) na trhoch. Ak sa trh pohybuje proti Vašej pozícii (pozíciám), môžete byť vyzvaní na vloženie podstatnej sumy ďalších prostriedkov v krátkej lehote, aby Vaše pozície boli udržané. Ak nezaistíte požadované prostriedky do stanovenej doby, Vaša pozícia môže byť zlikvidovaná pri strate a budete zodpovední za akýkoľvek výsledný deficit na Vašom účte.

Obchoduj s Akciami & Forex alebo ETF
76 % účtov CFD je stratových

Pozor na rôzne AOS roboty

Ak sa rozhodnete napríklad používať nejaký AOS, dajte si pozor. AOS je určený k automatickej likvidáciu Vašich pozícií na určité, vopred stanovenej úrovni kapitálu na účte. Trhové podmienky však môžu takú likvidáciu znemožniť. Výsledkom je, že môžete utrpieť väčší než očakávanú stratu.

Pozor na automatické príkazy

Zadanie príkazov "stop" alebo "limit" nemusí nutne zaručovať likvidáciu Vašej pozície na stanovenej cene, najmä ak vám to váš broker negarantuje. Za určitých trhových podmienok môže sa stať nemožné zlikvidovať pozíciu na vopred stanovené cene, výsledkom môže byť väčšie ako očakávaná strata alebo dokonca deficit na Vašom účte.

Vysoký stupeň špekulácie obsiahnutý v obchodovanie na menovom trhu vzhľadom na požiadavky malej marže, môže pracovať proti vám, ako aj pre Vás. Využitie špekulácie môže viesť k veľkým stratám, ako aj k veľkým ziskom. Táto krátka informácia samozrejme nemôže vyjadriť všetky riziká a iné dôležité aspekty devízových trhov. Ak nepochopíte povahu obchodov, do ktorých vstupujete a rozsah rizika, ktorému ste vystavení, nemali by ste na menových trhoch obchodovať.

Ako začať obchodovať bez rizika?
Môžete využiť celý rad Forex bonusov bez nutnosti vkladu a tiež si všetko najskôr vyskúšanie na Forex demo účtu