Parabolic SAR

Parabolic SAR sa v dnešnej dobe využíva ako jeden zo spôsobov umiestňovania a posúvanie stop-loss v obchodnej aplikácii. Skratka SAR znamená Stop-and-Reverse

Parabolic SAR vynašiel J. Welles Wilder a publikoval ho v jeho knihe New Concepts in Technical Trading Systems z roku 1978. Parabolic SAR vykresľuje jeden bod pre každú sviečkou na grafe. U býčieho trendu je bod zobrazený pod sviečkou, pri medveďom trende naopak nad ňou.

Indikátor Parabolic SAR

Jedným z ukazovateľov, ktoré nám môžu pomôcť určiť, kedy by trend mohol byť u konca je Parabolic SAR (Stop And Reverse). Parabolic SAR zakresľuje body na grafe, ktoré označujú potenciálne zvrat v cenovom pohybe. Tieto bodky sa formujú do tvaru paraboly, od slova "Parabolic" v názve indikátora.

Ako obchodovať pomocou Parabolic SAR

Na základe bodiek v Parabolic SAR sa môžete rozhodnúť kde umiestniť svoj stop-loss alebo trailing-stop (posuvný stop-loss), ktorý umožňuje zafixovať určitú úroveň dosiahnutého zisku.