Čo je to Trend?

Na chvíľu opustíme technické indikátory, a zameriame sa na základné veličinu technickej analýzy a to je rozpoznanie trendu. Trend by mal byť základom technickej analýzy, na ktorej vyhodnotenie sa ďalej používajú vybrané indikátory. Inými slovami, skôr ako začnete s indikátormi, stanovte si trend.

Ale ako to s tým trendom vlastne je. Rozoznávame niekoľko trendov v závislosti od časového obdobia a teda aj grafu. Trendy delíme na hlavnej, strednodobý a krátkodobý. Dôležité teda je, čo vlastne chceme obchodovať - ​​akým spôsobom. V praxi sa môže stať, že hlavný trend je vzrastajúci-býčie, v ňom je strednodobý trend klesajúci-medvedí a v ňom je momentálne aktuálna krátkodobý trend opäť býčie. Takže ide o to, ** ako dlho chcete držať pozície **. Ako sme už spomínali, môže sa jednať o trend v trende.

Obchoduj s Akciami & Forex alebo ETF
76 % účtov CFD je stratových

Základným pravidlom obchodníkov je trend je tvoj priateľ (Trend je rozbehnutý vlak a obzvlášť na Forexe má ohromnú silu - Preto sa vyhýbajte obchodovanie proti trendu). To znamená, že ak identifikujeme správny trend a sme v pozícii s trhom, nechávame zisky bežať do maxima a korigujeme prípadný obrat obchodným príkazom stop-loss. Naopak, keď sme proti trendu, snažíme sa vystúpiť, najlepšie s aspoň nejakým ziskom.

Často ale nastáva situácia, že trh sa pohybuje vo vnútri kanála, kde je dočasne uzamknutý. Vyskakuje hore a dolu, ale v rámci línie-kanálu sa nedostáva ani cez, ani pod túto líniu. V takom prípade je veľmi ťažké identifikovať správne smer trendu. Čo je ale isté, že po takomto pohybe trh vyrazí razantne jedným smerom - UP or DOWN.

Aké máme trendy?

Ďalšie delenie trendov je na trendy typu trending a trend-less. Najprv sa zastavíme pri trendu, ktorý je nám bližší a je predvídateľnejšie trending.

UPTRENDS - ten definujeme ako vyššia maxima (highs) a vyššie minimá (lows) - proste trh sa na grafe za daný čas opticky dvíha - rastie.

DOWNTRENDS - definujeme ako vzor nižších highs a nižších lows - trh padá smerom dolu. Uptrend a downtrend sú na grafe dobre identifikovateľné a môžete na ne nasadiť svoje stratégie.

Trend-Less
(Strácajúce sa trend ...), je pohyb nevyrovnaných úsekov, ktoré rôzne kmitajú. Opäť tu rozoznávame dva modely a tým sú CHOPPY (kostrbata) - je to nevyrovnaný pohyb vyšších highs a nižších lows a sideways (bokom) - úzky pás nižších highs a vyšších lows. Takéto formácie sa môžu vyskytovať pri trendu v kanále.