Jak fungujú gapy na Forexe

Gap znamená otváracia medzera, ktorá sa vykresľuje medzi dvoma susednými sviečkami. Objavuje sa v situácii, keď nasledujúce sviečka otvorí na inej cenovej úrovni, než uzavrela predchádzajúca. Medzi touto otváracou a uzatváracou cenou vzniká akoby nevyplnené vákuum - oblasť kde nedošlo za danú cenu k žiadnym obchodom.

Forexový trh sa líši od ostatných v tom, že funguje 24 hodín denne a teda vznik týchto gapov na rozdiel od akciového a komoditného trhu je minimálny.

Do úvahy teda prichádza iba gapy, ktoré pravidelne vznikajú po víkende, teda medzi piatkové uzatváracou cenou a pondelkové (respektíve Nedeľný) otváracou cenou. Gapy majú svoj pôvod v reakcii meny na fundamentálne správy počas víkendu.

Správanie cenovej krivky

Správanie cenovej krivky vo vzťahu ku medzery je také, že tu vždy existuje tendencia tento gap vyplniť. Na prvý pohľad sa to môže zdať nelogické, ale môžeme sa na to pozerať z pohľadu, kedy prázdne miesto v grafe neobsahuje žiadne S / R úrovne, ktoré by tvorili prekážku pre ďalší cenový pohyb.

Na forexu sú hojne obchodované práve týždenné (víkendové) gapy, ktoré vznikajú medzi piatkovou uzatváracou a pondelkové otváracou cenou. Na tieto situácie existuje mnoho obchodných stratégií, pretože gapy sú takmer vždy vyplnené. Potenciálny nevýhodou je potom samozrejme fakt, že niektoré gapy sú vyplnené až po pomerne veľkom protipohybu na opačnú stranu.

V iných prípadoch musíme v kombinácii s protipohybom čakať aj niekoľko dní, než sa gap vyplní (výnimočne môže vyplnenie medzery trvať rádovo i týždne).

Príklad medzery (gapu) na forexovom trhu

Napríklad, čo sa týka menového páru EURUSD, tak v napríklad roku 2012 boli vyplnené všetky gapy, ktoré tu vznikli. V niektorých prípadoch však po dosť dlhej dobe.

Obr .: Záznam 15min. grafu EURUSD. Trh otvára po víkendovom medzery vyššie (1) v porovnaní s piatkovou uzatváracou cenou (2). Medzi otváracou a uzatváracou cenou vzniká rozpätie 24 pipov. Trh má tendenciu túto medzeru vyplniť a urobí tak v priebehu nasledujúcich 15 hodín. Teda v pondelok okolo 14:00 sa gap uzatvára s potenciálnym ziskom veľkosti medzery 24 pipov.