CFD obchodovanie

CFD kontrakty je možné použiť ako alternatívu k priamemu obchodovaniu s akciami alebo ako súčasť existujúceho portfólia akcií.

CFD ako Alternatíva ku klasickým akciám

Každý investor, ktorý sa rozhodne nahradiť portfólio akcií investíciami do CFD, má dve možnosti:

Použije rovnaké množstvo prostriedkov ako by hodlal investovať do akcií. Využitím finančnej páky sa objem kontrolovaných akcií až zdesaťnásobí. Vďaka tomu bude investor dosahovať až desaťkrát väčších ziskov (ale i strát) v porovnaní s priamou investíciou.

Bude do CFD investovať iba desatinu prostriedkov, ktoré by investoval do akcií. Vďaka finančnej páke potom bude hodnota jeho pozícií úplne rovnaká ako u akcií a zvyšných 90 percent prostriedkov môže investovať inde.

CFD - Leverage - finančná páka

Na rozdiel od obchodovania s akciami, nie je u CFD nutné skladať celú hodnotu akcií. Namiesto toho Vám stačí záloha (tzv. Margin), zvyčajne vo výške 1% hodnoty obchodovaných akcií. Hoci je investovaný kapitál u CFD menší ako v prípade akcií, je investor vystavený potenciálnym ziskom plynúcim z celého objemu obchodovaných akcií. Páka potom spôsobuje, že každá zmena kurzu akcie vedie k väčšiemu percentuálnemu zhodnoteniu investovaných prostriedkov (marginu).

Obchoduj s Akciami & Forex alebo ETF
76 % účtov CFD je stratových

Ak bude chcieť investor kúpiť 1000 akcií po 50 USD, bude mu u CFD stačiť iba 500 EUR (margin 1%) namiesto 50000 USD, ktoré musí zaplatiť v prípade priamej investície do akcií.

Margin = 50 EUR * 1000 ks / akcií * 1% = 500 EUR Ak kurz akcie (CFD) skutočne vzrastie a investor uzavrie pozíciu predajom 1000 CFD Silver (tj.20 Lot) pri zálohe 500 EUR (margin)

napr. pri kurze 18.00 na hodnotu 18.20 realizujete zisk 2000 EUR (minimálna denná pohyb).

Zisk = (18,20-18,00) tj. 20pips x 10lot x 10 (hodnota EUR za 1pips) = 2000 eur ca 50.000, -Kč !! Pri vzraste kurzu akcie len o 1% tak investor dosiahne zhodnotenie vloženého kapitálu (margine) o 200% !!!

CFD ako Súčasť akciového portfólia

CFDs je možné tiež použiť na doplnenie existujúceho akciového portfólia. V tomto prípade sa najčastejšie jedná o zaistenie kúpených akcií, ktoré chce investor držať dlhodobo a súčasne sa obáva dočasného poklesu ich kurzu. V tejto situácii je najlepšie zaistiť sa predajom príslušných CFDs. Po dobu, kedy má investor CFDs predané (a súčasne drží nakúpené akcie), nemá pohyb kurzu žiadny vplyv na hodnotu jeho investícií. Akonáhle opäť získa v danú spoločnosti dôveru, pozíciu v CFDs uzavrie ich nákupom.

Výhodou je, že investor bol počas nepriaznivého obdobia zaistený proti poklesu akcií bez toho aby ich musel predávať a zbavovať sa tak akcionárskych práv (dividenda, hlasovanie). Súčasne mu nevzniká prípadná daňová povinnosť v súvislosti s predajom akcií pred uplynutím šiestich mesiacov od ich nadobudnutia.

Investície na pokles kurzu

Prostredníctvom CFDs je možné zarábať na poklese kurzu akcie (tzv. Short sale) rovnako jednoducho ako na jeho vzostupe. Investor môže nakupovať alebo predávať akékoľvek CFDs (akcie), ktoré broker kótuje, a špekulovať tak ako na vzostup kurzu, tak aj na jeho pokles.

U CFDs nemusí investor očakávajúci pokles kurzu akcií hľadať niekoho, kto mu akcie zapožičia. Jednoducho mu stačí príslušné CFDs predať a niekedy v budúcnosti späť kúpiť. Ak medzitým kurz skutočne klesol, inkasuje investor zisk vo výške rozdielu medzi predajnou a kúpnou cenou.

Na CFDs sa nevzťahuje tzv. Uptick rule - regulácia, podľa ktorej je možné predávať akcie iba potom, čo ich kurz vzrástol. CFDs tak ponúkajú relatívne najjednoduchšiu a najlacnejšie metódu ako špekulovať na pokles kurzu akcií.

Obchodovanie na finacni páku

Na rozdiel od obchodovania s akciami, nie je u CFDs nutné skladať celú hodnotu akcií. Namiesto toho stačí záloha (tzv. Margin) obvykle vo výške 10% hodnoty obchodovaných akcií. S rovnakým kapitálom tak môže investor "kontrolovať" až desaťkrát viac akcií než pri tradičnom obchodovaní.

Vďaka mechanizmu finančnej páky vedie každá zmena kurzu akcie k väčšiemu percentuálnemu zhodnoteniu (ale i znehodnoteniu) investovaných prostriedkov (marginu). Páka tak umožňuje dosahovať s rovnakým kapitálom vyšších ziskov a súčasne využívať menších pohybov kurzu. Jej použitím sa ale zvyšuje podstupované riziko.

Mark-to-market

U CFDs sú otvorené pozície oceňované v reálnom čase. Ak má investor u otvorenej pozície zisk, je mu okamžite pripísaný na účet. Pokiaľ má stratu, je účet o túto čiastku znížený (tzv. Mark-to-market).

V porovnaní s akciami má investor zisk v otvorenej pozícii k dispozícii a môže ho použiť na ďalší obchod. Nemusí pritom pôvodnú pozíciu uzavrieť a pripraviť sa tak o možnosť ešte vyššieho zisku.