Fundamentálna analýza

Fundamentálna analýza, či už sa jej hovorí forexovom alebo akákoľvek iná vychádza z analyzovanie ekonomických údajov o krajine či firme. Následne sa snaží nájsť odpovede na to aký vplyv bude mať konkrétny ukazovateľ na pohyb meny v danej krajine.

Stav ekonomiky a následne aj odnotu menového kurzu ovplyvňuje niekoľko faktorov. Medzi najdôležitejších faktorov by sme mohli spomenúť menovú politiku centrálnej banky, stav zamestnanosti, inflácie a hrubý domáci produkt.

Prehľad aktuálnych ekonomických udalostí, ktoré ovplyvňujú dianie na forexovom trhu nájdete na našej stránke v časti Ekonomický kalendár.

Ukazovatele zamestnanosti


Ukazovatele zamestnanosti odrážajú celkové zdravie ekonomiky. Pre pochopenie fungovania ekonomiky je dôležité vedieť, koľko pracovných miest sa vytvára a koľko ruší, aké percento práceschopného obyvateľstva aktívne pracuje a koľko nových ľudí žiada o podporu v nezamestnanosti. V ekonomickom kalendári na našom webe slúži na meranie nezamestnanosti napríklad tieto ukazovatele:

Obchoduj s Akciami & Forex alebo ETF
76 % účtov CFD je stratových

Unemployment Claims (žiadosti o podporu v nezamestnanosti)

Employment Change (zmena zamestnanosti)

Unemployment Rate (Miera nezamestnanosti)

Non-Farm Employment Change (Zmena zamestnanosti mimo poľnohospodárstva)

Ukazovateľ je známy tiež ako Non-farm Payrolls, alebo NFP, zverejňuje sa prvý piatok v mesiaci a má na trh výrazný vplyv.

ADP Non-Farm Employment Change

Ukazovateľ predstavuje odhad NFP a zverejňuje sa dva dni pred NFP

Vplyv nezamestnanosti je na forex trh jednoznačný. Vyššie percento nezamestnaných než očakávania spôsobuje zvyčajne krátkodobý pokles meny na devízovom trhu a naopak.

Ak sa budeme držať ekonomických modelov, tak situácia sa vyvinie nasledovne:

Viac zamestnaných spôsobí primárne nižšie výdavky štátu na "dávky" ale aj vyššiu spotrebu pod vplyvom, že v práci človek zarobí viac než dostane na "dávkach". Tým pádom spotrebiteľ môže viac míňať a rastie tak spotreba.

Tento rast bude pravdepodobne sprevádzať rast cenovej hladiny - inflácie. Vplyv rastu inflácie sme už rozobrali v článku Inflácia a jej merania.

Zároveň klesá, alebo môže klesať miera zadlžovanie štátu a tak sa stať a štátne mena stáva investorov zaujímavejšie.

Podobne by sa mohli dopracovať k opačnému scenáru, kedy klesne počet zamestnaných.

Čo je inflácia

Inflácia sa ekonomicky definuje ako rast cenovej hladiny. Americký ekonóm Milton Friedman tvrdí, že inflácia je výhradne peňažným javom a jej výška závisí predovšetkým na množstvo nových peňazí v obehu (menového rastu).

Existujú aj iné názory na to, čo spôsobuje infláciu - práve sem by sme mohli zaradiť odbory, ktoré tlačia na zvýšenie miezd, nízku produktivitu alebo tvrdenie, že je dovezená zo zahraničia.

Viac informácií o vplyve inflácie na forex trh nájdete v samostatnom článku Čo je to Inflácia.

Fundamentálna vs Technická analýza

Fundamentálneho alebo technický prístup ku investovania a obchodovania?

Investorov, ako aj burzové obchodníci sa rozdeľujú na dva hlavné tábory, podľa toho, akú analýzu uprednostňujú pri investovaní. Toto rozdelenie nie je pevne stanovené pretože jeden tábor môže používať určité prvky a postupy z druhého a v podstate záleží na danej osobe a jej štýle Obchodovanie a investovanie ako sa zariadi. Základné prístupy k tradingu teda sú:

Fundamentálny prístup -, ktorý obsahuje prvky a postupy fundamentálnej analýzy (angl. "Fundamental analysis"), a je založený na dôkladnom analyzovanie všetkých dlhodobých aj krátkodobých ekonomických parametrov spoločnosti alebo priemyselného odvetvia do ktorého chceme investovať. (Na vysvetlenie dodám, že "fundamental" sa prekladá ako "majúci pevnú základňu" v našom prípade v dôkladnom poznaní patričnej cenniny / účastniny / akciu).

Technický prístup -, ktorý obsahuje prvky a postupy technickej analýzy (angl. "Technical analysis") a uprednostňuje dôkladné poznanie zákonitostí pohybu cien aukcií a cenných papierov na burzovom trhu. Technická analýza v podstate študuje dopyt a ponuku trhu ... na trhu s cieľom určiť, ktorým smerom sa trh v budúcnosti bude uberať.

Obchodníci, ktorí uprednostňujú technickú analýzu sa nazývajú "technici alebo technickí obchodníci" (angl. Technicians / technical traders).

Obchodníci, ktorí uprednostňujú fundamentálnu analýzu sa nazývajú "fundamentalisti" (angl. Fundamentalists).