Obchodné príkazy na forexu a burze

Keď sa prihlásite do svojej obchodnej platformy vo forexu, ktorú vám poskytne váš broker, uvidíte dva hlavné stĺpce u príslušných menových párov. Sú to stĺpca BUY (kúpiť) a SELL (predať) .To sú smery, ktorými sa môžete vydať a každý z nich ponúka niektoré z príkazov.

Teraz sa zameriam na základné druhy obchodných príkazov, ktoré sa prostredníctvom platformy najčastejšie zadávajú. Druhy obchodných príkazov na forexu a burze sú - market order, entry stop, entry limit, ďalej potom trailing stop, close position, hedge position a close with hedge a ďalšie.


Obsah

  1. Obchodné príkazy na forexu a burze
  2. Market order
  3. Limit Order
  4. Stop order
  5. Trailling stop
  6. Close position
  7. Stop loss
  8. Trailling stop

Obchoduj s Akciami & Forex alebo ETF
76 % účtov CFD je stratových

Market Order

(nákup alebo predaj za cenu na trhu)

Týmto príkazom zadávate, že chcete nakúpiť alebo predať za aktuálnu cenu, ktorú práve vidíte - ktorá je na trhu. Počas niekoľkých milisekúnd sa váš príkaz zrealizuje a vy ste vstúpili alebo vystúpili z trhu. Proste len kliknete myšou a príkaz je vykonaný.

Príklad: chcete nakúpiť pár EUR / USD a aktuálna cena je 12200. Pretože spread je 3 body, môžete kupovať za 12203 a predávať za 12200. To bude vaše plnenia v niektorej zo strán, keď zadáte príkaz za trh. Ak sa cena pohne, program vás na to upozorní a exekúcie nenastane - ak nechcete akceptovať novú cenu.

Limit Order

(nákup alebo predaj za cenu takú alebo lepšie)

Tento príkaz používate na vstup, keď chcete lepšiu cenu, než je momentálne na trhu. Čakáte, až si cena na trhu dôjde k vašej požadovanej, až potom nastane exekúcie do trhu.

Príklad: očakávate, že na úrovni 12220 má EUR / USD rezistenciu-prekážku, od ktorej sa odrazí späť dole (momentálnej cena 12200). Takže chcete predať až sa cena dotkne 12220. Váš príkaz bude znieť predať (sell) za 12220 limit. A keď bude cena klesať, ako predpokladáte, zarábate peniaze.

Limit sa tiež zvyčajne používa na vystúpenie z pozície-výberu zisku. Chceme vystúpiť z našej pozície na úrovni 12170 (zisk 50 bodov). Takže zadáte nákup (máme predaných a chceme vyrovnať pozíciu) za 12170 limit. To znamená: chcem opustiť trh, keď sa cena dostane na úroveň 12170 (nie skôr).

Stop order

(nákup alebo predaj až cena pretne vami požadovanú)

Pri vstupe do trhu tento príkaz používate, keď vidíte nejakú bariéru a chcete ísť do trhu až v prípade, že cena túto bariéru prekoná. Ale hlavne sa tento príkaz používa ako ochrana ziskov-zamedzenie strát (hovoríme o príkaze STOP LOSS).

Príklad: máme predané za 12220 a chceme riskovať maximálne 30 bodov, keď sa cena obráti proti nám. Zadávame príkaz kúpiť (BUY) za 12250 stôp.

Všetky príkazy môžete na forexu zadávať súčasne. To znamená, že keď zadáte vstup do trhu, môžete si zadať potencionálny zisk aj stratu. Ktorá situácia nastane skôr, tá je plnená, ostatné sa ruší.

Trailling stop

(posuvný stop)

Používate ako posuvnou ochranu vášho zisku - posuvný stop loss. Zvyčajne sa nastavuje v bodoch a funguje tak, že pokiaľ ide pozície vaším smerom, posúva sa za vami do zisku, ale pokiaľ ide pozície proti, zasekne sa a vyradí vás v závislosti na zadaných bodoch od danej chvíle obratu.

Close position

(zatvárací príkaz)

Týmto príkazom uzavrite okamžite pozíciu za cenu na trhu. Kliknete a je hotovo.

Stop loss

(automatický zatvárací príkaz)

Je ochranný obchodný príkaz, ktorý obmedzuje straty alebo zabezpečuje, aby straty dosiahli len obmedzené hodnoty. Stop loss príkaz chráni náš kapitál pred nepredvídateľnými a prudkými pohybmi na trhu. Týmto obchodným príkazom by mal byť istený každý väčší obchod. Napríklad, ak nastavíme stop loss na hodnotu 200, tak pri strate 20 pipov (= 200 tickov = 200dolarů / lot = 20dolarů / minilot) dôjde automaticky k uzavretiu obchodu.

Ďalšie obchodné príkazy

Buy limit - obchodný príkaz sa použije v situácii, keď očakávate, že trh dosiahne určitú dolná hranica, a potom sa opäť obráti opačným smerom nahor. Inými slovami očakávame, že trh bude chvíľu padať a následne sa odrazí v mieste nášho čakajúceho pokynu a porastie.

Sell limit - obchodný príkaz sa použije v situácii, keď očakávate, že trh dosiahne určitú hornú hranicu a potom sa opäť obráti opačným smerom nadol. Inými slovami očakávame, že trh bude chvíľu rast a následne sa odrazí v mieste nášho čakajúceho pokynu a bude padať.

Buy stop - obchodný príkaz použijeme v situácii, keď čakáme na prerazenie určitej cenovej hladiny, na ktoré by sme radi nakúpili. Akonáhle cenový graf tejto hodnoty dosiahne automaticky sa uskutoční nákup.

Sell stop - obchodný príkaz použijeme v situácii, keď čakáme na prerazenie určitej cenovej hladiny, na ktoré by sme radi predali. Akonáhle cenový graf tejto hodnoty dosiahne automaticky sa vykoná predaj.

Buy (nákup) - po zadaní obchodného príkazu okamžite nakúpite príslušné množstvo meny.

Sell (predaj) - po zadaní obchodného príkazu okamžite predáte príslušné množstvo meny.

Hedge position - (otvorí rovnakú pozíciu ktorú držíte, ale v opačnom smere)

Close with hedge - (uzavrie existujúci pozíciu za trh a otvorí za trh pozíciu v opačnom smere). Toto sú špeciálne príkazy, ktoré sa hodia pre hedžové stratégie.