Forex stratégie

Ako môžete obchodovať - ​​základné forex stratégie

Dá sa povedať, že existujú dve základné investičné stratégie. Sú nimi špekulácie na rast ceny a špekulácie na pokles ceny. Teraz si ich vysvetlíme podrobnejšie.

Špekulácie na rast ceny

Táto stratégia je najpoužívanejší a väčšina investorov volí práve ju. Stratégia spočíva v tom, že nakupujete finančné nástroje v domnení, že je po určitom čase predáte drahšie. Rozdiel medzi cenou nákupu a cenou predaja predstavuje Váš zisk.

Investori, ktorí používajú stratégiu špekulácie na rast ceny sa v "burzovej terminológii" nazývajú býky, alebo anglicky bulls. Pozícia otvárate príkazom Kúpiť.

Špekulácie na pokles ceny

Stratégia špekulácie na pokles ceny funguje presne naopak ako stratégia špekulácie na rast ceny. Očakávate pokles ceny finančného nástroja. Cieľom je teda najprv niečo draho predať a potom keď to klesne to nakúpite. Funguje to tak, že si finančný nástroj požičiate, predáte a potom keď ho kúpite za nižšiu cenu ho vrátite.

Váš zisk predstavuje rozdiel medzi predajnou cenou a nákupnou cenou. Pozícia otvárate tlačidlom predať, prípadne skrátiť pozíciu. Investori, ktorí používajú stratégiu špekulácie na pokles ceny sa v "burzovej terminológii" nazývajú medvede, alebo anglicky bears.

Obchoduj s Akciami & Forex alebo ETF
76 % účtov CFD je stratových

Aká je vaša stratégia, Váš obchodný štýl?

Obchodné štýl investorov určuje doba, počas ktorej majú otvorené pozície. V závislosti na rôzne doby držania pozície rozdeľujeme obchodné štýly na:

1. Investovanie štýlom kúpiť a držať

2. Pozičné obchodovanie v smere trendu

3. Denné obchodovanie

4. Scalping - minútové obchody

Teraz si najpoužívanejšie štýly stručne popíšeme.

Investovanie štýlom kúpiť a držať

Tento štýl je v podstate už históriou. Aplikovaním tohto štýlu zbohatol napríklad jeden z najbohatších investorov resp. burzových obchodníkov Warren Buffett. V súčasnosti, čo môžeme interpretovať aj ako v dobe obchodovania s derivátmi av období rôznych ekonomických kríz (hospodárska, dlhová) je takmer nepoužiteľná. Je tomu tak práve preto, že ceny môžu kolísať príliš prudko a tým ohroziť zisk z pozície nadobudnutý počas minulých rokov.

Pozičné obchodovanie v smere trendu

Táto stratégia je založená na identifikáciu trendu a obchodovanie v jeho smere. Úlohou pozičného obchodníka je nájsť a vykonať správny vstup do pozície. Následne je potrebné skúmať, či sa daný trend nechýli ku koncu a neprichádza trend opačný.

Denné obchodovanie

Denné obchodník drží pozície maximálne 1 deň resp. počas denných obchodovacích hodín. Pri obchodovaní s derivátmi je výhodou vyhnutie sa poplatkom za zapožičanie finančných prostriedkov resp. za držanie pozícií počas noci. Poplatky závisí na ponúkané páky - leverage. Obchodovanie je založené na rôznych technických indikátoroch, prípadne na fundamentálnych udalostiach počas dňa.

Scalping - minútové obchody

Minútové obchodovanie neodporúča aplikovať predovšetkým začínajúcim obchodníkom. Svojou povahou by sme ho mohli skôr prirovnať k hazardu, kvôli väčšiemu riziku.

Money management na forexu

Money management rozložíme na dve časti:

1. Riadenie rizík

2. Rozloženie kapitálu

Riadenie rizík spočíva vo vhodne umiestnených stop-loss, ktoré chránia Váš kapitál pred prudkými cenovými výkyvmi neočakávaným smerom. Každý chce dosahovať veľké zisky, avšak málokto si uvedomuje, že obchody s vysokým výnosom sú často viac rizikové ako obchody s menším výnosom.

Diverzifikácia portfólia alebo rozloženie kapitálu je rovnako dôležitou súčasťou money managementu ako riadenie rizík. Ochranný mechanizmus spočíva v tom, že kapitál investujeme do viacerých trhov, čím zostane chránení prípade rapídnu zmeny cien na jednom trhu. Investor by mal diverzifikovať svoj kapitál aj z časového hľadiska - otvárať krátkodobé, strednodobé a dlhodobé pozície.