Čo je Inflácia

Inflácia sa ekonomicky definuje ako rast cenovej hladiny v danej ekonomike. Jedná sa oslabenie hodnoty meny voči tovaru a službám, ktoré nakupujeme.

Ak inflácia spotrebiteľských cien rastie, potom na nákup rovnakého tovaru a služieb potrebujeme čoraz viac jednotiek meny v danej krajine.

Prehľad aktuálnych ekonomických udalostí, ktoré ovplyvňujú dianie na forexovom trhu nájdete na našej stránke v časti Ekonomický kalendár.


Na jej merania sa používajú rôzne indexy, predovšetkým však:

Index spotrebiteľských cien (CPI)

Index cien výrobcov(PPI)

deflátor HDP


Index spotrebiteľských cen

Index spotrebiteľských cien (CPI) je pravdepodobne najdôležitejším ukazovateľom inflácie, najmä čo sa týka spotrebiteľov a medializácia. Predstavuje zmeny v úrovni maloobchodných cien za základné tovary v spotrebnom koši.

Zvýšenie indexu CPI zvyčajne vyvoláva zvýšenie základných úrokových sadzieb, pretože vysoká inflácia sa považuje za nežiaduce a centrálna banka v tomto "nerovnom" boji zvýši úrokové sadzby. To následne povedie k zvýšeniu atraktivity danej meny (možnosť zarobiť na vyššom úroku).

Pre väčšinu ľudí však inflácia znamená znehodnotenie meny, prečo teda vyššiu úroveň inflácie bude znamenať posilnenie meny na devízovom trhu?

Obchoduj s Akciami & Forex alebo ETF
76 % účtov CFD je stratových

Ako inflácia ovplyvňuje kurz mien?


Pozrime sa bližšie na vzťah inflácie - úrokové sadzby. Každému je jasné, že inflácia má za následok reálne znižovanie kúpnej sily a úrokové sadzby spôsobujú nominálne zvyšovanie množstva peňazí.

Jedna varianta môže spočívať v tom, že investorov láka nominálne zhodnotenie meny, pričom takpovediac zanedbávajú reálnu hodnotu. My si však myslíme, že dôležité je časové hľadisko. Inflácia sa zverejňuje spätne, úrokové sadzby naopak vopred. Aký to má následok?

Pre investora, ktorý sa má dnes rozhodnúť do akej meny chce investovať bude dôležité to aký očakáva výnos (povedzme, že založený iba na úrokových sadzbách). Vyjde inflácia meraná CPI vyšší ako očakávaná alebo cielená hodnota, dá sa očakávať zvýšenie sadzieb CB v budúcnosti, čo bude mať za následok vyššie zhodnotenie investície.

Naopak budúce miera inflácie vôbec nemusí korelovať s predchádzajúcou, aj keď sa zvýši sadzby mohla by byť nižšia ako súčasná miera inflácie. Tak dosiahne investor vyšší výnos, pretože rozdiel (sadzba - inflácia) bude vyššia v dôsledku zmien oboch hodnôt.


Pre lepšie pochopenie skúsime uviesť príklad.

údaje:

úroková sadzba EBC - 1% p.a.

inflácia očakávania - 2,3%

inflácia skutočný stav - 2,8%


Vyššia miera inflácie môže ohroziť ekonomiku a centrálna banka zakročí zvýšením sadzieb na 1,5%. Tým sa sťaží získavaní úverov, zvýhodní sa uložiť peniaze do banky - inými slovami obmedzí sa spotreba.

Obmedzená spotreba alebo nižší dopyt po tovaroch a službách bude mať za následok zníženie cien týchto výrobkov a tým aj zníženie miery inflácie.