Jak funguje finančná páka

Vysoká finančná páka, pri ktorej môže investor s relatívne malou čiastkou peňazí obchodovať s veľkými objemami mien, znamená na jednej strane väčšie výnosnosť investície v prípade priaznivého vývoja kurzov mien. Na druhej strane sa však v prípade vývoja kurzov opačným smerom, než investor očakával, obdobným spôsobom zvyšuje riziko straty obchodných prostriedkov.

Finančné páka, leverage
To sú termíny, ktorými môžeme označiť pákový efekt, poďme si teda o ňom niečo povedať. Je dôležité, aby ste rozumeli riziku, ktore je spojené s obchodovaním na marginových účtoch s vysokou leverage. Finančné páka zvyšuje kúpnu silu Vašich peňazí, ale zároveň aj riziko. V súčasnosti u niektorých brokerov dostanete leverage až do veľkosti 1000: 1.

Niektorí profesionálni obchodníci to považujú za gambling, pretože pri takejto páke je riziko veľmi vysoké, preto sa takáto páka využíva hlavne u mikro účtov s malým kapitálom povedzme do 500 USD.

Aby ste mohli obchodovať na forexu s 100,000 jednotkami EUR / USD, potrebujete $ 100,000, alebo chcete páku 1: 1. Povedzme, že vám váš broker ponúka leverage 100: 1. Na účte máte $ 10,000, ale štandardné transakcie na devízových trhoch si vyžaduje minimálne $ 100,000. Pri leverage 100: 1 musíte zložiť zálohu 1/100 čiastky, ktorá v prípade jedného lota činí $ 1000 (1000 x 100 = $ 100,000).

Broker Vám teda požičiava, aby ste mohli uskutočniť transakciu tejto veľkosti.

Obchoduj s Akciami & Forex alebo ETF
76 % účtov CFD je stratových

Príklad obchodu s finančnou pákou

Povedzme, že nakúpite EUR / USD pri aktuálnej sadzbe 1.2836 / 39. V prípade, že kurz stúpne na 1.2869 / 72, ste v zisku 30 bodov, čo v prípade 1 štandardného lotu a transakciu $ 100,000 znamená. Ak sa rozhodnete zatvoriť pozíciu a vybrať zisk, broker Vám na Váš účet vráti zálohu $ 1000 a pripíše zisk. Ak by ste sa rozhodli riskovať a otvorte buy pozíciu za aktuálne kótu 1.2836 / 39 vo veľkosti napr. 8 štandardných lotov, otvárate tak $ 800,000 transakciu, kde má jeden pip v prípade EUR / USD hodnotu $ 80.

Ak je pozícia vyvinie nepriaznivo proti Vám, väčšinou to býva tak, že po -25 bodoch broker automaticky vydá tzv .. margin call, ktorým pri veľkosti danej pozície dôjdete na max. Možnú hranicu dovoleného mínusu. Broker tak pristúpi k likvidácii pozície, zavrie 1 lot, odpočíta Vám z účtu stratu $ 2000 a pripíše na účet zálohu $ 1000.

Tak to pôjde až do doby pokiaľ pozíciu nezavriete sám, alebo Vás nezastaví broker vrátením poslednej zálohy $ 1000. Pri leverage 100: 1 tak nakoniec nebude mať čím založiť novú transakciu a broker Vám ju teda neumožní, aby ste neskončili v mínuse a nezostali brokerovi dlžní. Ak si prajete znovu obchodovať, musíte na Váš účet vložiť dodatočný kapitál.

Pri leverage 200: 1 musíte za jeden Štandarná lot založiť $ 500, v prípade 400: 1 zas $ 250. Pri niektorých brokerov si môžete maximálnu leverage zmeniť na ľubovoľnú hranici podľa individuálnych potrieb.

Výhody pákového efektu

Vďaka finančnej páke vedie každá zmena kurzu k väčšiemu percentuálnemu zhodnoteniu, ale i znehodnoteniu investovaných prostriedkov (zálohe). Páka tak umožňuje dosahovať vyšších ziskov a súčasne využívať menších pohybov kurzu.

Jej použitím sa ale zvyšuje podstupované riziko. Výška páky 3: 1 znamená, že každý pohyb kurzu o 1% v očakávanom smere vedie ku zhodnotenie vložených prostriedkov (marginu) o 40,3% a naopak nepriaznivý pohyb kurzu o 1% znamená rovnako vysokú stratu, tzn. 40,3% z investovaných prostriedkov (zálohy).

Obchodovanie na margin tak môže byť vysoko ziskovou obchodnou stratégiou, avšak investor by mal presne pochopiť príslušné riziká.