Ako funguje Leverage a Margin

Dva dôležité pojmy v Money manažmentu, ktoré by sme mali poznať, sú určite finacni páka (leverage) a marže (margin). Ako funguje Leverage a Margin?

Leverage - pákový efekt (páka)

Pákový efekt umožňuje Forex traderům investovať oveľa viac do obchodovania s menou, ako majú k dispozícii na ich obchodných účtoch.

To znamená, že pákový efekt nám umožňuje previesť malú finančnú silu, na silu objemovo oveľa väčšie s použitím Leverage čiže nástroja, ktorý sa nazýva páka, prípadne pákový efekt.

Na Forex trhu máme možnosť zarábať prostredníctvom investovaním vlastných finančných prostriedkov. Ale k tomu máme možnosť zarobiť oveľa viac, pomocou finančnej páky vo forme pôžičky od svojho brokera. Čím vyššia je táto páka (leverage), tým vyššia môže byť investorov zisk, ale tiež aj strata.

Pri obchodovaní ide o to, že k otvoreniu použijete čiastočne vlastné finančné prostriedky a zvyšok si požičiate od svojho brokera. Tým pádom je vám takto umožnené ovládať 100.000 dolárov vďaka obyčajné tisícke dolárov z vašej vlastných prostriedkov. To znamená, že z vlastných peňazí hradíte iba percento hodnoty danej pozície. Zvyšných 99 percent nákupnej ceny budete mať pri páke 1: 100 (1%) zapožičané.

Pákový efekt, ktorý môžete na FX trhu využiť, je daný maržou, ktorú musíte pri každom obchode zložiť. Veľkosť páky sa pohybuje bežne od 1: 2 do 1: 1000. Pákový efekt môže tiež pracovať ako vo váš prospech, tak proti vám. Napríklad, ak sa mena pohybuje proti našim očakávaniam, pákový efekt násobí straty rovnakým koeficientom ako by sa znásoboval zisk. Mnoho ľudí začína obchodovať Forex s tým, že nie celkom pochopili koncept pákového efektu a marží. Pákový efekt sa zdá byť neuveriteľnou službou poskytovanou brokermi. Avšak, musíme pamätať, že aj 1% fluktuácie menových cien môže zničiť časť nášho kapitálu, v závislosti na výške pákového efektu, ktoré ponúka forex broker.

Použitie menšie páky by mohlo pomôcť predísť strate príliš veľkej strate. Takže musíte nájsť určitú rovnováhu pri použití tohto nástroja.

Margin čiže marže

Pri otvorení pozície menového páru EUR / USD, musíte ako maržu vopred zložiť čiastku zodpovedajúcu percentu hodnoty otvárané pozície. Pri otváraní pozície za 100.000 €, je to 1000 €. Brokerovi tak preukazujete, že dokážete kryť stratu minimálne 1000 €, v prípade, že sa trh obráti proti vám.

Výška marže sa pri jednotlivých menových párov líšia. U hlavných párov býva nižšia, pretože je vzhľadom k vysokej likvidite týchto menových párov ľahšie pozície rýchlo otvoriť, prípadne uzavrieť. Broker tak má záruku, že bude schopný vašu pozíciu uzavrieť bez veľkých strát. U exotických menových párov býva požadovaná marža vyššia, keďže u týchto párov je možné vzhľadom k nižšej likvidite pozície otvárať a uzatvárať ťažšie.

Najmä začínajúce obchodníci sa domnievajú, že peniaze, ktoré slúžia ako marže, sa používajú k nákupu meny. Od svojho brokera si však požičiavate 100% kúpnej ceny. Zložená marža slúži makléri len ako záruka, že máte dostatok finančných prostriedkov na uhradenie prípadnej straty.

V prípade, že kupujete menový pár, nemusíte k tomu použiť vlastné peniaze. Broker vám požičia dostatočnú finančnú čiastku v jednej mene, aby ste mohli nakúpiť druhú menu v menovom páre. Ak otvárate pozíciu "Buy", aby ste nakúpili menový pár EUR / USD, v množstve 100 000 jednotiek (1: 100 = 1% leverage), broker vám požičia dostatok amerických dolárov na nákup 100.000 Euro. Pokiaľ má v danom okamihu výmenný kurz EUR / USD hodnotu 1.3000, maklér vám požičia 130.000 amerických dolárov na kúpu 100.000 €.

Je dôležité pochopiť, akým spôsobom Forex broker túto službu ponúka a aké sú požiadavky na margin. Ak už obchodujete, mali by ste porovnať pákový efekt aj s inými poskytovateľmi a rozumieť pojmu margin, a tak hlbšie pochopiť problematiku Money managementu.