Cena Topného oleje

Cena Topného oleje

Aktuální graf a vývoj ceny Topný olej.

Cena Topný olej k Dolaru (USD)

Cena dnes:

Obchodovat CFD nebo koupit ETF na komodity u eToro
76% CFDs účtů je ztrátových


Cena topného oleje je významným ukazatelem na trhu energetických surovin a hraje klíčovou roli v životech lidí a v ekonomice jako celek.

Cena topného oleje je vyjádřena v amerických dolarech (USD) a závisí na konkrétní burze, na které se obchoduje. Sledování historického vývoje cen topného oleje za posledních 8 let může být klíčové pro analytiky, kteří se snaží odhadnout budoucí trendy a vývoj trhu.

Jednotlivé "svíčky" na grafu reprezentují aktuální cenu za 1 galon topného oleje, a zahrnují informace o ceně za určité období. Stopka na grafech ukazuje minimální a maximální kurz topného oleje za dané období. Aby bylo možné lépe analyzovat vývoj ceny topného oleje, lze vybírat mezi různými časovými obdobími, a to od krátkodobých pětiminutových grafů až po dlouhodobé roční grafy.

Celkově je cena topného oleje ovlivňována řadou faktorů, jako je poptávka po energetických surovinách, geopolitické události, regulace a také cenová dynamika na trhu ropy.

Základní informace

Topný olej se dělí do tří hlavních kategorií, a to podle své hustoty při teplotě 20 stupňů Celsia.

  1. Extra lehký topný olej (TOEL): Tento druh topného oleje má nízkou hustotu, která činí přibližně 860 kg/m3 při 20 °C.
  2. Lehký topný olej (LTO): LTO je o něco těžší než TOEL, s hustotou kolem 920 kg/m3 při stejné teplotě.
  3. Těžký topný olej (TTO): TTO má nejvyšší hustotu ze tří kategorií, a to přibližně 990 kg/m3 při 20 °C.

Tato klasifikace na základě hustoty je jedním z hlavních způsobů, jak rozlišovat různé druhy topného oleje. Nicméně, topný olej může být také klasifikován na základě obsahu síry nebo viskozity, což umožňuje ještě detailnější rozdělení a jeho přizpůsobení konkrétním potřebám a požadavkům v průmyslu a vytápění.

Topný olej je důležitým komoditním kontraktem na energetickém trhu, který má významné charakteristiky, jež ovlivňují jeho obchodování a význam v energetickém sektoru. Tento kontrakt, obchodovaný na New Yorkské komoditní burze (NYM), má název "Topný olej" (Heating Oil) a je znám také pod tímto názvem v anglicky mluvících zemích.

Jeho hlavní jednotkou pro měření ceny je americký dolar (USD), a cena topného oleje je vyjádřena za jeden galon (USD/galon), což je standardní jednotka pro objemové měření této komodity.

Topný olej hraje klíčovou roli v energetickém sektoru, zejména v oblasti vytápění a palivových produktů. Jeho obchodovací kontrakt na burze NYM nabízí obchodníkům spekulovat na cenu této komodity.

Díky svému významu v energetickém odvětví má cena topného oleje také významný dopad na cenovou stabilitu a náklady domácností a podniků.


Upozornění: Tento web poskytuje informace o cenách, hodnotách a kurzech různých aktiv, včetně komodit, ale je třeba mít na paměti, že tyto údaje jsou pouze informativní povahy a neměly by sloužit k ovlivňování rozhodování investorů. Je důležité si uvědomit, že finanční produkty, jako jsou kryptoměny, akcie, komodity a CFD kontrakty, jsou spojeny s vysokým rizikem a mohou způsobit ztrátu všech investovaných prostředků. Obchodování s rozdílovými smlouvami (CFD) může mít za následek finanční ztráty, až 70-90% malých investorů takové ztráty utrpí. Je důležité pečlivě zvážit, zda máte dostatečné znalosti o fungování těchto finančních produktů a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty finančních prostředků.