Cena Bavlny

Cena Bavlny

Aktuální graf a vývoj ceny na burze

Cena Bavlny - Cena v USD za 1 libru

Cena dnes:

Obchodovat CFD nebo koupit ETF na komodity u eToro
76% CFDs účtů je ztrátových


Cena bavlny je vyjádřena v amerických dolarech na konkrétní burze. Na grafu vývoje ceny bavlny můžete nalézt historický vývoj bavlny z posledních cca osmi let. Graf je zobrazen ve formě "svíček" (candlesticks), kde každá svíčka reprezentuje aktuální cenu za jednu libru bavlny.

Důležitým prvkem na grafu je stopka, která ukazuje minimální a maximální kurz, což je užitečná informace pro investory a obchodníky sledující vývoj trhu s bavlnou.

Interaktivní graf vám také umožňuje prohlížet vývoj kurzu na různých časových horizontech, od krátkodobých pětiminutových grafů až po dlouhodobé roční grafy, což poskytuje různé úhly pohledu na trh a umožňuje analyzovat jeho vývoj z různých perspektiv.

Jaké faktory mohou ovlivnit cenu Bavlny?

Cena bavlny závisí na řadě faktorů a má důležitý vliv na textilní průmysl a světovou ekonomiku. Zásoby bavlny hrají zásadní roli v určování ceny. Když jsou zásoby omezené, ať už kvůli nepříznivým podmínkám pro pěstování bavlny nebo jiným faktorům, cena bavlny má tendenci stoupat. Naopak, když je dostatek bavlny na trhu, cena může klesat.

Když je poptávka po bavlně vysoká, ať už kvůli růstu textilního průmyslu nebo módě, cena roste. Naopak, pokles poptávky může cenu snižovat. Další faktor je Celkový hospodářský růst a poptávka po textilních výrobcích, které obsahují bavlnu. V obdobích rychlého ekonomického růstu může poptávka po bavlně stoupat, což má za následek růst ceny.

Nepředvídatelné přírodní katastrofy, jako jsou tornáda nebo sucho, mohou zásadně ovlivnit úrodu bavlny a následně i její cenu. Tyto události mohou narušit dodávky a zvýšit ceny. Politické faktory, jako jsou obchodní dohody nebo embarga, mohou také mít vliv na cenu bavlny, zejména v případě mezinárodního obchodu. Rovněž technologie a inovace v textilním průmyslu.

Také je na trhu konkurence z jiných vláken, jako je polyester nebo viskóza. Vývoj cen těchto alternativních materiálů může také ovlivnit cenu bavlny na trhu.

Cena bavlny je sledována na burzách a komoditních trzích, kde jsou obchodovány futures kontrakty na bavlnu. Obchodníci tak mají možnost spekulovat na vývoj ceny bavlny a využívat tuto komoditu k obchodování. Cena bavlny je obvykle vyjádřena za libru bavlny, což je standardní jednotka měření této komodity.

Základní informace
Parametr Popis
Burza Obchodování s touto komoditou probíhá na burze s názvem "ICE" (Intercontinental Exchange). Nebo pomocí CFDs kontraktů.
Měna Cena této komodity se vyjadřuje v amerických dolarech (USD).
Burzovní cena Aktuální cena bavlny se udává v jednotkách USD na libru bavlny.
Velikost 1 kontraktu Standardní kontrakt na bavlnu má velikost 50 000 liber, což odpovídá přibližně 22,5 kg.
Jednotka Jednotkou pro obchodování s touto komoditou je libra, což je přibližně 0,45 kg.
Minimální obchod Cena bavlny se mění v minimálních krocích o hodnotě 0,0001 USD na unci nebo 5 USD na jeden kontrakt.
Expirace kontraktů Kontrakty na bavlnu mají expirační měsíce v březnu (označovaný jako "H"), květnu (označovaný jako "K"), červenci (označovaný jako "N"), říjnu (označovaný jako "V") a prosinci (označovaný jako "Z").

Bavlna má zásadní význam v textilním a oděvním průmyslu a její využití sahá až tisíce let zpět. Tato surovina je klíčovým prvkem v různých průmyslových odvětvích, včetně výroby tkanin, papíru, kávových filtrů a dalších výrobků. Světový trh s bavlnou má obrovskou hodnotu, dosahující několika miliard dolarů. Několik zemí po celém světě je závislých na vývozu bavlny, přičemž Čína patří mezi největší světové exportéry této suroviny.


Upozornění: Tento web poskytuje informace o cenách, hodnotách a kurzech různých aktiv, včetně komodit, ale je třeba mít na paměti, že tyto údaje jsou pouze informativní povahy a neměly by sloužit k ovlivňování rozhodování investorů. Je důležité si uvědomit, že finanční produkty, jako jsou kryptoměny, akcie, komodity a CFD kontrakty, jsou spojeny s vysokým rizikem a mohou způsobit ztrátu všech investovaných prostředků. Obchodování s rozdílovými smlouvami (CFD) může mít za následek finanční ztráty, až 70-90% malých investorů takové ztráty utrpí. Je důležité pečlivě zvážit, zda máte dostatečné znalosti o fungování těchto finančních produktů a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty finančních prostředků.