Akcie ropných společností

Ropný a plynárenský průmysl je jedním z nejdůležitějších odvětví světové ekonomiky. Je hnací silou hospodářského růstu, protože zajišťuje více než tři čtvrtiny světových energetických potřeb. Zajišťuje také každé páté pracovní místo na Zemi. Náklady na těžbu se značně liší v závislosti na lokalitě a dostupné technologii, ale u některých projektů mohou dosáhnout až 100 dolarů za barel. Ropný a plynárenský průmysl je již po desetiletí vysoce ziskový, protože těží z úspor z rozsahu a nedostatku konkurence ze strany jiných zdrojů energie. Ropný a plynárenský průmysl je jedním z nejlukrativnějších odvětví na světě. Poptávka po ropě a zemním plynu neustále roste kvůli stále rostoucímu počtu obyvatel.

Jak fungují ropné společnosti?

Ropné společnosti vyrábějí, rafinují a distribuují ropné produkty. Plynárenské společnosti těží zemní plyn, odebírají ho, zpracovávají a distribuují. Ropné společnosti jsou zodpovědné za těžbu ropy ze země a její přeměnu na použitelné produkty, jako je benzín, nafta, topný olej, petrolej, asfalt, asfalt z dehtových písků a další produkty. Plynárenské společnosti odpovídají za těžbu zemního plynu z vrtů v zemi. Získávají plyn i z jiných zdrojů, například z uhelných slojí nebo břidlicových ložisek.

Jak koupit akcie ropných firem?

S akciemi ropných a plynárenských společností se obchoduje na burze zvané New York Stock Exchange neboli NYSE. Investoři do nich mohou investovat také prostřednictvím podílových fondů, indexových fondů nebo fondů obchodovaných na burze (ETF)

Investování do akcií ropných a plynárenských společností je riskantní. Není to jako investování do akcií společností, které vyrábějí produkty nebo poskytují služby. Cena ropy a plynu není stabilní, protože závisí na nabídce a poptávce po těchto produktech.

Není tedy na škodu raději investovat do indexového fondu jako jsou ETF, který sleduje výkonnost určitého tržního sektoru, jako je právě ropný a plynárenský průmysl. Můžete se také podívat na podílové fondy, které investují do akcií souvisejících s energetikou, ale tyto investice jsou volatilnější.

Rizika investice do těchto akcií

Investice do ropných a plynárenských společností je riskantní rozhodnutí. Rizika se neomezují pouze na samotné společnosti, ale také na životní prostředí. Jedním z největších rizik je, že pokud dojde k úniku z ropovodů, způsobí to ekologickou katastrofu.

Úniky ropy jsou jednou z nejčastějších a nejničivějších ekologických katastrof, ke kterým dochází v důsledku těžby ropy. Když dojde k úniku ropy, může to zničit mořské živočichy, kontaminovat zdroje pitné vody a zničit rybářské oblasti na několik let nebo dokonce desetiletí dopředu. Dalším rizikem je, že tyto společnosti mohou mít vysokou pravděpodobnost bankrotu, protože mají vysokou míru zadlužení.

Nicméně Investice do největších ropných a plynárenských společností může být další možnost diverzifikace portfolia. Pokud jsou ceny ropy a plynu stabilní tak jsou ropné a plynárenské společnosti stabilnější.

Které země mají největší zásoby ropy?

Země s největšími zásobami ropy jsou Saúdská Arábie, Kanada, Írán, Irák, Kuvajt a Spojené státy. Saúdská Arábie s 266 miliardami barelů. Na druhém místě je Kanada se 173 miliardami barelů ropných zásob, zatímco Írán má 132 miliard barelů ropy. Irák je čtvrtý se 112 miliardami barelů ropy, zatímco Kuvajt je pátý se 101 miliardami barelů ropy a Spojené státy jsou šesté s 95 miliardami barelů ropy.

Mezi 10 největších ropných a plynárenských společností patří:

Seznam největších ropných a plynárenských společností zahrnuje největší ropné a plynárenské společnosti na světě jako

  • 1. Exxon Mobil
  • 2. Royal Dutch Shell
  • 3. BP
  • 4. Chevron Corporation
  • 5. Total S.A.
  • 6. Statoil ASA
  • 7. ConocoPhillips
  • 8. PetroChina Company Limited (PCCL)
  • 9. Sinopec Group (SNP)
  • 10. Sinochem Corporation

Investovat do reálných akcií s 0% poplatky

Vysvětlivka: Kromě obchodování a tradingu s CFD kontrakty, máte také možnost u těchto brokerů nakupovat a vlastnit skutečné akcie a přijímat tak například i dividendy a jste i ze zákona pojištění proti úpadku těchto společností.