Cena Měďi

Cena Měďi

Aktuální graf a vývoj ceny Měďi.

Cena Mědi k Dolaru (USD)

Cena dnes:

Obchodovat CFD nebo koupit ETF na komodity u eToro
76% CFDs účtů je ztrátových


Aktuální cena mědi na burze je k dispozici online v amerických dolarech. Tyto informace jsou poskytovány konkrétní burzou a cena je vyjádřena v USD. Graf výše poskytuje historická data o cenách mědi za přibližně posledních 8 let, což obchodníkům a analytikům umožňuje sledovat trendy a vzory v cenovém vývoji.

Graf zobrazuje ceny ve formátu svíčkových grafů (candlestick), kde každá svíčka reprezentuje aktuální cenu za jednu libru mědi za určité časové období. Stopka svíčky pak ukazuje rozsah cen během daného období, tedy minimální a maximální hodnoty kurzu.

Uživatelé mohou prohlížet tyto svíčkové grafy na různým časových osách, od 5minutových intervalů až po roční přehledy, což jim umožňuje detailní pohled na krátkodobé fluktuace i dlouhodobé trendy.

Jaké faktory mohou ovlivnit cenu mědi na burze

Cena mědi na burze je odrazem různorodých faktorů, které se vzájemně ovlivňují a tvoří složitý ekosystém obchodních rozhodnutí. Jedním z nejzákladnějších faktorů jsou poptávka a nabídka. V dobách hospodářského rozmachu, když průmyslové odvětví, jako je výroba elektroniky a stavebnictví, vyžadují větší množství mědi, její cena obvykle stoupá. Naopak v dobách ekonomického útlumu, když výrobní aktivity klesají, může cena mědi poklesnout.

Ekonomické ukazatele z hlavních ekonomik, například výrobní indexy a stav stavebnictví, mohou obchodníkům poskytnout představu o budoucí poptávce po mědi. Rovněž hodnota amerického dolaru hraje klíčovou roli, protože měď je kotována právě v dolarech, a tak posilování nebo oslabování dolaru může mít přímý dopad na její cenu. Zásoby mědi jsou také důležitým ukazatelem. Pokud burzy, jako je Londýnská kovová burza, signalizují nadbytek zásob, může to vést ke snížení ceny. Naopak signály o nedostatku mohou cenu zvýšit.

Náklady na energie a inovace v těžbě mědi jsou rovněž kritické, protože jakékoli zvýšení v nákladech na těžbu se může odrazit v ceně mědi. Spekulace na trzích s futures kontrakty a komoditními fondy mohou také značně ovlivnit ceny mědi, často nezávisle na fyzické poptávce.

Základní informace

Měď je cenná komodita obchodovaná na světových trzích, přičemž jedním z hlavních nástrojů pro obchodování s ní jsou futures kontrakty, známé jako Copper futures. Tyto kontrakty se obchodují pod symbolem HG a jsou standardizované s jednotkou obchodovaného množství v librách, kde jedna libra odpovídá přibližně 0,45 kilogramu. Všechny ceny jsou vyjádřeny v amerických dolarech (USD), což je měna, v níž je cena mědi kótována na burze.

Na Chicago Mercantile Exchange (CME), jedné z předních světových burz pro obchodování s komoditami, je velikost jednoho kontraktu stanovena na 25 000 liber mědi, což se rovná zhruba 11,3 tunám kovu. To umožňuje obchodníkům a průmyslovým subjektům obchodovat s velkým objemem mědi prostřednictvím jednoho příkazu.

Obchodníci musí být obeznámeni s minimálním cenovým pohybem, známým jako velikost ticku, který je u futures kontraktů na měď stanoven na 0,0005 USD za libru. To znamená, že minimální cenová změna pro celý kontrakt je 12,50 USD.

Futures kontrakty na měď mají určené expirační měsíce, které jsou označeny jednotlivými písmeny: březen (H), květen (K), červenec (N), září (U) a prosinec (Z). To dává obchodníkům flexibilitu v plánování a strategii, protože mohou zvolit, kdy své pozice uzavřou nebo otevřou nové, v závislosti na budoucích tržních očekáváních.


Upozornění: Tento web poskytuje informace o cenách, hodnotách a kurzech různých aktiv, včetně komodit, ale je třeba mít na paměti, že tyto údaje jsou pouze informativní povahy a neměly by sloužit k ovlivňování rozhodování investorů. Je důležité si uvědomit, že finanční produkty, jako jsou kryptoměny, akcie, komodity a CFD kontrakty, jsou spojeny s vysokým rizikem a mohou způsobit ztrátu všech investovaných prostředků. Obchodování s rozdílovými smlouvami (CFD) může mít za následek finanční ztráty, až 70-90% malých investorů takové ztráty utrpí. Je důležité pečlivě zvážit, zda máte dostatečné znalosti o fungování těchto finančních produktů a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty finančních prostředků.