Cena Platiny

Cena Platiny

Aktuální graf a vývoj ceny Platiny.

Cena Platiny k Dolaru (USD) za 1 trojskou unci

Cena dnes:

Obchodovat CFD nebo koupit ETF na komodity u eToro
76% CFDs účtů je ztrátových


Cena platiny na burze je zobrazena v amerických dolarech (USD). Tato cena je závislá na vývoji na konkrétní burze a může se lišit v závislosti na aktuálních tržních podmínkách.

Historický vývoj cen platiny za posledních přibližně 8 let. Grafy zobrazují jednotlivé "svíčky" (candlesticks), které reprezentují aktuální cenu za jednu Troyskou unci (t.oz). Vývoj ceny je znázorněn od nejnižšího bodu po nejvyšší bod na grafu.

Stopka na grafech ukazuje minimální a maximální hodnotu ceny platiny za určité období. Chcete-li si podrobněji prohlédnout vývoj kurzu platiny, můžete vybírat mezi různými časovými obdobími, a to od krátkodobých pětiminutových grafů až po dlouhodobé roční grafy.

Tímto způsobem můžeme sledovat a analyzovat změny v ceně platiny a získat lepší přehled o tom, jak cena této důležité a drahé komodity vyvíjí na trhu.

Jaké faktory mohou ovlivnit cenu Platiny?

Cena platiny na burze je podléhá vlivu několika faktorů, které mají významný dopad na tuto drahocennou komoditu.

Základním faktorem je poptávka a nabídka na trhu. Pokud je poptávka po platině větší než nabídka, cena má tendenci růst, a naopak, pokud je nabídka větší než poptávka, cena klesá. Platina je klíčovou surovinou pro výrobu katalyzátorů, které se používají v automobilovém průmyslu. Proto je cena platiny často spojena s cenou ropy, protože změny v ceně ropy mohou ovlivnit výrobu a poptávku po automobilech.

Ekonomická stabilita a růst světového hospodářství také hrají významnou roli. Celková ekonomická stabilita může ovlivnit poptávku po luxusních výrobcích, což zase ovlivňuje cenu platiny. Inflace a úrokové sazby mohou ovlivnit investiční zájem o drahé kovy jako investiční aktivum, což může mít vliv na poptávku po platině.

Nakonec i spekulace na trhu mohou způsobit krátkodobé pohyby cen platiny. ISpekulanti a fondy mohou ovlivnit trh prostřednictvím velkých transakcí.

Cena platiny na burze je tedy důsledkem komplexního mixu těchto faktorů, a proto může být velmi proměnlivá. Obchodníci a investoři pečlivě sledují všechny tyto faktory, aby odhadli budoucí vývoj cen platiny.

Základní informace

Platina je drahá komodita, která se obchoduje na burze prostřednictvím futures kontraktů. Tyto kontrakty jsou známé pod názvem "Platinum futures" a mají symbol "PL". Cena platiny je vyjádřena v troyských uncích, což přibližně odpovídá 31 gramům, a všechny transakce probíhají v amerických dolarech (USD).

Cena platiny je vyjadřována jako "USD/oz", což značí cenu za jednu troyskou unci platiny v USD. Standardní velikost jednoho kontraktu na platina futures je 50 troyských uncí, což je zhruba 1,55 kilogramu platiny.

Tyto futures kontrakty jsou obchodovány na burze CME (Chicago Mercantile Exchange), a minimální cenový krok (velikost ticku) je 0,1 USD za troyskou unci platiny, což odpovídá 5 USD za celý kontrakt.

Kontrakty na platnu mají různé expirační měsíce, včetně ledna (F), dubna (J), července (N) a října (V), což umožňuje obchodníkům flexibilitu při plánování svých investičních strategií a hedgingových operací.


Upozornění: Tento web poskytuje informace o cenách, hodnotách a kurzech různých aktiv, včetně komodit, ale je třeba mít na paměti, že tyto údaje jsou pouze informativní povahy a neměly by sloužit k ovlivňování rozhodování investorů. Je důležité si uvědomit, že finanční produkty, jako jsou kryptoměny, akcie, komodity a CFD kontrakty, jsou spojeny s vysokým rizikem a mohou způsobit ztrátu všech investovaných prostředků. Obchodování s rozdílovými smlouvami (CFD) může mít za následek finanční ztráty, až 70-90% malých investorů takové ztráty utrpí. Je důležité pečlivě zvážit, zda máte dostatečné znalosti o fungování těchto finančních produktů a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty finančních prostředků.