Akcie světových Bank - grafy a kurzy

Mezi Bankovní sektor patří retailové banky, investiční banky, pojišťovny a firmy poskytující investiční a obchodní služby. Tento sektor má vliv na ekonomiky jednotlivých států i celosvětovou. Čím silnější je, tím pravděpodobně silnější i ekonomika. Jakmile však tento sektor oslabí - což dokazují události vedoucí k Velké hospodářské krizi - ekonomika začne zaostávat. Stabilní ekonomika vyžaduje silný bankovní sektor. Finanční a bankovní sektor může být pro mnohé obchodníky poměrně komplikovaný. Základní myšlenky jak tyto podniky vydělávají peníze, jsou však snadno pochopitelné.

  • Do Bankovního sektoru, investují hlavně hodnotoví investory.
  • Hodnotoví investoři hledají akcie, které se obchodují za nižší cenu, než je jejich vnitřní hodnota.
  • Bankovní sektor je známí tím, že mnoho akcií bank vyplácí dividendy
 

Důležité ukazatele pokud chcete investovat do bankovních akcií

 
  • Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B) - (price-to-book): Ukazuje, za kolik se akcie banky obchodují k poméru k čisté hodnotě jejích aktiv. Lze jej použít v kombinaci s ukazateli ziskovosti a získat tak celkový obraz o tom, jak levné nebo drahá je daná akcie.
  • Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) - Return on equity (ROE): Ukazatel představuje zisk banky vyjádřený jako procento jejího vlastního kapitálu. Vyšší hodnota je lepší; obecně se za dostatečnou považuje hodnota 10 % nebo vyšší.
  • Rentabilita aktiv (ROA) - Return on assets (ROA): Pokud banka dosáhla v daném roce zisku 2 miliardy USD a měla aktiva v hodnotě 200 miliard USD, její návratnost aktiv by byla 1 %. Akciový obchodní chtějí vidět rentabilitu aktiv banky ve výši alespoň 1 % nebo vyšší.
 

Cykličnost bankovních akcií

 
  • Když spotřebitelé utrácejí, půjčují si peníze, jsou standartní úrokové sazby a nezaměstnanost je nízká, zisky bank obvykle rostou a nesplácení úvěrů se obvykle drží pod kontrolou. Na druhou stranu, banky dosahují špatných výsledků během recese a jiných nejistých období. Z hlediska investování to znamená, že banky jsou cyklickým podnikem. Pokud se nedaří ekonomikám, většinou to odnesou hlavně banky
 

Seznam největších bank světa a jejich akcií

V tabulce najdete seznam největších světových bank podle tržní kapitalizace. V seznamu jsou uvedeny největší banky světa. Po rozkliknutí předete na detail jednotlivých bankovních akcií.

Reálné akcie - 0% poplatky

Vysvětlivka: Kromě obchodování a tradingu s CFD kontrakty, máte také možnost u těchto brokerů nakupovat a vlastnit skutečné akcie a přijímat tak například i dividendy a jste i ze zákona pojištění proti úpadku těchto společností.