Cena Zemního plynu

Cena Zemního plynu

Aktuální graf a vývoj ceny Plynu

Cena Zemního plynu v USA

Cena dnes:

Obchodovat CFD nebo koupit ETF na komodity u eToro
76% CFDs účtů je ztrátových

Online monitorování ceny Zemního plynu na burze v USA. Přehledný kurz Zemního plynu je k dispozici v amerických dolarech (USD), s údaji přímo z předních burzovních trhů. Zajímavým aspektem našeho systému je detailní zobrazení vývoje cen Zemního plynu z přibližně posledních osmi let, které umožňuje uživatelům sledovat dlouhodobé trendy a vzorce v cenách.

Tento vývoj cen je vizualizován pomocí grafů se svíčkovými diagramy (candlestick charts), kde každá "svíčka" reprezentuje tržní cenu Zemního plynu. Tyto grafy nejenže zobrazují současné ceny, ale také poskytují informace o minimálních a maximálních kurzech během zvoleného období, což nabízí užitečný přehled o volatilitě trhu.

Uživatelé mohou volit mezi různými časovými rámci pro zobrazení těchto grafů, od pětiminutových intervalů, které poskytují okamžitý pohled na krátkodobé fluktuace, až po roční přehledy, které nabízejí širší perspektivu a umožňují sledovat dlouhodobé trendy v ceně Zemního plynu.

Jaké faktory mohou ovlivňovat cenu Zemního plynu

Ceny plynu na burze jsou výsledkem složitého procesu, který je ovlivněn několika klíčovými faktory. Hlavním faktorem je nabídka a poptávka na trhu. Pokud poptávka po plynu převyšuje jeho nabídku, cena plynu stoupá, zatímco přebytek nabídky může vést ke snížení cen.

Mezi další fakotry se řadí geopolitické události, jako jsou konflikty a politická nestabilita, které mohou ovlivnit dodávky plynu a způsobit náhlé výkyvy cen. Cena ropy a dalších energetických surovin také hraje důležitou roli, protože mnoho energetických společností je aktivních v různých odvětvích a může přizpůsobovat svou produkci na základě cen různých surovin.

Základní informace

Zemní plyn se obchoduje na burze pod názvem "Natural gas futures," je zároveň důležitou komoditou ve světě energetiky. Kontrakt na plyn je stanoven ve standardní jednotce "mmBtu - 1,054615 GJ" (Na komoditních burzách se zemní plyn obchoduje v těchto specifických jednotkách.) a je obchodován v amerických dolarech (USD). Cena zemního plynu na burze je vyjádřena jako "USD/mmBtu."

Velikost jednoho kontraktu tohoto komoditního futures je 10 000 mmBtu, což představuje značný objem zemního plynu. Plyn v USA je obchodováný na burze CME (Chicago Mercantile Exchange), což je jedna z předních komoditních burz na světě, od toho se odvíjí i cena u CFD brokerů.

Minimální cenový pohyb je velmi malý - pouze 0,001 USD/mmBtu, což odpovídá 10 USD na jeden kontrakt. Tato drobná cenová změna umožňuje tržním účastníkům sledovat a reagovat na malé fluktuace v cenách zemního plynu.

Kontrakty na zemní plyn mají expirační měsíce po celý rok, což znamená, že jsou k dispozici pro obchodování ve všech 12 měsících. Tato flexibilita umožňuje obchodníkům reagovat na sezónní změny v poptávce po plynu, zejména v zimních a letních měsících, kdy se spotřeba mění vzhledem k potřebám vytápění.


Upozornění: Tento web poskytuje informace o cenách, hodnotách a kurzech různých aktiv, včetně komodit, ale je třeba mít na paměti, že tyto údaje jsou pouze informativní povahy a neměly by sloužit k ovlivňování rozhodování investorů. Je důležité si uvědomit, že finanční produkty, jako jsou kryptoměny, akcie, komodity a CFD kontrakty, jsou spojeny s vysokým rizikem a mohou způsobit ztrátu všech investovaných prostředků. Obchodování s rozdílovými smlouvami (CFD) může mít za následek finanční ztráty, až 70-90% malých investorů takové ztráty utrpí. Je důležité pečlivě zvážit, zda máte dostatečné znalosti o fungování těchto finančních produktů a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty finančních prostředků.