Cena Pšenice

Cena Pšenice

Aktuální graf a vývoj ceny Pšenice.

Cena Pšenice k Dolaru (USD)

Cena dnes:

Obchodovat CFD nebo koupit ETF na komodity u eToro
76% CFDs účtů je ztrátových


Cena Pšenice na burze online. Na grafu výše můžeme sledovat cenu pšenice vyjádřenou v amerických dolarech (USD). Tato cena je uvedena s ohledem na konkrétní burzu, na níž se obchoduje s pšenicí.

Graf zobrazuje i Historické ceny pšenice, a to zhruba za posledních 8 let. Grafické zobrazení využívá "svíčkových" grafů (candlesticks), které přehledně ukazují aktuální cenu za jeden Bušl pšenice v průběhu času. Jednotlivé svíčky na grafu představují období, během nichž se cena měnila.

Na grafu naleznete také tzv. "stopku," která označuje minimální a maximální kurz, což poskytuje informaci o rozsahu cenového pohybu během daného období.

Tento nástroj umožňuje sledovat vývoj kurzu pšenice na různých časových osách, a to od krátkodobých pohledů na 5 minutových grafech až po dlouhodobé trendy na ročním grafu. Tímto způsobem můžeme získat přehled o cenových trendech a změnách v ceně pšenice na trhu.

Základní informace

Pšenice je důležitou komoditou na mezinárodních finančních trzích a je obchodována prostřednictvím kontraktů na pšenici (Wheat futures). Tento kontrakt má symbol ZW a jednotkou je 1 bušl, což představuje 27,2 kilogramu pšenice. Cena pšenice je vyjádřena v amerických dolarech (USD) a zobrazuje se v USD centech za bušl.

Velikost jednoho kontraktu na pšenici činí 5000 bušlů, což odpovídá 136 tunám pšenice. Tento kontrakt je obchodován na Chicagské burze pro obchod s komoditami (CBOT). Minimální cenový pohyb, který může trhový účastník očekávat, je ¼ centu na bušl, což představuje 12,5 USD na jeden kontrakt.

Expirační měsíce pro kontrakty na pšenici zahrnují březen, květen, červenec, září a prosinec. Toto rozdělení umožňuje obchodníkům a investičním fondům flexibilitu při plánování svých obchodů a strategií, a to v závislosti na sezónním vývoji pšenice a aktuální poptávce na trhu. Celkově je kontrakt na pšenici důležitým nástrojem pro zemědělce, vývozce, investory a další účastníky trhu, kteří se zajímají o cenový vývoj této důležité zemědělské komodity.


Upozornění: Tento web poskytuje informace o cenách, hodnotách a kurzech různých aktiv, včetně komodit, ale je třeba mít na paměti, že tyto údaje jsou pouze informativní povahy a neměly by sloužit k ovlivňování rozhodování investorů. Je důležité si uvědomit, že finanční produkty, jako jsou kryptoměny, akcie, komodity a CFD kontrakty, jsou spojeny s vysokým rizikem a mohou způsobit ztrátu všech investovaných prostředků. Obchodování s rozdílovými smlouvami (CFD) může mít za následek finanční ztráty, až 70-90% malých investorů takové ztráty utrpí. Je důležité pečlivě zvážit, zda máte dostatečné znalosti o fungování těchto finančních produktů a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty finančních prostředků.