Forex

Forex označuje směnu cizích měn a jedná se o zkratku, která vychází z anglické fráze Foreign Exchange. Základní princip forex obchodování spočívá v tom, že obchodníci se snaží spekulovat na pohybu kurzů světových měn. To znamená, že kupují jednu měnu a současně prodávají jinou měnu. Zisk nebo ztráta je pak určena rozdílem mezi cenou, za kterou byla měna koupena, a cenou, za kterou byla prodána.

Obchodníci, kteří obchodují na Forexu, jsou součástí mezinárodního obchodního systému pro směnu základních a vedlejších (křížových) měnových párů. Ty se skládají ze dvou měn (proto pár). Například v měnovém páru EURUSD je euro měnou základní, přičemž dolar pak měnou křížovou. Střední kurzy na mezinárodním obchodním systému se považují za oficiální světové kurzy.

Při obchodování na Forexu neboli devizovém trhu (trh s cizími měnami) se nakupuje jedna měna a zároveň prodává jiná měna a to v rámci mezibankovního elektronického systému. Zde jsou účastníci například banky, pojišťovny, fondy, ale i drobní investoři. Směnují tak aktiva v různých světových měnách a deriváty na aktiva v odlišných měnách.

Velikost objemů na trhu Forex

5 důvodů Proč obchodovat Forex?

Pokud čtete tuto příručku, je pravděpodobné, že se zajímáte o trh Forex. Co vám však forexový trh může nabídnout?

 1. Dostupnost – Na Forexu se denně zobchodují 3 biliony eur – k tomu, aby se kdokoli mohl této akce zúčastnit, stačí mobil, nebo počítač a obchodní aplikace.
 2. Trh 24 hodin denně – Forexový trh je otevřen 24 hodin denně, takže můžete být přímo u obchodování 5 dní v týdnu.
 3. Úzké zaměření – Na rozdíl od akciového trhu, který je trh s desítkami tisíc akcií, z nichž si můžete vybírat, se trh Forex točí kolem víceméně osmi hlavních měn. Takže i když je trh obrovský, je poměrně snadné získat jasný přehled o tom, co se děje.
 4. Likvidita – Obrovský objem denních obchodů z něj činí nejlikvidnější trh na světě, což v podstatě znamená, že za normálních tržních podmínek můžete nakupovat a prodávat měnu, jak se vám zlíbí.
 5. Trh nelze zahnat do kouta – Kolosální velikost forexového trhu také zajišťuje, že nikdo nemůže zahnat trh do kouta. Dokonce ani banky nemají dostatečnou sílu, aby mohly trh na delší dobu skutečně ovládat.

Co je to Forex?

Forex nebo-li devizový trh, jak se formálně nazývá, je trhem pro obchodování s národními měnami na globální úrovni. Převážná část obchodu se uskutečňuje mezi velkými bankami po celém světě prostřednictvím zprostředkovatelských společností, které tvoří mezibankovní měnový trh. Značný podíl na obchodování s měnou však tvoří i individuální nebo firemní kupci a prodejci různých úrovní, což činí celý trh velmi aktivním a vysoce likvidním oproti jiným méně likvidním trhům.

Forex je mezinárodní měnový trh, na kterém se obchoduje s cizími měnami. Denně se zde zobchodují měny za více než 5 bilionů dolarů. Jedná se tak o nejlikvidnější finanční trh na světě. Forex se liší od běžných akciových a komoditních burz tím, že nemá žádné centrální místo.

K vypořádání obchodů zde dochází přes počítačové sítě. Forex je v podstatě globální síť, která spojuje velké banky, fondy, brokery a další účastníky tohoto trhu. Tito tržní aktéři sledují na forexu různé zájmy jako je zajišťování, směna měn nebo realizace zisku prostřednictvím spekulace.

Forex vděčí za svou existenci principu pohyblivého měnového kurzu, který byl přijat po desetiletích režimu fixního směnného kurzu diktovaného systémem Bretton-Woods. Díky pohyblivým měnovým kurzům a obchodování s měnami je směnný kurz pro jakoukoli měnu na světě určován tím, kolik bylo prodáno nebo zakoupeno, tj. Poptávkou a nabídkou měny.

Například americký obchodník dováží zboží z Německa placením eur, zatímco jeho příjem se odráží v amerických dolarech. Tato jednoduchá operace směnárny je přesně to, co pohání světový devizový trh a vzhledem k počtu takových operací prováděných denně si můžete snadno představit, jak aktivní a obrovský je Forex trh. Podle současných odhadů se celková denní částka operací Forex pohybuje kolem 5 bilionů USD a každá operace buy-sell má svůj vliv na směnný kurz každé měny na trhu Forex.

Historie forexu

Historii forexu v nynější podobě je možné vysledovat již v 70. letech minulého století. V roce 1973 se začalo obchodovat na OTC (over the counter) měnovém trhu. K velkému rozvoji forexového obchodování došlo ke konci devadesátých let, kdy se tento měnový trh otevřel velkému množství drobných obchodníků. V posledních letech si forex získal oblibu hlavně pro svou vysokou likviditu a možností obchodovat 5 dní v týdnu a 24 hodin denně.

Hlavní účastníci forex trhu

Nejvýznamnější účastníci měnového trhu jsou banky, makléři a zákazníci. Banky představují hlavní obchodníky na forexu. Jde o banky různé velikosti a formy organizace. Specifickou kategorii tvoří centrální banky jednotlivých vlád, které můžou prostřednictvím měnových opatření ovlivňovat různé měny.

Pro zákazníky bank je hlavní úlohou na trhu nákup zahraniční měny na zaplacení faktur ze zahraničí nebo samotný nákup. Dále se na forexu pohybují spekulanti různé velikosti. Tito tržní aktéři používají forex k uskutečňování profitu ze svých spekulací. Forex brokeři pak zprostředkovávají obchod na forexu širokým vrstvám obchodníků.

Následující tabulka shrnuje některé z hlavních výhod a nevýhod forexového obchodování:

Výhody Forex obchodování Nevýhody Forex obchodování
1. Likvidita: Vysoká likvidita umožňuje snadný vstup a výstup z pozic. 1. Riziko ztráty: Forex je rizikový trh a může vést k významným ztrátám.
2. Dostupnost: Forex je dostupný 24/5, což umožňuje obchodovat kdykoli. 2. Vysoká volatilita: Trh může být velmi volatilní, což zvyšuje riziko.
3. Možnost zisku v obou směrech: Lze profitovat jak z růstu, tak poklesu cen. 3. Potřeba vzdělání: Úspěšné obchodování vyžaduje znalosti a dovednosti.
4. Pákový efekt: Možnost obchodovat s větším objemem díky páce. 4. Riziko pákového efektu: Páka může zvýšit ztráty stejně jako zisky.
5. Různorodost měnových párů: Široký výběr měnových párů pro obchodování. 5. Psychologický tlak: Emoce mohou ovlivňovat rozhodování obchodníků.
6. Flexibilita: Možnost přizpůsobit obchodní strategii podle preferencí. 6. Brokerovské poplatky: Brokeri mohou účtovat poplatky a spread.
7. Nízké počáteční vklady: Některé brokery umožňují obchodování s malými vklady. 7. Globální události: Politické a ekonomické události mohou rychle ovlivnit trh.
8. Možnost hedgingu: Lze využít k zajištění portfolia. 8. Neustálá monitorace: Trh vyžaduje neustálý dohled a analýzu.

Jak Probíhá obchodování na Forexu ?

Obchodování na forexu probíhá v reálném čase, kdy se prodávají a nakupují jednotlivé měny, které se obchodují v měnových párech . Kurz je vždy uváděn za jednu jednotku první uváděny měny (tzv. Měna základní) vůči druhé měně v páru (tzv. Měna křížová ). Např. kurz EUR / USD 1,4916 znamená, že 1 EUR má hodnotu 1,4916 USD.

Princip obchodování spočívá v tom, že souběžně nakupujete jednu měnu a prodáváte druhou měnu. Za nákup první měny platíte prodanou měnou. Na forexovém trhu můžete spekulovat nejen na vzestup kurzu, ale také jednoduše i na jeho pokles.

Co je spread ?

Spread je rozdíl mezi nejlepší nabídkou (kurz, za který může investor koupit) a poptávkou (kurz, za který může prodat ) a je nákladem investora. Je vyjádřením pohybu, o který musí jít kurz příznivým směrem, než začne být obchod ziskový.

Například: Pokud nakoupíte EUR za USD při kurzu 1,47365, obratem byste ho byli schopni ihned prodat za kurz 1,47341 . Rozdíl činí 0,00024 a jelikož se spread uvádí v desetitisícinách, spread činí v tomto případě 2,4.

Fixní vs. Variabilní spready na forex trhu

Finanční páka a zajištění

Velkou výhodou a zároveň i rizikem při obchodování na Forexovém trhu je tzv. Pákový efekt (leverage), který může mnohonásobně zvýšit vaše zisky ale také ztráty a umožňuje dostupnost obchodování i pro investory s nižším vstupním kapitálemFinanční páka tak umožňuje dosahovat se stejným kapitálem vyšších zisků a současně využívat menších pohybů kurzu.

Jejím použitím se ale zvyšuje podstupované riziko. Například při investici 2 000 USD můžete obchodovat s objemem až 100 000 USD (2 000 USD x páka 50 = 100 000 USD). Jelikož se měnové páry standardně obchodují v tzv. Lotech, při využití marže tak postačí pro otevření pozice pouze 200 jednotek dané měny.

Velikost kontraktu

Pip“ hodnota je spojena s každým lotem přesnými výpočty a zisk / ztráta na pozici jsou automaticky převedeny do měny na daném účtu. Např. na účtu v EUR bude vykázán zisk / ztráta generovaný / av EUR, ať už se jedná o jakýkoliv instrument. Velikost lotu je pro všechny indexy ve skutečnosti 1 kontrakt (např. 1 US 30, 1 UK 100, atd.).

U většiny indexů je stanovené minimální zobchodované množství (počet kontraktů) na 1. Pouze u indexu Nikkei JPN 225 je minimální množství 100 kontraktů a hongkongského indexu HKG 33 je minimální množství stanoveno na 10 kontraktů. CENA pipů / tick po provedení zisku / ztráty na účet v dané měně odpovídá hodnota pipu jednotlivým produktům.

Pokud je účet denominovaný v USD, pak zisk / ztráta bude vypočten / av USD. Cena pipu tak bude zohledněna kurzem konverze, který v tomto případě bude GPB / USD. Pokud by byl kurz GBP / USD 1,6400, pak cena pipu bude 1,6400 pomocí které se promění všechny zisky / ztráty při obchodování s indexem UK 100 na USD.

Například: Pro Dow Jones Mini Futures kontrakt (výchozí futures kontrakt pro index US 30), činí hodnota 1 bodu 1 USD. Pro CFD index US 30 je 1 pip hodnocen 1 USD. Minimální zobchodované množství je 1 kontrakt, tedy hodnota pipu bude 1,00 násobeny minimálním zobchodovaným množstvím, tedy 1.

Obchodní hodiny na Forexu

Forex trading – S čím se na Forexu obchoduje?

Forex trading v češtině se nazývá „obchodování na forexu“ nebo také „forexové obchodování“. Je to proces nákupu a prodeje měn na trhu s cizími měnami, známém jako forexový trh. Tento trh je největším a nejlikvidnějším finančním trhem na světě. Forex je nejlikvidnější trh na světě a nemá vlastní burzu – mimoburzovní trh, neboli Over the Counter.

Vzhledem k jeho každodenním objemům se Forex stává největším finančním trhem na světě. Odhadem se jedná o transakce v objemu 2-5 bilionů amerických dolarů.

V největším objemu se na Forexu obchoduje s americkým dolarem, eurem, britskou librou, japonským jenem, kanadským dolarem, švýcarským frankem, novozélandským a australským dolarem.

Z celkového součtu všech objemů, které se na Forexu provádí, patří přibližně 15 % z nich korporacím a vládám, které nakupují a prodávají služby a zboží v zahraničí. Zbývajících 85 % obchodů znamenají investice s cílem dosažení zisku díky pohybu kurzů měn.

Pro Forex (devizový trh) je specifické obchodování po 24 hodin denně (mimo víkendů). Účastnici forexového trhu světového formátu zakládají své pobočky po celém světě – finančními centry se stávají především čtyři velkoměsta – Londýn, New York, Tokio a Hong Kong.

S měnami se na Forexu obchoduje za momentálních spotových podmínek, u forwardů podle předpokládaných budoucích podmínek (za forwardové kurzy) a využívají se také futures kontrakty. Podle cen z Forexu se uzavírají pozice z opcí a vyrovnávají se podle nich výsledky z kurzové části měnových swapů (buď celkově, nebo rozdílně).

Forex obchodování může provádět každý člověk, který splňuje minimální kapitálové požadavky od brokera. Výdělek zde spočívá v profitování na pohybech mezi měnami.

Forex trading lze provádět z domova pomocí internetového připojení. K začátku obchodování na forexu stačí počáteční suma ve výši několika set dolarů a stáhnutí obchodního software, který poskytne forex broker.

Jak funguje FOREX?

Jednoduše řečeno,  obchodování s měnou je akt nákupu nebo prodeje měny dané země s měnou jiné země. Devizový trh nebo Forex je obchodním prostředím pro takové operace. Měnové obchodování představuje obrovské možnosti spekulací, kvůli jeho vysoce volatilní povaze, vysoké likviditě, velkému počtu hráčů, celosvětové přítomnosti a obrovskému množství peněz obchodovaných na denní bázi.

Odhaduje se, že denní obchodování na Forexu činí 5 bilionů dolarů, takže takové obchodování na burze, jako je NYSE, se stydí svými 50-60 miliardami dolarů.

A co je na obchodování s měnou opravdu důležité a zajímavé, je skutečnost, že se ho může účastnit kdokoli, ať už jde o banku, korporaci, makléřskou agenturu nebo dokonce o jednotlivce.

V zásadě je obchodování na forexu spekulace, protože celý princip je založen na velmi kolísavé povaze směnných kurzů měn. Každá měna, která je otevřeně obchodována na forexovém trhu, má pohyblivý směnný kurz vůči jiným měnám, který je ve velmi krátkém časovém období ovlivněn velkým množstvím faktorů.

Příklad obchodu na Forexu s pákou 1:30

Pro vytvoření příkladu obchodu na Forexu s pákou 1:30 a 10% rizikem kapitálu nejprve vysvětlíme klíčové pojmy a poté představíme dva scénáře: jeden s pozitivním výsledkem (ziskový obchod) a druhý s negativním výsledkem (ztrátový obchod).

Klíčové pojmy:

■ Páka 1:30 znamená, že za každý dolar vloženého kapitálu může obchodník ovládat pozici v hodnotě až 30 dolarů.

■ 10% riziko kapitálu znamená, že obchodník je ochoten riskovat 10% svého celkového kapitálu na jednom obchodu.

Předpoklady:

■ Kapitál obchodníka: 1000 USD.

■ Riziko na obchod: 10% z 1000 USD = 100 USD.

■ Páka: 1:30.

Příklad 1: Ziskový obchod

 1. Otevření pozice: Obchodník otevírá pozici v hodnotě 30 000 USD na měnovém páru EUR/USD při kurzu 1.1000, využívajíc páku 1:30. To znamená, že používá 1000 USD vlastního kapitálu pro ovládání této pozice.
 2. Cílová cena pro zisk: Obchodník stanoví cílovou prodejní cenu na 1.1050.
 3. Vývoj na trhu: EUR/USD stoupne na 1.1050, a obchodník svou pozici zavře.
 4. Výpočet zisku:
  • Rozdíl v kurzech je 0.0050 (1.1050 – 1.1000).
  • Na každých 10 000 USD pozice to představuje zisk 50 USD (10 000 * 0.0050).
  • Celkový zisk tedy činí 150 USD (3 * 50 USD), protože celková pozice byla 30 000 USD.
 5. Procentní návratnost: Zisk 150 USD představuje 15% návratnost vzhledem k vloženému kapitálu 1000 USD.

Příklad 2: Ztrátový obchod

 1. Otevření pozice: Stejně jako v příkladu 1, obchodník otevírá pozici v hodnotě 30 000 USD na měnovém páru EUR/USD při kurzu 1.1000.
 2. Stop-Loss: Obchodník nastaví stop-loss na 1.0950, což odráží jeho ochotu riskovat 10% kapitálu, tj. 100 USD.
 3. Vývoj na trhu: EUR/USD klesne na 1.0950, a obchodník svou pozici zavře.
 4. Výpočet ztráty:
  • Rozdíl v kurzech je 0.0050 (1.1000 – 1.0950).
  • Na každých 10 000 USD pozice to představuje ztrátu 50 USD (10 000 * 0.0050).
  • Celková ztráta tedy činí 150 USD (3 * 50 USD), protože celková pozice byla 30 000 USD.
 5. Procentní ztráta: Ztráta 150 USD představuje 15% ztrátu vzhledem k vloženému kapitálu 1000 USD, což je více než plánované riziko 10% kvůli dodatečným nákladům spojeným s pákovým obchodováním.

V obou příkladech je důležité si uvědomit, že použití páky zvyšuje potenciální zisky i ztráty. Obchodníci by měli být velmi opatrní při používání páky a měli by pečlivě řídit své riziko.

Forex ovlivňuje globální trh

Směnné kurzy měny mohou ovlivnit různé typy událostí, jako jsou hospodářské, finanční, politické, sociální nebo dokonce environmentální. Například sociální nepokoje v Rusku mohou být interpretovány jako známka politické a ekonomické nestability, a tak ruský rubl směnný kurz klesá proti jiným měnám.

Finanční operace a obchodní toky ovlivňují také směnné kurzy, protože to byly počáteční faktory vedoucí k vytvoření samotného Forexu. Například výrobce počítačů se sídlem v USA musí dovážet určité komponenty z Japonska, takže si budou muset vyměnit americké dolary za japonské jeny, čímž vytvoří poptávku po JPY a nabídku za USD.

Tato finanční operace prováděná bankami příslušných zemí bude prováděna prostřednictvím mezibankovního měnového trhu, který je nedílnou součástí Forexu, a ovlivní směnný kurz JPY / USD pro celý trh. A protože k tomu dojde během několika minut, změna sazeb tak vytvoří možnost spekulativních akcí pro velké množství obchodníků po celém světě, kteří nakupují nebo prodávají JPY a USD.

jak obchodovat na forexu?

Na forexu dochází k obchodování s měnovými páry. Základem veškerého obchodování je americký dolar. Hlavní měnové páry jsou EUR/USD, GBP/USD a USD/JPY.

Měny se tradičně obchodují v párech na Forexu, což znamená, že můžete koupit nebo prodat danou částku jedné měny přes druhou. Je to přirozené, že menší výkyvy jsou často běžnější. Což nás vede k otázkám, jak je možné obchodovat s měnami zajímavými pro obchodníky, kteří mají tolik peněz, aby za takové malé výkyvy vydělali nějaké peníze.

Zde přicházejí na řadu samotní brokeři – makléřské platformy. Forex brokeři jsou zprostředkujícími hráči na devizovém trhu. Brokeři využívají ve svých platformách tkz. finanční páku, ze kterou můžete obchodovat několika násobě větší pozice, než jen s vaším vlastním vkladem, pák je v současné době až 1:30, takže si představte že s vaším kapitálem například 300 EURO, obchodujete na forexu s 9000 Euro.

V rámci toho se obchodování s měnami stalo velmi atraktivním trhem pro všechny obchodníky bez ohledu na to, s jakými penězi si můžete dovolit obchodovat.

Spread a poplatky na Forexu

Na forex trhu existuje tkz rozpětí nabídky / nabídky – spread. Toto rozpětí představuje rozdíl mezi požadovanou cenou a nabídkovou cenou. Na velkoobchodním trhu může být cenový rozdíl poměrně malý, ale někteří brokeři mohou nabízet různou velikost spreadu, nebo tkz. pohyblivý spread, který se mění celý obchodní den na základě volatility jednotlivých měnových párů.

Jak začít obchodovat na forexu

Pokud jste nikdy nezkoušeli online obchodování, může to určitě vypadat jako velmi sofistikovaný druh činnosti, který je schopen pouze odborník. Jakmile se však dozvíte o základech tohoto procesu, tak na tom není nic složitého. Vše, co je ze začátku potřeba, je nějaký čas, oddanost, příprava, školení a touha naučit se něco nového.Podívejme se tedy na hlavní kroky obchodování Forexu.

Obchodní platforma

Nejdůležitějším aspektem je nalezení spolehlivé obchodní platformy. Existuje mnoho obchodních platforem všech velikostí a regionálních zastoupení, z nichž mnohé nabízejí své služby v mezinárodním měřítku.

Nalezení správného brokera může být zdlouhavý úkol, ale naštěstí existuje mnoho zkušených obchodníků, kteří mohou danou platformu doporučit. Přečtěte si recenze, seznamte se s podmínkami a detaily, jako je pákový efekt a minimální vklad pro danou platformu. To, co opravdu chcete, je získat co nejvyšší pákový efekt s placením nejnižších poplatků a přiměřeným vkladovým limitem.

Existují však i jiné věci, jako je obchodní software, spolehlivost, zákaznický servis a další aspekty, které charakterizují obchodní platformu.

Obchodní platforma na Forex

Využití demo účtu

Jakmile najdete dobrou a spolehlivou brokerskou platformu, budete samozřejmě chtít začít obchodovat skutečné peníze. Většina odborníků však doporučuje absolvovat intenzivní školení pomocí demo účtu.

Demo účet vám poskytne všechny možnosti, které nabízí obchodní platforma, včetně aktualizací směnného kurzu v reálném čase, kromě toho, máte k dispozici i virtuální peníze pro vyzkoušení obchodování.

Obchodování prostřednictvím demo účtu je klíčovou fází zkušeností každého obchodníka, protože poskytuje skutečné pochopení toho, jak může se může forex trh vyvíjet, jak mohou kolísat sazby a jaké nástroje existují pro řízení vašich rizik a výpočet trendů, aby bylo možné přijímat obchodní rozhodnutí. Uvědomíte si vysoce nestabilní povahu trhu a pochopíte rozsah s tím spojeného rizika, když nesprávné rozhodnutí může mít za následek značné ztráty. Pouze když se vám podaří vydělat virtuální peníze na vašem demo účtu, je na čase přejít na skutečný účet.

Risk a Diverzifikace

Je zapotřebí mít na paměti, že stejně tak, jako lze peníze na Forexu vydělat, lze je také ztratit, proto je nutné při vlastním obchodování plně rozumět risku a správě peněz. Zároveň je potřeba počítat s tím, že každý systém a obchodník má i své ztrátové obchody.

Zde na webu uvádím ověřené strategie s dlouhodobou profitabilní historií. Tyto strategie se dělí jak podle risku a výnosu, tak i podle společnosti která danou strategii poskytuje.

V těchto strategiích se vždy nastavuje výše maximálního rizika na Váš účet, tudíž přesně víte, kolik můžete maximálně ztratit z vložené částky.

Na základě tohoto můžete diverzifikovat Vaše portfolio, neboli rozložit kapitál do více strategií, čímž snížíte celkové riziko investice a zároveň tak posílíte stabilitu jejího zhodnocení.

Lze být na Forexu úspěšný

Online obchodování prostřednictvím Forexu se většinou nijak neliší od obchodování na virtuálním účtu. Jediný rozdíl je v tom, že obchodujete s vlastními skutečnými penězi a jakákoli transakce vede ke skutečnému zisku nebo ztrátě.

To je důvod, proč jsou přísné techniky řízení rizik, jako je plánování obchodu, trpělivost, nezbytné, pokud chcete být úspěšní a minimalizovat svá rizika jako obchodník. Pokud se vám to podaří a naučíte se, jak správně obchodovat, obchodování na Forexu se pro vás může stát nemalým zdrojem příjmů.

A ani nebudete muset být neustále ve svém počítači, protože existuje několik nástrojů, které vám umožní naplánovat vaše obchody nebo nastavit spouštěče pro nákup nebo prodej dané částky měny dle jejího aktuálního kurzu. Je to určitě způsob, o kterém většina lidí sní. Nicméně jsou zde také velká rizika, které musíte mít neustále na paměti, pokud chcete být v obchodování více než dobří.

Forex a srovnání s dalšími finačními trhy

Forex se ve srovnání s ostatními finančními trhy odlišuje nejvíce svou obrovskou likviditou. Jeho průměrný denní obrat činí asi 4 bilióny dolarů a je geograficky rozdělený podle světových finančních center, takže je na něm možné obchodovat 24 hodin denně s neustálými investičními příležitostmi.

Forex, na rozdíl od akciových a komoditních trhů, nemá žádné centrální místo a obchody jsou zprostředkovávané pomocí výpočetních moderních technologií a vytváří globální síť propojenou mezi hlavními hráči na trhu.

Hlavními hráči jsou pak banky, pojišťovny, fondy, mezinárodní korporace a brokerské společnosti jejíchž cílem je na tomto trhu vytvořit čistý zisk nebo ochránit svůj kapitál proti znehodnocení vlivem jiných měn.

Jen minimum finančních operací probíhajících na forexu je zajišťováno vládami a společnostmi z důvodu prodeje zboží a služeb. Zbytek, tedy asi 70 – 90% likvidity není nic jiného než čistá spekulace na vývoj kurzu. Toto je zároveň důvod proč na trhu fungují tak dobře cenové formace a technická analýza, která tvoří základní stavební kámen této spekulace.

Forex má tedy několik specifických vlastností, které jsou pro něj charakteristické:

Vlastnosti Popis
Nepřekonatelná likvidita Záruka, že můžete nakoupit nebo prodat jakékoli množství měny v reálném čase.
Neustálé investiční příležitosti Trh je aktivní 24 hodin denně a nové obchodní příležitosti se objevují každou minutu.
Možnost vydělat na vzestupu i poklesu Forex umožňuje zisky jak při růstu, tak při poklesu hodnoty měn.
Pákový efekt Možnost obchodovat s vyšším objemem, než je váš kapitál díky finanční páce.
Menší počáteční vklad Některé brokerské společnosti umožňují začít s obchodováním i s nízkým počátečním vkladem.

Tato tabulka shrnuje některé z hlavních výhod forex obchodování. Je důležité si však uvědomit, že s těmito výhodami přichází i rizika, a proto je důležité pečlivě zvažovat a plánovat své investice na forexovém trhu.

jak danit výdělky z forexu?

V České republice platí zdanění zisků z forexového obchodování podle daňového zákona. Daňové předpisy a povinnosti mohou být komplikované, a proto je vhodné konzultovat vaši konkrétní situaci s daňovým poradcem nebo právním expertem, který má znalost v oblasti daní. Oni vám mohou poskytnout konkrétní rady ohledně daní a pomoci vám plánovat vaše finanční transakce tak, aby byly co nejvýhodnější z hlediska daní.

Zde jsou základní informace o tom, jak danit zisky z forexu v České republice:

Zdanitelné příjmy Zisky z forexového obchodování jsou považovány za kapitálové příjmy. To zahrnuje zisky z obchodů s cizími měnami, komoditami a dalšími finančními deriváty.
Daňová sazba V České republice je sazba daně z kapitálových příjmů stanovena na 15 %. Tato sazba se může měnit v závislosti na legislativních změnách, takže je vhodné zkontrolovat aktuální sazby daně.
Daňová povinnost Pokud dosáhnete zisků z forexového obchodování, musíte tyto příjmy deklarovat ve svém daňovém přiznání. Daňové přiznání se obvykle podává do konce března následujícího roku, ve kterém byly zisky dosaženy.
Daňové ztráty Pokud utrpíte ztráty při forexovém obchodování, můžete tyto ztráty využít k snížení svého zdanitelného příjmu. Je důležité uchovávat přesné záznamy o všech obchodech a transakcích, abyste mohli uplatnit ztrátu u daní.

Závěr s shrnutí

Forex není jednoduchý. Jde složitý a rizikový trh, na kterém můžete dosáhnout výnosu, ale také utrpět ztráty. Je klíčové mít pečlivou strategii, odborné vzdělání a dobrou znalost trhu, abyste maximalizovali svou šanci na úspěch. Důraz na rizikový management, sledování trhu jsou rovněž klíčové prvky úspěšného obchodování.

Pokud se chystáte začít obchodovat na forexu, je nutné nejdříve získat vzdělání, konzultovat svou strategii na fórech a být připraven na možnost ztrát. Forexové obchodování je  náročné a vyžaduje disciplínu a trpělivost.

1. 5. 2024 0 275
Pokud se chcete dozvědět více o regulaci online obchodování a investování, podívejte se na náš seznam finančních regulátorů ...
25. 2. 2024 0 554
Obchodování na Forexu, neboli na trhu s cizími měnami, je mezi investory velmi populární díky řadě unikátních výhod, ...
25. 2. 2024 0 411
Jak úspěšně obchodovat na trzích Forex, s komoditami, akciemi a CFD? Tato otázka rezonuje mezi mnoha tradery, přičemž ...
25. 2. 2024 0 540
Před vstupem na reálný trh je nutno uvědomit si veškerá rizika obsažená v obchodování s cizí měnou. Je ...
1. 1. 2024 0 444
Rok 2024 začíná s důrazem na důležité ekonomické ukazatele. Rozhodnutí Federálního rezervního systému (FedEWatch), Indexy nákupních manažerů (PMI) ...
29. 12. 2023 0 341
Pokyn Take Profit“ (TP) je předvolení příkaz pro automatické uzavření obchodních pozic s cílem realizovat zisk. Tento mechanismus ...
28. 12. 2023 0 335
Breakout je strategie vhodná pro pokročilé Daytradery. Svět rychlých a promyšlených rozhodnutí, má v sobě neodmyslitelně zakódované obchodování ...
22. 12. 2023 0 358
V dnešní době se objevují nové příležitosti pro obchodování na akciových a dalších trzích, i když člověk nemá ...
22. 12. 2023 0 85862
Investiční semináře a webináře zdarma představují vynikající příležitost pro každého, kdo se zajímá o obchodování na burze a ...
30. 11. 2023 0 884
Forexoví brokeři hledají neustále nové metody pro přilákání obchodníků. Intenzivní konkurence je vede k tomu, aby svým klientům ...
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz