Býčí a medvědí trh

Obchodníci, kteří nakupují když jde trh nahoru se nazývají „bulls – býci“ a trh samotný se nazývá „bull market – býčí trh“ a opačně, když trh jde dolů obchodníci jsou „bears – medvědi“ a samotný trend je „bear market – medvědí trh“. Proč to tak je není úplně jasné, ale existuje několik teorií.

Jedna teorie, tvrdí, že názvy jsou odvozeny od charakteristického chování těchto zvířat. Býci jsou odvážní a rádi útočí vpřed zatímco medvědi jsou uvážlivý a pohybují se s opatrností. Toto pojmenování nabylo takovou poularitu, že na Wall Street existuje i bronzová socha znázorňující útočícího býka.

Z historie víme, že Wall Street je anglický název holandského „da Waal ztrát“. Jméno ulice asi bylo odvozeno od Zeminové stěny na severní hranici Nového Amsterdamu, jak se ta usedlost tehdy nazývala.

Ke konci 17 století se na určitých místech ulice začali shromažďovat místní prodavači a obchodníci, kteří začali obchodovat n aukcích s obligacemi, což dalo základ k tomu aby se ulice později stala finančním distriktem USA.

Co je to medvědí trh?

Medvědí trh (Bear Market) je termín, který používají obchodníci s akciemi pro označení tzv. „pesimistického trhu“. Na rozdíl od růstu se za pesimistický trh považuje proces, kdy akcie a jiné cenné papíry přímo klesají nebo zaostávají. Na takzvaném „medvědím trhu“ se mnoho významných investorů bojí nebo váhá s dalšími investicemi. Hlavním důvodem je to, že investoři vědí, že se jim tak či onak nebude dařit.

Medvědí trh je často ztotožňován s negativním sentimentem. Negativní sentiment obvykle znamená, že ekonomika nefunguje dobře a že většina investorů není ochotna utrácet své peníze za nové investice. V období medvědího trhu se neoblíbené i známé společnosti snaží provádět různé kroky, jen aby udržely své společnosti nad vodou, protože v opačném případě mohou zkrachovat.

Je však také důležité mít na paměti, že i když ceny akcií na pesimistickém trhu drasticky klesají, stále je možné profitovat, zejména při dlouhodobých investicích.

Mnoho společností se z medvědího trhu vzpamatuje a v následujících letech bude vykazovat rekordní zisky a ceny akcií půjdou výrazně nahoru. V několika málo případech však může být nákup akcií, když jsou ceny velmi nízké, někdy riskantní. I když existuje mnoho případů, které dokazují, že nákup akcií v tomto období je poměrně výhodný, pokud se dokážete vypořádat s ekonomickými problémy, které vás mohou později potkat.

Co je to býčí trh?

Býčí trh (Bull market) je termín, který se používá k popisu nebo vyjádření optimistického a rostoucího trhu. Na býčím trhu ceny akcií a cenných papírů neustále rostou. V období býčího trhu je mnoho významných investorů povzbuzováno k dalším investicím. Důvod je velmi jednoduchý, investoři jsou si velmi jisti, že díky trendu expanze a růstu celého trhu budou moci ze svých nových investic dosáhnout přiměřených zisků.

Na rozdíl od medvědího trhu, ekonomika funguje dobře a že většina investorů je ochotna utratit své těžce vydělané peníze za investice. Během trhu se také začíná dařit mnoha méně populárním společnostem.

Nemyslete si však, že takový trh je jistou zárukou úspěchu; vždy je nutné mít na paměti, že akciový trh je velmi složitý a volatilní, a je tedy možné, že může bez varování poklesnout nebo snížit svou hodnotu.

Hranice mezi medvědími a býčími trhy

Svět obchodu je velmi složitý, jak se může zdát. Pokud tedy posloucháte zprávy týkající se obchodu nebo financí, uslyšíte řadu zvláštních nebo neobvyklých výrazů, které odborníci používají k ilustraci různých činností, k nimž dochází na akciovém trhu. A nejčastěji se můžete setkat s nejvíce matoucími výrazy „medvědí trh“ a „býčí trh“. Tyto dva pojmy jsou v oblasti trhu velmi důležité a je nutné, abyste se s těmito pojmy seznámili, pokud chcete být v tomto oboru úspěšní.

Býčí a medvědí trendy

Pokud si vezmeme graf ledajakého finančního instrumentu v určitém čase, tak zjistíme, že velmi často se cena ubírá určitým směrem a to buď stoupá nahoruklesá dolů, nebo se pohybuje horizontálně bokem (do strany). Tento směr, který cena nabude v určitém časovém rámci se nazývá „trend“.

Podobné:   Podle čeho kupuje Warren Buffett akcie? Indikátory výběru

Základní úkol obchodníka, který používá technickou analýzu při nakupování a obchodování s cennými papíry, forexu atd je identifikace tohoto trendu. Tedy při trendu rozlišujeme 3 pohyby cen:

▶ 1. Cena jde nahoru (angl. „Uptrend“) – toto je období kdy většina obchodníků a investorů nakupuje cenniny s cílem, že je prodají když cena dosáhne jejich předem stanovenou hodnotu. Wall Street má speciální označení pro tento druh investorů a obchodníků – „bulls“ (býci). Trh, který se pohybuje nahoru se nazývá býčí trh (angl. Bull market)

▶ 2. Cena jde dolů (angl. „Downtrend“) – toto období se vyznačuje klesáním ceny a poskytuje příležitost pro ty, kteří se specializují na získání profitu spekulováním, že cena půjde ještě níže. Wall Street má označuje tento druh investorů a obchodníků menom- „bears“ (medvědi). Trh, který se pohybuje dolů se nazývá medvědí trh (angl. Bear market).

▶ 3. Cena jde horizontální-bokem (angl. „Sideways“) – toto je období, kdy v obchodování nepřevládají býci ani medvědi.

Co je Dow Theory?

Zajímá vás co je Dowova teorie a jak ji využít při určování trendu?

Podívejme se na základní poznatky, kterými se technická analýza vyznačuje:

  • Ceny se nejčastěji pohybují v trendech
  • Trendy mohou identifikovat pomocí vzorů, které se opakují a vyznačují se podpůrnými a odpornými trendovými čarami (anglicky „trendlines“).
  • Primární trendy (které trvají často měsíce a roky) jsou vyplněny ze sekundárních pohybů (které trvají týdny až měsíce) v opačném směru k primárnímu trendu (používaný anglický název pro sekundární trendy je „retracements“).
  • Trendy existují až do doby, než nastane nějaká událost, která je zruší.

Tento souhrn základních pozorování se často nazývá „Dow Theory“. Charles Dow byl zakladatele americké finanční firmy Dow Jones & Company.

Podívejme si základní poznatky, jimiž se technická analýza vyznačuje:

→ Ceny finančních instrumentů se nejčastěji pohybují v trendech

→ Trendy může identifikovat pomocí vzorů, které se opakují a které se vyznačují podpůrnými a odpornými trendovými čarami (angl. „Trendline“).

→ Primarní trendy (které často trvají měsíce a roky), jsou prodchnuté sekundárními pohyby (tyto trvají týdnů až měsíců) v opačném směru ke primárního trendu (zažitý anglický název pro sekundární trendy je „retracements“).

→ Trendy existují, dokud nenastane nějaká událost, která je zruší.

Tento souhrn základních pozorování se často nazývá „Dow Theory“. Charles Dow byl zakladatel americké finanční firmy Dow Jones & Company.

Závěr

Z dosud uvedeného víme, že důležitým aspektem technické analýzy je soustředění se na cenu instrumentů. Ceny instrumentů jsou takto výsledkem kolektivního rozhodnutí, které provedli kupující i prodávající. Podle technické analýzy, ceny zahrnují všechny známé informace a předpoklady o patřičných instrumentech, přičemž ceny se mění podle toho jaké nové informace jsou k dispozici pro obchodníky a investory.

Je třeba si uvědomit, že cena za kterou se instrument prodává je často odlišná od její skutečné hodnoty, která je založena na ekonomických výsledcích patřičné společnosti. Pro zjištění skutečné hodnoty instrumentů nám slouží právě „Fundamentální analýza„. Technické a fundametálné analýzy se vzájemně prolínají a často je používají oba druhy investorů a obchodníků – technici i fundamentalisté.

Krpenský Martin
Ověření brokeři na akcie, ETF, Krypto i Forex
Reálné akcie a kryptoměny. Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
51% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF. Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
Neomezený demo účet. Žádné poplatky za výběr nebo vklad. Upozornění na pohyby ceny i formou SMS. Česká podpora na online chatu.
4.0
80% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz