14 Akcií, které vyplácejí měsíční dividendu

Měsíční dividendové akcie poskytují investorům možnost pravidelně generovat pasivní příjem. Tento typ společností je zvláště výhodný pro ty, kteří potřebují příjmy na pravidelné měsíční výdaje, protože jim umožňuje vyrovnat tyto náklady příjmem z dividend. Tato investiční strategie je zejména vhodná pro konzervativní investory.

Zde je seznam některých firem, které pravidelně vyplácejí měsíční dividendy, což jsou podíly zisku společnosti, a tedy poskytují investory, kteří vlastní tyto akcie, pravidelný dividendový výnos každý měsíc. Některé z těchto firem jsou například:

  1. Realty Income Corporation (O) – Specializuje se na investice do nemovitostí.
  2. STAG Industrial Inc. (STAG) – Zaměřuje se na pronájem průmyslových nemovitostí.
  3. Main Street Capital Corporation (MAIN) – Poskytuje kapitál malým a středním podnikům.
  4. Pembina Pipeline Corporation (PBA) – Podniká v oblasti ropovodů a zpracování zemního plynu.
  5. EPR Properties (EPR) – Investuje do nemovitostí v oblasti zábavy a volného času.

Pro přehled o dalších akciích, které vyplácejí měsíční dividendy, můžete zjistit v následující přehledné tabulce. Jsou zde uvedeny také informace o výši dividendy a ročním procentuálním výnosu. Je však důležité si uvědomit, že vyplácení dividend z těchto společností nemusí být vždy zaručeno a může se měnit v závislosti na vývoji výkonosti společnosti a stavu finačního trhu. Proto byste měli brát tyto informace jako orientační a pamatovat si, že přítomnost měsíční dividendy u společnosti není samozřejmě indikátorem její kvality. Akcie v tabulce jsou řazeny dle tržní kapitalizace, po rozkliknutí přejdete na detail samotné akcie.

*V lednu 2023 se Pembina (PBA), populární kanadská společnost působící v oblasti energetických infrastruktur rozhodla, že přejde na čtvrtletní výplatu dividend.

Co zvážit, před investováním do akcií s měsíční výplatou dividend

Pasivní příjem získávaný prostřednictvím dividend a možnost stabilního toku příjmů se jeví jako atraktivní. Před investováním do měsíčních dividendových akcií je však důležité zvážit určité faktory.

1) Kontinuita dividend: Před investováním je důležité zhodnotit stabilitu vyplácení dividend. Měli byste se podívat na historii dividendových výplat společnosti a zjistit, zda byly vypláceny pravidelně a zda se v minulosti zvyšovaly, snižovaly nebo zůstávaly stabilní.

2) Finanční zdraví společnosti: Před investováním peněz do měsíčních dividendových akcií je důležité provést důkladnou analýzu jejího finančního stavu. Je důležité prozkoumat finanční výkazy a ujistit se, že společnost má stabilní a pravidelný příjem.

3) Dividendový výnos: Jedná se o procento, které představuje výplatu dividendy ve vztahu k ceně akcií. Je důležité porovnat dividendový výnos společnosti, kterou zvažujete, s jinými podobnými společnostmi ve stejném odvětví, abyste zjistili, zda je konkurenceschopná. Tímto porovnáním můžete posoudit, zda je dividendový výnos této společnosti srovnatelný s průměrným výnosem v odvětví.

4) Bude firma i růst: Prozkoumání vyhlídek na růst je důležité před investováním do akcií s měsíční výplatou dividend. Tento výzkum by měl zahrnovat hodnocení potenciálu růstu, který je spojen s těmito dividendovými akciemi. V případě, že společnost má silné vyhlídky na růst, je možné, že v budoucnu bude schopna zvýšit nebo jen udržet výplatu dividend.

Kde obchodovat
Reálné akcie a ETF
Nízké poplatky
Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4,5 rating
4.5
80% CFDs účtů je ztrátových

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© Copyright 2023 ForexSrovnávač.cz