Zisk na akcii EPS – Earning per share

Zisk na akcii (EPS – earning per share) je podíl čistého příjmu společnosti za posledních 12 měsíců, přepočtený na jednu akcii podniku. Například společnost má čistý příjem 2 miliony USD a jsou vydány 2 miliony kusů akcií. Zisk na akcii je 2 mil. USD/2 mil. ks, tedy 1.00 USD.

Tento ukazatel je pro mnoho investorů základem při rozhodování, zda-li nakupovat nebo prodávat akcie. Pokud je takový výpočet kladný nazývá se právě zisk na akcii, zatímco záporné výsledky se označují jako ztráta na akcii. Ano i EPS může být záporné, není to nic neobvyklého

Výnos na akcii je pravděpodobně jeden z nejvýznamnějším fundamentálních ukazatelů pro fundamentální analýzu akcie. Vsadil bych se, že když se poprvé počítal nějaký ukazatel, byl to právě EPS. Odhaluje totiž to nejdůležitější, co investoři chtějí vědět. Kolik jim vydělá každá jejich akcie, tedy kolik dolarů firma vydělá na jednu její akci.

I když je EPS skutečně jedním z hlavních poměrových ukazatelů, nelze jej používat izolovaně. Jeho používání spolu s ostatními klíčovými ukazateli pomůže lépe pochopit, zda akcie, kterou investor analyzuje je spíše podhodnocená nebo nadhodnocená.

Jaké máme druhy EPS?

Mimo standardní report o EPS, máme ve světě akciových trhů několik dalších druhů EPS, mezi které patří například: GAAP EPS, Cash EPS nebo Book value EPS:

GAAP EPS

Podle GAAP (Účetních standardů přijímaných ve Spojených státech) může docházet ke zkreslení zisků společnosti. Jednou z příčin je generování příjmu prostřednictvím jednorázových plateb, které jsou podle GAAP klasifikovány jako provozní příjem. Tato situace většinou uměle zvyšuje zisk na akcii. Dalším faktorem je považování pravidelných výdajů za neobvyklé výdaje, což také může uměle zvýšit zisk na akcii.

Nerozdělený zisk na akcii – Retained EPS

Nerozdělený zisk na akcii představuje situaci, kdy si společnost ponechává svůj zisk namísto jeho rozdělení mezi akcionáře ve formě dividend. Někteří vlastníci firem využívají nerozdělený zisk na akcii k splácení existujících dluhů nebo jej rezervují pro budoucí potřeby.

Peněžní zisk – Cash EPS

Peněžní zisk na akcii je ukazatel, který poskytuje informace o finanční situaci dané společnosti. Tento ukazatel přesně vyjadřuje výši peněžních prostředků, které společnost získala. Je obtížné ovlivnit peněžní zisk na akcii, což znamená, že je méně náchylný k manipulaci.

Podobné:   Ukazatel Price to Sales (PS): Poměr aktuální ceny a tržeb na akcii

Účetní hodnota EPS – Book Value EPS

Účetní hodnota zisku na akcii slouží k výpočtu průměrného vlastního kapitálu, který připadá na každou akcii společnosti. Tato hodnota může být také použita k odhadu hodnoty podílu společnosti v případě její likvidace.

Průběžný zisk na akcii – Ongoing EPS 

Tento ukazatel se zakládá na běžném čistém příjmu a nezahrnuje příjmy, které jsou obvykle považovány za neobvyklé a jednorázové. Slouží k odhalení očekávaných příjmů z hlavních podnikatelských aktivit, ale není využíván k vyhodnocování skutečných příjmů společnosti.

Jak se počítá zisk na akcii

 • Vypočítává se jako – EPS = čistý zisk / celkový počet akcií v oběhu

  Zisk na akcii (EPS)

  Zisk na akcii (EPS)

Příklady výpočtů v praxi:

 1. Řekněme například, že společnost A má zisk 100 USD a 10 akcií v oběhu – zisk na akcii by byl:
  100/10 = 10 USD
 2. Řekněme, že společnost B má čistý zisk 200 USD a 100 akcií v oběhu. Zisk na akcii společnosti B by byl:
  200/100 = 2 USD

Společnost B má vyšší čistý zisk než společnost A, zisk na akcii společnosti A je mnohem vyšší. To pěkně ilustruje, proč je pro investory tak důležité pochopit a používat poměrové ukazatele. Umožňují proniknout přímo do toho, jak kvalitní může být investice do podniku.

S vlastním výpočtem poměru si investor nemusí příliš lámat hlavu, bezplatné stránky jako Yahoo Finance (a další) tyto poměry poskytují zdarma. Jde spíše o podstatu toho, co tato čísla znamenají a proč jsou tak důležitá.

Tento příklad také hezky zdůrazňuje další věc týkající se poměrových ukazatelů – jsou to srovnávací nástroje. Poměr vypočítaný izolovaně ve skutečnosti mnoho neřekne. Pouze porovnáním poměru se stejným poměrem u jiných společností nebo s průměry v odvětví poskytne více informací o samostatné akcii.

Krpenský Martin
Ověření brokeři na akcie, ETF, Krypto i Forex
Reálné akcie a kryptoměny. Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
51% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF. Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
Neomezený demo účet. Žádné poplatky za výběr nebo vklad. Upozornění na pohyby ceny i formou SMS. Česká podpora na online chatu.
4.0
80% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz