Akcie jako CFDs kontrakty s využitím Finanční páky

CFD na akcie je smlouva mezi investorem a CFD brokerem, která simuluje pohyb ceny určité akcie na finančním trhu. Při obchodování CFD na akcie nekupujete nebo neprodáváte skutečné akcie, ale pouze spekulujete na rozdíl mezi cenou akcie při otevření a uzavření obchodu.

CFD akcie je finanční derivát, který umožňuje obchodníkům spekulovat na pohyb ceny akcií bez nutnosti vlastnit přímo tyto akcie vlastnit. CFD akcie jsou velmi důležitým a hojně využívaným instrumentem při online obchodování. Přináší nám pákový efekt a flexibilitu.

V odborné terminologii jsou finančním derivátem, který se odvozuje od finančního nástroje daného podkladového aktiva – mimo akcie jim mohou být i komodity, měny, ale i akciový index, na který se váže. Cena CFDs akcie se určuje podle hodnoty podkladového aktiva, neboli zrcadlí pohyb jeho ceny.

Trader má pouze dvě možnosti:

  1. Vybere Long pozici: Pokud očekává růst ceny, otevřete long pozici CFD na akcii. Pokud cena stoupne, bude mít zisk. Naopak, pokud cena klesne, budete mít ztrátu.
  2. Vybere Short pozici: Pokud očekává pokles ceny, otevřete short pozici CFD na akcii. Pokud cena klesne, bude mít zisk. Naopak, pokud cena stoupne, budete mít ztrátu.

Důležitá výhoda CFD akcie je možnost profitovat na poklesu cen akcií (short obchody), možnost využít finanční páku (leverage) a nižší náklady na transakce ve srovnání s nákupem fyzických akcií. Nicméně CFD je spojeno s vysokým rizikem. Páka může zvýšit jak zisky, tak i ztráty, a může ztratit i celý kapitál.

Proč obchodovat s CFD akciemi?

Díky CFD se totiž můžete účastnit obchodování s cennými papíry a nemusít tyto aktiva přímo vlastnit. Obchodník může také použít značnou finanční páku a to až 1:5. Na druhé straně mince je samozřejmě možná i vysoká ztráta, které se dosahuje rovněž velmi snadno. Důležité tak je pamatovat při obchodování s CFD akciemi i na toto riziko.

CFD mohou vyhovovat těm obchodníkům, kteří se chtějí zabezpečit proti ztrátě z otevřených pozic akcií, nebo v druhém případě z vlastnictví jiných investičních nástrojů. Rovněž jsou CFD zajímavé pro ty, kteří spekulují na pokles či růst akcií při nějakých událostech.

Zajímavostí je, že CFD nejsou povoleny ve Spojených státech amerických. Mohou za to restrikce komise USSEC pro OTC (Over the Counter) finanční instrumenty.

Jak probíhá obchodování s CFD?

Pokud máte v plánu obchodovat s CFD, měli byste také znát průběh takového obchodování. U CFD obchodu se nesetkáte se standardními smluvními podmínkami. Každý poskytovatel si může vytvořit vlastní, přičemž podstatná část těchto podmínek je společná.

V prví fázi se tak zvaně obchod s určitým instrumentem otevírá mezi kupujícím a prodávajícím. Na základě toho se otevírá pozice instrumentu, kterou uzavřeme až zpětným obchodem. Důležité je si dát i pozor na to, zda instrument má nějakou časovou expiraci!. Aby došlo k uzavření pozice, je nutné nejdříve provést vyrovnání, neboli platbu mezi smluvními stranami (realizace zisku či ztráty).

Je nutné počítat také s možností přítomnosti poplatků u daného poskytovatele obchodování. Poskytovatel může inkasovat poplatky v podobě rozpětí nákup/prodej, provizí, nočních poplatků, ale rovněž i poplatků za správu účtu.

Aplikace Plus500 na CFDs akcie

Aplikace Plus500 na CFDs akcie

CFD jsou nabízeny prostřednictvím specializovaných CFD brokerů a každá společnost může nabízet odlišné podmínky, marže, poplatky a pákový efekt. Důkladně si přečtěte podmínky a požadavky společnosti, s kterou chcete obchodovat, a zvažte své znalosti, zkušenosti předtím, než začnete obchodovat CFD na akcie.

Sumarizace výhod CFD akcií

CFD akcie, neboli kontrakty na rozdíl, nabízejí řadu výhod ve srovnání s tradičním obchodováním s akciemi. Jednou z nejvýraznějších výhod je finanční páka, která umožňuje obchodníkům vstupovat do větších pozic, než by jejich vlastní kapitál normálně dovolil. To znamená, že i s menším množstvím peněz mohou obchodníci realizovat značné obchody.

Podobné:   Akcie zbrojařských firem

Dalším klíčovým aspektem obchodování CFD je schopnost spekulovat jak na růst, tak na pokles cen. To obchodníkům umožňuje využít tržních pohybů v obou směrech, což je v kontrastu s klasickým akciovým obchodováním, kde profit je závislý převážně na růstu cen.

CFD také rozšiřují spektrum obchodovatelných aktiv. Kromě akcií je možné obchodovat s širokou škálou instrumentů, jako jsou akciové indexy, komodity, měny a další, což dává obchodníkům přístup k rozmanitějším investičním možnostem.

Tento typ obchodování je často využíván pro krátkodobé spekulace a obchody, což je výhodné pro ty, kteří hledají rychlé a dynamické obchodní příležitosti.

Nakonec, vstupní kapitál pro obchodování CFD je obvykle nízký, často jen několik tisíc korun, což umožňuje širší přístup k obchodování i pro ty s menšími finančními prostředky. Tímto způsobem CFD zpřístupňují finanční trhy širšímu okruhu lidí, kteří by jinak nemohli obchodovat kvůli vysokým nákladům spojeným s tradičním akciovým obchodováním.

Sumarizace nevýhod CFD akcií

Finanční páka, neboli leverage, je klíčovým nástrojem při obchodování s CFD akciemi, ale současně s sebou nese významná rizika. Tato páka umožňuje obchodníkům výrazně zvýšit potenciální zisky, ale zároveň mohou nastat i značné ztráty, které mohou dokonce přesáhnout původně investovaný kapitál u neregulovaných brokerů.

V případě, že hodnota obchodovaného CFD klesne, broker může požadovat dodatečné finanční prostředky od obchodníka, aby pokryl možné další ztráty. Pokud obchodník není schopen tyto prostředky poskytnout, může broker jeho pozice automaticky uzavřít, což může vést k výrazným finančním ztrátám.

Dalším faktorem, který může ovlivnit výsledné zisky při obchodování s CFD, jsou skryté poplatky. Někteří brokeři účtují poplatky, jako jsou spready (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou), provize, poplatky za noční financování a další, což může snižovat zisky obchodníka.

Je také důležité si uvědomit, že CFD jsou vhodné především pro krátkodobé spekulace, obvykle v řádu dnů až týdnů. Držení CFD akciových pozic po dobu delší než několik měsíců se obvykle nedoporučuje, přičemž někteří brokeři mohou mít dokonce omezení na dobu držení pozice, nebo časovou expiraci na konkrétní instrumenty. Navíc, ne všichni CFD brokeři nabízí obchodování s akciemi na všech trzích.

Vzhledem k tomu, že CFD jsou složité finanční deriváty, je pro jejich obchodování potřeba určitá úroveň znalostí a porozumění finančním trhům. Neznalost těchto aspektů může vést k neinformovaným rozhodnutím a potenciálním ztrátám.

Závěr

Obchodování s CFD akciemi přináší možnost zvýšených profitů díky finanční páce, ale zároveň s sebou nese významná rizika vysokých ztrát, které mohou převýšit původní investici. Nutnost dodatečných vkladů při poklesech hodnoty, možné skryté poplatky, a vhodnost pouze pro krátkodobé spekulace, činí CFD složitým nástrojem, který vyžaduje pochopení trhů a pečlivé řízení rizik. Obchodníci by měli přistupovat k obchodování s CFD s opatrností a uvědomělým rozhodováním.

Krpenský Martin
Ověření brokeři na akcie, etf i krypto
Reálné akcie a kryptoměny
Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
76% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz