Co je to a jak funguje Blockchain?

Blockchain vznikl spolu s Bitcoinem, jako doprovodný transakční systém, který umožňuje svým uživatelům zabezpečit a zároveň i potvrdit informace o transakcích. Systém Blockchainu je vlastně jedná velká decentralizovaná databáze, která existuje v počítačích svých uživatelů. Samozřejmostí u takovéto databáze je její zabezpečení hash heslem, které poskytuje solidní ochranu všech klíčových informací, jako jsou například, záznamy o transakcích, stavech účtů apod.

Blockchain (česky: bločenka) je decentralizovaná databáze, která funguje jako nezávislý „správce“ a distrubutor hlavních světových kryptoměn jako je Bitcoin další. Blockchain je navržen tak, aby nikdo nedokázal ohrozit jeho fungovaní, neexistuje v něm tedy žádný slabý bod, nepotřebuje obrovská datacentra ani žádné „zaměstnance“, aby ho udržovali v chodu a funkční.

Každý si celou blockchain databázi jednotlivých kryptoměn může stáhnout do svého PC a stát se tkz: minerem. Blockchain tedy v současné době běží na milionech počítačů vlastněných lidmi, „minery“, kteří těží Bitcoin a další kryptoměny.

Blockchain je technologie, která byla poprvé prezentována jako součást Bitcoinu a od roku 2009 se používá v digitálních měnách. Termín „blockchain“ byl ale již v roce 1991 definován a popsán skupinou výzkumníků a počítačových vědců Stuartem Haberem a W. Scottem Stornettou. Jejich cílem bylo vytvořit způsob, jak časově označit digitální dokumenty tak, aby bylo prakticky nemožné falšovat údaje v těchto dokumentech.

I když se obecně předpokládá, že blockchain vznikl díky Satoshi Nakamotovi, Haber a Stornetta spolu s dalším kolegou výzkumníkem jménem Dave Bayer již v roce 1992 začlenili do svého návrhu technologii nazývanou Merkleho strom, která umožňovala efektivní začlenění více certifikátů do jednoho bloku. Avšak až v roce 2009 byla koncepce blockchainu skutečně implementována Satoshi Nakamotem a stala se základem pro vznik Bitcoinu a dalších kryptoměn.

Jak funguje Blockchain

Blockchain je technologie, která umožňuje přenos informací po síti pomocí automatizovaného procesu, který se nazývá mechanismus konsensu. Tento mechanismus konsensu zajišťuje, že operace v síti jsou prováděny podle určených pravidel, která jsou dohodnuta v rámci celé sítě.

Hlavním prvkem blockchainu jsou bloky, do kterých jsou zapouzdřeny transakce. Tyto bloky jsou postupně přidávány do řetězce a vytvářejí tak historii provedených operací. Přenos transakcí probíhá z jednoho bodu do druhého, a každý nový blok je ověřován několika počítači (uzly), které pracují v síti.

Uzly jsou klíčovou součástí blockchain sítě, neboť každý uzel disponuje kompletní kopií celé sítě blockchain, včetně všech bloků a informací. Díky tomu může každý uzel ověřovat transakce a udržovat celkový stav blockchainu. Každý blok obsahuje jedinečné informace, ale je zároveň propojen s předchozími bloky, což zajišťuje integritu a nezměnitelnost celého řetězce transakcí.

Když je do blockchainu přidán ověřený blok, falšování jakéhokoli záznamu v tomto řetězci by znamenalo, že by bylo nutné falšovat celý řetězec, což je prakticky nemožné. Každá transakce v blockchainu generuje hash, což je řetězec čísel a písmen, který jednoznačně identifikuje danou transakci.

Transakce v blockchainu jsou buď bezplatné nebo téměř bezplatné, zatímco samotná architektura blockchainu má náklady. Blockchain umožňuje provádění transakcí s peněžní hodnotou, ale také podporuje různé obchodní modely a může nahradit tradiční software.

S každou novou transakcí, která je v blockchainu zahrnuta jako nový ověřený blok, celá síť roste. To umožňuje škálovatelnost, což znamená schopnost zpracovávat rostoucí množství transakcí. Avšak některé blockchainové sítě mohou čelit problémům se škálovatelností, což znamená, že nemohou efektivně zvládnout velký počet transakcí.

Hlavní cíle technologie blockchainu

Dva hlavní cíle, díky nimž je použití blockchainu, typu implementace technologie distribuované účetní knihy (DLT), velmi atraktivní pro jednotlivce i společnosti, jsou bezpečný a levný převod finančních prostředků kdekoli na světě během několika minut. To však nejsou jediné výhody a možnosti blockchainu. Veřejný blockchain může být spravován sítí počítačů typu peer-to-peer autonomně.

To představuje novou decentralizovanou formu řízení, která umožňuje řídit vydávání a distribuci digitálních aktiv extrémně nákladově efektivním způsobem: blockchainový systém se udržuje kompenzací za spotřebovanou energii a zdroje sítě.

Ve výsledku tak technologie Blockchainu přináší do světa transakcí určitou anonymitu i ochranu, protože je mnohem složitější ukrást nebo napadnout databázi, která se nachází v celé síti uživatelů, než na jednom centralizovaném serveru. Systém Blockchainu je dnes natolik využívaný, že řada vývojářů a tvůrců kryptoměn si nedokáže představit své kryptoměny, bez tohoto systému. Některé univerzity již pořádají kurzy pro studenty na téma Blockchain.

Výhody Blockchainu

  • Z velkého množství dat je schopen dojít k jednotnému přehledu aktuálního stavu celé sítě a mincí v ní.
  • Svou decentralizací poskytuje vysokou ochranu proti změnám transakcí.
  • Blockchain poskytuje řešení konfliktních transakcí, které dokáže identifikovat a zpracovat tak, aby nedošlo například, k dvojímu zaplacení.
  • Systém je nezkorumpovatelný. Jednou potvrzená data už nelze změnit, systém je decentralizovaný a jednotlivé bloky(záznamy) nevlastní jedna entita.
  • poskytuje větší pořádek v účetnictví a značně snižuje riziko vzniku jakékoliv chyby.

Transakce na Bitcoin blockchainu jsou v reálném čase

Krátce o tom, co je to Bitcoin.

Digitální měnu Bitcoin vytvořil v roce 2009 Satoshi Nakamoto. Uvedu pouze jeho definici, která je dle mého názoru pochopitelná i pro laiky. „Hlavní unikátností Bitcoinu je jeho plná decentralizace; je navržen tak, aby nikdo, ani autor nebo jiní jednotlivci, skupiny či vlády, nemohl měnu jakkoli ovlivňovat, ničit, padělat, zabavovat účty, kontrolovat peněžní toky nebo způsobovat inflaci. V síti neexistuje žádný centrální bod, ani nikdo, kdo by mohl o síti rozhodovat. Bitcoin je deflační měna. Celkové množství peněz je konečné a předem známo, a jeho uvolňování do oběhu je definováno pouze matematickými zákony. V síti probíhají platby za minimální nebo žádné náklady.

Podobné:   Kdo vyvíjí a kontroluje Bitcoin a jeho blockchain?

Základní princip fungování Bitcoinu se skládá ze dvou hlavních, na sebe navazujících, operačních činitelů. Těmi jsou bloky a transakce. Transakce jsou vlastně data, která se zapisují do decentralizované databáze a bloky jsou záznamy, které potvrzují vznik a průběh dané transakce. Jednoduše si představte jakoukoliv výrobní linku v továrně. Na páse se nachází určité výrobky (transakce), které postupně putují ke kontrolorovi kvality (blok). Kontrolor posoudí, zda je daný výrobek v pořádku a zapíše jeho základní parametry. Přesně tak funguje Bitcoin Blockchain.

Příklady využití Blockchainu

O výhodách a nevýhodách této poměrně nové technologie se vedou mnohé spory, někdo si myslí že to je slepá ulička, někdo zase, že Blockchain je budoucnost, podívejme se tedy na skutečné případy použití blockchainu napříč odvětvími:

Technologie blockchain pro mezinárodní platby

  • Bitcoin blockchain se zpočátku ukáza jako dobrá a mnohem levnější alternativa ke službám, jako je PayPal, Western Union a pro mezinárodní bankovní převody s extrémně vysokými poplatky, nicméně to již dnes nemusí platit, protože poplatky postupně rostou, alternativa je pak vznikající nadstavba Bitcoin lightning network.

Automatizace

  • Vznik chytrých kontraktů, decentralizovaných autonomních organizací (DAO), decentralizovaných aplikací (dAPP) a konceptu internetu věcí (IoT) představuje rostoucí křivku pro implementaci blockchainu na technologických trzích, kde je automatizace potřeba. Bitcoin a Ethereum nejsou jedinými příklady úspěšné implementace blockchainu v zájmu automatizace, protože inspirovaly řadu decentralizovaných platforem, které jejich funkce kopírují.

Volby a hlasování

  • Některé státy jako Norsko nebo Dánsko již otestovaly nebo testují elektronické hlasování na technologii blockchainu. Důležitá je hlavně anonymita voličů, jejich hlasy lze bezpečně shromažďovat a ukládat. Díky tomu je blockchain vhodný pro prediktivní trhy, jejichž počet a popularita v dnešní době roste.

Firemní databáze

  • Některé firmy v poslední době začaly zkoumat možnosti blockchainu v lodním průmyslu a dodavatelských řetězcích, kde dříve chyběla náležitá viditelnost a sledovatelnost. Digitalizace dodavatelského řetězce jako takového nevyhnutelně povede k širší implementaci blockchainu, díky jeho transparentnosti a efektivitě.

Prevence podvodů

  • Zavedení technologie blockchain do bankovního systému, zejména pokud jde o boj proti praní špinavých peněz (AML), Poznej svého zákazníka (KYC) a další bezpečnostní postupy, jako je financování proti terorismu, dodržování předpisů a další.

Závěr + shrnutí

Shrnutí podstaty a síly blockchainu lze vyjádřit následovně: Blockchain slouží jako transparentní a veřejně přístupná účetní kniha, zaznamenávající každou transakci provedenou v síti Bitcoinu. Tato otevřená kniha umožňuje nezpochybnitelnou sledovatelnost všech pohybů bitcoinů, což přispívá k vysokému stupni důvěry a bezpečnosti systému. Díky své decentralizované povaze a kombinaci výpočetní síly těžařů po celém světě představuje blockchain Bitcoinu jednu z nejvýkonnějších výpočetních sítí na planetě. Aby bylo možné překonat jeho výpočetní kapacitu, bylo by zapotřebí neuvěřitelné množství výpočetní síly.

Přístupnost všech transakcí veřejnosti je často citována jako důkaz, proč Bitcoin nemůže být efektivně využíván pro nelegální aktivity; veškeré transakce jsou veřejné a snadno sledovatelné, což odrazuje potenciální zneužití.

Blockchain využívá mechanismus proof of work (důkaz prací) pro ověřování transakcí a zabezpečení sítě, přičemž těžaři jsou odměňováni nově vytěženými bloky a transakčními poplatky. Odměny pro těžaře se navíc každé čtyři roky automaticky snižují na polovinu, což zajišťuje postupnou deflaci Bitcoinu. Kromě proof of work existuje v kryptoměnovém světě také koncept proof of stake (důkaz sázkou), který nabízí alternativní přístup k zabezpečení sítě a je využíván řadou dalších kryptoměn.

Blockchain tak stojí v jádru Bitcoinu jako nejbezpečnější a technologicky nejpokročilejší platební systém, jehož význam a dopad na finanční svět jsou nezpochybnitelné.

 

Krpenský Martin
Ověření brokeři na akcie, etf i krypto
Reálné akcie a kryptoměny
Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
76% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz