Důležité Finanční a další pojmy na Forexu

Pojmy, které se vyskytují v oblasti financí a forexu, mohou být pro nové investory matoucí. Od základních termínů jako „pips“ a „spread“ až po pokročilejší koncepty jako „volatilita“ a „hedging“, je důležité porozumět těmto výrazům, abyste mohli efektivně obchodovat na forexových trzích. V tomto článku se podíváme na některé z nejdůležitějších finančních pojmů a vysvětlíme, jak se vztahují k vašemu obchodování.

 • Akcie – označení cenného papíru, který je spojený s právem vlastníka podílet se na řízení společnosti, na jejím majetku, zisku atd.
 • Aktivní správa – Forma správy investic, která spočívá v nákupu a prodeji finančních aktiv za účelem získání pozitivní výnosnosti upravené na riziko.
 • (Accumulate) Akumulovat – Postupnými nákupy zvětšovat pozici v akciích dané společnosti – jedná se o jedno z doporučení, která zveřejňují analytici brokerských nebo investičních firem.
 • Ask – poptávková cena, která je k dispozici obchodníkovi pro nákup některého z obchodních nástrojů.
 • Akvizice – Když jedna společnost získá kontrolu nad jinou společností. Při pokusech o nepřátelské převzetí může potencionální kupující společnost nabídnout cenu, která je mnohem lepší než aktuální tržní cena.
 • AMEX – AMEX (American Stock Exchange) – Je otevřený aukční trh parketového typu (podobný NYSE). Na AMEXu se obchoduje převážně s akciemi malých a středně kapitalizovaných mladých společností. Do roku 1921 byla známá pod jménem New Yorská kumulativní burza.
 • Backtest – ověřování obchodní strategie podle záznamů z minulosti. Obchodník se vyhne riziku ztráty peněz vyzkoušením své strategie na již známých datech.
 • Benchmark – Predstavuje výkonnosť vopred určené skupiny cenných papierov, ktorá sa používa na porovnanie. Touto skupinou cenných papierov sa môžu rozumieť napríklad publikované indexy, alebo môže byť prispôsobená určitej investičnú stratégiu
 • Bid a Ask price – Jsou společně označované jako „kvóta“. Poptávka (BID) představuje nejvyšší cenu, za kterou je kupec ochotný koupit akcii, zatímco nabídka (ASK) představuje nejnižší cenu akceptovatelnou prodávajícím.
 • Beta koeficient – Koeficient, který měří nestálost akcií ve vztahu k celému akciovému trhu. Beta-koeficient S&P; 500 je 1. Každá akcie, která je nestálejší než celkový trh má beta-koeficient vyšší než 1. Pokud je beta-koeficient nižší než 1, cenný papír je považovaný za stálejší, tedy méně riskantní. Konzervativní investoři investují do akcií s nízkým beta-koeficientem, zatím co investoři mající rádi riziko investují do akcií s vysokým beta-koeficientem.
 • Boomeronomika – Investiční strategie, založená na koupi akcií průmyslových odvětví, jejichž podnikání je orientované na pokolení „baby boomers“ (t. J. Na Američanů narozených v padesátých letech minulého století, v době demografického boomu), například biotechnologického sektoru, zdravotnictví a podobně.
 • Běžný výnos, investiční návratnost – Při akciích a obligacích představuje sumu peněz, která se vrací investorovi při investování. Někdy se také nazývá míra výnosnosti.
 • Bid – nabídková cena, kterou se obchodník pokouší odkoupit určitý finanční instrument.
 • Broker – firma nebo jednotlivec, který zprostředkovává transakce mezi obchodníkem a trhem. Ulehčuje obchod mezi dvěma stranami a na oplátku si pobírá část zisků.
 • Cash flow – rozdíl mezi příjmy a výdaji finančních prostředků za určité období.
 • CFD – Contract For Difference – kontrakt na vyrovnání rozdílu. Jde o smlouvu mezi dvěma stranami, která přikazuje kupujícímu zaplatit rozdíl mezi aktuální hodnotou a cenou v předem stanovené době. Umožňuje investorovi těžit z nárůstu nebo poklesu cen bez nutnosti reálného vlastnictví instrumentu.
 • Dlouhá pozice – situace, kdy investor nakoupil finanční nástroj a očekává, že u něho poroste tržní cena.
 • Dow Jones Industrial Average (DJIA) – Jedním z nejsledovanějších burzovních akciových indexů je Index americké New York Stock Exchange (NYSE). Hodnota indexu představuje průměrnou změnu ceny akcií 30 vybraných společností, které jsou lídry ve vybraných oblastech na trhu. Uvedené firmy se vyznačují vysokou mírou kapitalizece, jsou aktivně obchodované a obvykle vyplácejí akcionářům dividendy.
 • Deflátor HDP – Deflátor HDP vyjadřuje změnu cen v celkovém HDP. Vedle Indexu spotřebitelských cen (CPI) je HDP Deflátor dalším způsobem měření inflace. Na rozdíl od CPI však nesleduje jen pevný spotřebitelský koš zboží a služeb, ale veškeré ekonomikou produkované zboží a provozované služby.
 • Emise – jde o vydání cenných papírů, tedy jejich vystavení, zveřejnění a uvedení do oběhu. Provádějí se přímo společností nebo přes banky.
 • Emitent – Ten, komu bol poskytnutý alebo zverený majetok (peniaze) a kto na základe toho vydal nejaký cenný papier, ktorý potvrdzuje toto poskytnutie majetku (peňazí) vrátane podmienok a práv, ktoré sú s tým spojené. Niekedy sa tiež označuje ako vydavateľ cenného papiera.
 • Exekuce pokynů – Vaše pokyny jsou přímo exekuovány za ceny dle živých dat. Nemělo by se stávat, že dochází ke zpoždění mezi plněním, tak jako například u akcií. Bohužel v případě vysoké volatility, běžně dochází ke zpoždění plnění – slippage, při plnění obchodních případů, (zejména při vyhlašování zpráv).
 • Equity – majetek – hodnota finančních prostředků na obchodním účtu po odečtení zisku a ztrát z aktivního obchodu.
 • Finanční páka – mechanismus, který umožnuje obchodování s řádově vyšším kapitálem, než je na účtu. Určí se poměrem mezi reálnou a obchodní sumou. Poměr také představuje případnou hodnotu zisku nebo ztráty.
 • Fed – (Federal Reserve System) – Centrální bankovní systém USA, který sestáva z Rady federálního rezervního systému (Federal Reserve Board) a 12 federálních rezervních bank. Často se pod zkratkou FED rozumí i FOMC – Výbor pro operace na volném trhu, který rozhoduje o zachování nebo změně úrokových sazeb.
 • Finanční deriváty – Finanční instrumenty, které jsou tvořeny jako kombinace produktů finančního trhu. Pojem finanční derivát se používá na označení swapů, opcí, contract for difference (CFDs), termínových kontraktů futures a forwards a cenných papírů obsahujících tyto instrumenty. Finanční deriváty se mohou vázat k úrokové sazbě, měně, komoditě, indexu nebo akcii.
 • Forex Peace Army –  je diskuzní fórum, které má ve svém seznamu přes 3000 forexových webových stránek. Je to největší moderovaná kolekce recenzí na světě. Forex Peace Army je v neposlední řadě také fórum, kde je možné najít vše co je potřebné k tradingu. Forex Peace Army je bezplatná webová služba, skládající se ze společenství forexových obchodníků, kteří si navzájem vycházejí vstříc, aby se vyhnuli nebo se alespoň pokusili vyhnout zbytečným problémům s nepoctivými, neetickými, či dokonce ilegálními službami. Tato činnost je prováděna prostřednictvím recenzí, fór a procesu FPA Traders Court (obchodnický soud). V tomto procesu FPA shromažďuje důkazy o nekalých praktikách brokerů, které jsou pak předloženy dotčené straně k vyjádření. V případě, že společnost prokáže, že stížnost je neopodstatněná, pak je tento případ u konce. Pokud odpovědi společnosti nestačí, nebo společnost odmítne odpovědět, pak se hlasuje o její vině nebo nevině. Nakonec je oznámen rozsudek „vinen“ nebo „nevinen“.
 • Forex Factory – je fórum, kde se shromažďují obchodníci z celého světa a diskutují nad všemi možnými tématy. Web byl založen v roce 2004 a je výhradně určen k poskytování informací, které mohou jednotliví obchodníci uplatnit v praxi. Factory je v současné době nejsledovanějším portálem zaměřeným na forex. Každá funkce na webu Forex Factory je výsledkem nekompromisní snahy, zaměřené na podporu forexových obchodníků. Forex Factory je jedním z mála míst, kde lidé všech zemí a všech vyznání dokážou spolupracovat na dosažení společného cíle. Toto produktivní prostředí nabízí obchodníkům to nejlepší a umožňuje jim snazší cestu k vytčenému cíli. Existuje zde dělné prostředí, ve kterém je profesionální projev standardem vytvářeným schopnými členy.
 • Forex – devízový trh – zkratka Foreign Exchange. Největší mimoburzovní trh s vlastními pravidly a s celodenním záběrem.
 • Fundament, fundamentální zpráva – informace, které ovlivňují vývoj cen na burze. Jejich vyhlášení může přinést neočekávané chování trhu.
 • Futures, futures kontrakt – dohoda o směně nějaké komodity v předem sjednané kvalitě, ceně a datu. Jde o jeden ze základních obchodních nástrojů.
 • Gap – jde o velký skok cen, který většinou vzniká přes víkend. Může být závislý na nečekaných ekonomických nebo geopolitických událostech. Dá se označit jako cenová mezera mezi uzavřením a otevřením burzy.
 • Indikátor – pomocný nástroj v obchodních platformách, podle kterého lze správně načasovat vstup na určitou pozici.
 • Insider trading – obchodování na základně důvěryhodných informací dosažených v rámci vnitřní struktury společnosti nebo státu. Přináší velkou výhodu při obchodu na daném trhu.
 • Jistina – zapůjčený finanční obnos. Dlužník platí za půjčení této částky odměnu věřiteli.
 • Komodity – významné instrumenty (obilí, drahé kovy, ropa atd.), které v dnešní době slouží hlavně jako prostředky pro obchod pomocí derivátů (futures, opce apod.).
 • Korekce – Negativní cenová reakce, kdy ceny akcií klesají zhruba o jednu až dvě třetiny predcházejícího zisku. Na každém zdravém trhu občas dojde ke korekci. Korekci můžeme chápat i jako jakýkoliv protipohyb oproti trendu.
 • Krátká pozice – situace, kdy investor prodal finanční nástroj a očekává, že se u něho navýší tržní cena.
 • Lot – pevně stanovené množství konkrétního obchodovatelného aktiva. Jedná se nákupní a prodejní jednotku, kterou si stanovuje burza nebo broker.
 • Likvidita – Schopnost okamžitě změnit investici za hotové peníze bez podstatného snížení ceny. Schopnost trhu v daném případě určitého cenného papíru absorbovat průměrné množství nákupů a prodejů s přijatelnými změnami cen. Jedná se o jednu z nejdůležitejších charakteristik dobrého trhu.
 • Makrodata – pravidelné zprávy vyhlašované v rámci jednotlivých ekonomik. Ovlivňují ceny na aktuálním i budoucím trhu.
 • Margin call – Margin call se projeví, jakmile vám klesne příslušný margin pod stanovenou hladinu, váš obchod případně obchody, budou automaticky poskytovatelem uzavřeny.
 • Margin – marže – částka potřebná pro otevření určité obchodní pozice. Při využití finanční páky je potřeba počítat s dostatečným kapitálem na pokrytí případné hodnoty ztráty v daném poměru k objemu obchodu. – neboli zúčtovací záloha je množství peněz potřebných pro otevření pozice, kterou nám poskytovatel blokuje, jakmile vstoupíme do obchodu. Je to záloha pro brokera, kterou se kryje v případě, že obchod jde opačným směrem proti našemu předpokladu. Pokud blokovaná marže klesne pod určitou úroveň, tak broker automaticky uzavře ztrátový obchod tak aby vždy docházelo k finančnímu krytí. Tady je velmi nutné upozornit, že je možné se vyhnout této situaci použitím striktního Money Managenentu, Position Sizing a zadáváním trailing stopu ke každé pozici.
 • Martingale – Strategie martingale spočívá ve zdvojnásobení sázky po každé prohře a následný návrat k základní částce po výhře. Velmi slabá stránka martingale je v tom, že může dojít k sérii neúspěšných obchodů, což může mít z psychologického hlediska fatální důsledky pro obchodníka, jelikož dalším a dalším zdvojnásobení vkladů může být kapitál zcela zanedbatelný s následným bankrotem.
 • Market Maker – brokerská společnost, která tvoří trh. Má povinnost ohodnotit ceny jednotlivých instrumentů a nabízet je k obchodu.
 • Měnový pár – kombinace dvou měn, která vytváří obchodovatelnou jednotku. Vždy platí, že jednu měnu obchodník nakupuje a druhou prodává. Poměr mezi cenami se vyjadřuje kurzem.
 • Money management – vlastní pravidla nakládání s kapitálem investora. Cílem je minimalizovat rizika v případě nepovedeného obchodu a dlouhodobě se držet v zisku.
 • Opce – finanční deriváty, které dávají investorovi právo nakoupit nebo prodat instrument za určitou cenu a v určité době.
 • NYSE Composite Index (NYA) – V roce 1966 NYSE (Newyorská burza cenných papírů) vytvořila kompozitní index NYSE, s cílem zabezpečit pro investory, kteří se zabývají pohyby cen na všeobecném akciovém trhu, vyčerpávající rozsah tržních trendů. Index je složen z kompozitního indexu všech kmenových akcií kótovaných na NYSE a čtyř podskupin indexů – průmyslového, dopravy, finančního, a akcií veřejně prospěšných podniků.
 • Overnight – obchod, u kterého zůstává pozice otevřena do následujícího dne. Může být zatížen poplatky pro brokera.
 • Pip – bod – nejmenší jednotka u pohybu cen měnových párů. Většinou jde o změnu na čtvrtém desetinném místě.
 • Platforma – software, který slouží k online zadávání obchodních příkazů, sledování statistik a informací. Jednotliví brokeři využívají rozdílné programy, ale nejčastějším z nich je Meta Trader 4 (MT4).
 • Pozice – investice do určitého finančního nástroje. Nákup odpovídá otevření pozice, naopak prodej jejímu uzavření.
 • Rollover – skoková změna z důvodu uzavření a otevření pracovního dne burzy. Významná je u obchodování s CFD, kdy se s cílem zisku odhaduje, zda bude skok kladný nebo záporný.
 • Relativní síla měn – Indikátor relativní síly měn nám ukazuje, jaký je vztah dané měny vůči jiným měnám. Využití relativní síly vyjadřuje, že pokud je např. relativní síla měn – USD rostoucí a relativní síla GBP klesající (EUR), znamená to, že měnový pár GBP/USD bude oslabovat, stejně jako EUR/USD.
 • Scalping – nejrychlejší a zároveň nejrizikovější obchodní strategie založená na sekundových nebo minutových nákupech a prodejích. Vyžaduje velmi striktní plánování.
 • Spread – rozdíl mezi nákupní (Ask) a prodejní (Bid) cenou. U Forexu se počítá většinou v pipech.
 • Swap – korekce u měnových párů nebo jiných instrumentů na konci obchodního dne ve 24:00. Určuje se dle aktuálních úrokových rozdílů daných měn a pohybuje se o tzv. swapové body.
 • Termínové obchody (Forward) – Forward je termínový obchod, ve kterém se kupující zavazuje odebrat a prodávající dodat předem určené množství měny v předem určeném termínu a při předem určené ceně (forwardový kurs). Uzavírání forwardových kontraktů je dobrovolné a zahrnuje vždy dvě strany: kupujícího a prodávajícího. Koupí termínového kontraktu zaujímá kupující tzv. dlouhou (long) pozici, která ho chrání před rizikem zvýšení ceny podkladového aktiva, tedy před zhodnocením cizí měny, která je předmětem koupě. Na druhé straně je prodávající, který zaujímá krátkou (short) pozici, která ho chrání před poklesem ceny podkladového aktiva, tedy před znehodnocením cizí měny.
 • Technická analýza – nejčastější a nejúčinnější metoda předpovědi vývoje cen na trhu. Využívají se při ní různé formy grafů dostupných dat, které určují poptávku a nabídku sledovaného instrumentu.
 • Trader – člověk, který spekuluje s pohybem cizích měn a dalších instrumentů a vydělává na jejich rozdílech. Trader nemá v úmyslu dané aktivum vlastnit, jen po určitou dobu přebírá práva s ním obchodovat s cílem dostat se k zisku.
 • Volatilita – kolísavost kurzu nebo ceny. Vyšší volatilita přináší větší možnosti při obchodování a naopak.
 • Výroční zpráva – Je to publikace, kterou každoročně vydávají akciové společnosti a je volně přístupná všem akcionářům i potenciálním investorům. Obsahuje podrobné finanční údaje, informace o aktivech, pasivech, příjmech, výdajích a výnosech firmy za předchozí rok. Má informativní charakter a je také účetní informací vyžadovanou zákonem z důvodu seznámení investorů s finančním stavem firmy. Často býva doplněna prezentací filozofie činnosti a výsledků firmy.
 • Zastavení ztrát – využití příkazu Stop-Loss, který zastaví obchod na předem stanovené hranici. Zamezuje zvyšování ztrát v případě nenadálých pohybů na trhu.
Podobné:   CySec - komise pro cenné papíry a burzu na Kypru
Krpenský Martin
Ověření brokeři na akcie, ETF, Krypto i Forex
Reálné akcie a kryptoměny. Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
51% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF. Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
Neomezený demo účet. Žádné poplatky za výběr nebo vklad. Upozornění na pohyby ceny i formou SMS. Česká podpora na online chatu.
4.0
80% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz