Long nebo Short obchodování

Specifikem obchodování s většinou finančních instrumentů na nejrůznější podkladová aktiva (akcie, komodity, měny) je zcela zásadní skutečnost, že obchodní operace je možno realizovat oběma směry. To znamená, že své obchodní pozice můžete otevírat jako nákupní pro spekulaci, že ceny vybraného aktiva porostou, nebo můžete otevřít pozici prodejní pro případnou spekulaci na pokles ceny aktiva.

To je dáno povahou finančních instrumentů, kterými mohou být např. Komoditní futures, opce, swapy, certifikáty nebo v našem případě CFDs. Otevřením obchodní pozice zabezpečujete podle povahy finančního instrumentu cenové parametry obchodu, aniž byste museli být vlastníky tohoto aktiva.

Jak funguje spekulace na pokles a na růst?

V případě CFDs otevíráte tzv. kontrakty pro rozdíl, kdy můžete otevřít svou pozici kterýmkoliv směrem (prodej – sell, nákup – buy), pouze s povinností v budoucím čase tuto pozici uzavřít s povinností finančního vypořádání. Je-li Váš odhad cenového vývoje vybraného aktiva správný, realizujte ze své obchodní pozice zisk, je-li Váš odhad špatný, může Vaše pozice být ztrátová. Zajímavou informací nebo skutečností pro Vás může být fakt, že většina Vámi otevřených pozic se ocitá v dočasné ztrátě z důvodů nepředvídatelných fluktuací cen, ale stejně tak naprostá většina Vámi otevíraných pozic se dostává do zisku. A to zvláště tehdy, jsou-li Vaše pozice otevřeny v souladu s aktuálními trendy, (viditelnými zejména na Daily a 60´min. grafech).

Je zde Vaši svobodnou vůlí se znalostí trhů, principů tohoto obchodování , aktuální situací ve Vašem obchodování, akceptací rizik a zásad Moneymanagementu, kdy a jak umístíte své obchodní pohyby Stop, Limit, resp. kdy a v jaké situaci obchod uzavřete. Naučte se uzavírat své obchodní pozice vždy v zisku!

Základní koncept čestného vydělávání peněz je v nakupování nízko a prodávání vysoko, což je v každodenním životě snadno pochopitelné a jsme na to zvyklí. Je to prostě normální cíl obchodování. Myšlenka obsahuje cíl, a přestože cíle není vždy dosaženo, obchodník by měl mít pro své snahy vždy důvod. Při obchodování s futures je cílem profitovat z pohybu cen. Opakujeme: z pohybu cen. Ne vždy možné dosáhnout, ale vždy cíl. Online obchodování finančních instrumentů CFDs a Forexu umožňuje aktivní spekulace na růst nebo pokles ceny aktiva. Je to jediné podnikání na světě, kde můžete své aktivum nejdříve prodat a potée nakoupit, aniž byste jej vlastnili.

Long obchodování

V žargonu používaném běžně při obchodování s futures komoditami se staly časem přirozenými některé výrazy, jako long. Když si obchodník koupí kontrakt tak se říká, že goes long (jde dlouze) a založil long position (dlouhou pozici). Going long ve finančních kontraktech znamená, že si obchodník myslí, že cena poroste a je ochoten na to vsadit tím, že si koupí kontrakt. Long position (dlouhou pozici) také někdy nazýváme bullish position (býčí pozice). To je stejný přístup, jako na trhu s akciemi, kde je investor bullish na akcie některé firmy, protože si myslí, nebo doufá, nebo se modlí, aby cena této akcie stoupla.

Podobné:   Růst investiční platformy Robinhood během koronakrize trhá rekordy

Nakupujeme, předpokládáme-li, že cena aktiva poroste. Rostoucí ceny na grafech jsou dobrou příležitostí pro ziskovou spekulaci. Trend růstu ceny se nazývá bulltrend, uptrend, longsituation, česky býčí, stoupající trh. Kupování kontraktu je bejkárna (bullish, býčí). Obojí znamená going long, být long, mít dlouhou pozici. Long je bejkárna, bejkárna je nakupování, nakupování je doufání, že cena poroste. Všechna použití slova long reflektují zájem na tom, aby cena rostla. Pokud a jestli cena vzroste, plán obchodníka s dlouhou pozicí je prodat na vyšší ceně a tím pádem vydělat zisk. Konstantní cíl obchodování je jednoduchý: nakoupit nízko, prodat vysoko.

Short obchodování

Opozitem od going – je going short. Takže když je obchodník short (krátký), pak si myslí, že cena kontraktů bude klesat. Krátká pozice je vlastnění kontraktů, které byly prodány v předpokladu nižších cen v blízké budoucnosti. Obchodník doufá, že kontrakty nakoupí později (zlikviduje) na nižších cenách a tím pádem vydělá. Obchodník je short, pokud nejdřív prodá kontrakt.

Prodáváme, předpokládáme-li, že cena aktiva poklesne. Klesající ceny na grafech jsou dobrou příležitostí. Trend klesající ceny se nazývá beartrend, downtrend, downsituation, česky klesající, medvědí trh. Pokud obchodníci mají názor, že ceny míří na jih, jsou bearish (medvědí) a pak jdou short nebo založí krátkou pozici (short pozition). To vše znamená nejdřív prodat všechny kontrakty. A pokud se jich někdo zeptá, jaká je jejich pozice s určitým aktivem, mohou odpovědět že jsou na trhu krátcí (short on market). Short je ekvivalentem k bearish (medvědí). I zde je princip stejný: nakoupit nízko, prodat vysoko, pouze v opačném pořadí.

Závěr a shrnutí

Long a short obchodování jsou dvě základní strategie používané investory a tradery k navigaci a využití tržních pohybů. Zatímco long pozice očekává růst ceny aktiva, short pozice spekuluje na pokles. Každá z těchto strategií nabízí jedinečné příležitosti, ale také nese specifická rizika.

Úspěch v long nebo short obchodování vyžaduje nejen dobrou tržní intuici a analýzu, ale také pevnou správu rizik a disciplínu. Důležité je také pokračovat ve vzdělávání a adaptaci na měnící se tržní podmínky. Bez ohledu na strategii je klíčové mít jasně definované cíle, rozumně nastavené stop-lossy a take-profit příkazy, a udržovat obezřetný přístup k risk managementu. Pamatujte, že i přes potenciál pro zisk, obchodování na finančních trzích vždy zahrnuje riziko ztráty a proto by mělo být prováděno s rozvahou a zodpovědností.

Krpenský Martin
Ověření brokeři na akcie, etf i krypto
Reálné akcie a kryptoměny
Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
76% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz